Ngày 4 tháng 10 năm 2004.

Tham chiếu: Hạ Nghị Viện Hoa kỳ Nhất trí Thông qua Nghị quyết: Khuyến khích chính phủ Trung quốc ngưng ngay tức khắc chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Hoa kỳ và tại Trung quốc.

Tôi nhiệt liệt ủng hộ Nghị quyết này. Đây là một nghị quyết quan trọng, và tôi khuyến khích các đồng nghiệp của tôi hãy ủng hộ nghị quyết này.

Thưa ông Quyền Phát biểu, cách đây 5 năm, chính phủ Trung quốc đã phát động một chính sách khủng bố vô cùng dã man đối với các đệ tử Pháp Luân Công trên khắp Trung quốc. Hàng vạn đệ tử Pháp Luân Công bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn vô cùng dã man.

Hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết chết và hàng vạn đệ tử Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ tại các trại tù Trung quốc, trong các bệnh viện tâm thần, và trại cưỡng bức lao động. Chính sách khủng bố vẫn còn tiếp tục là một trong những vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta và sẽ, chắc chắn, là một vết nhơ, một thời đại đen tối nhất trong lịch sử cận đại của Trung quốc.

Quốc hội đã nhiều lần kêu gọi, lên tiếng chống đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Nghị quyết mà chúng ta đang thảo luận hôm nay, tuy nhiên, sẽ chú trọng đến những điểm nổi bật của những vi phạm mới, việc làm mới trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chính phủ Trung quốc, với trọng tâm của họ là chận đứng tất cả sự ủng hộ Pháp Luân Công của chính phủ và nhân dân Hoa kỳ.

Trong hơn 5 năm qua, các nhân viên sứ quán Hoa kỳ đã ngăn chận, liên can đến chính sách đe doạ và áp lực hầu chống lại các đệ tử Pháp Luân Công tại Hoa kỳ và những người ủng hộ họ. Rõ ràng là chính phủ Trung quốc đã không thỏa mãn với chính sách khủng bố Pháp Luân Công vô nhân đạo tại Trung quốc, và Trung quốc đã lan tràn chính sách khủng bố Pháp Luân Công đến Hoa kỳ.

Như được phát biểu trong nghị quyết, các cấp chính quyền địa phương tại Hoa kỳ cũng đã bị áp lực để bỏ phiếu chống lại nghị quyết nào mà lên án chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Các đệ tử Pháp Luân Công tại Hoa kỳ cũng đã bị hành hung, hà hiếp bởi các nhân viên sứ quán Trung quốc. Các cơ quan truyền thông muốn viết bài cho trung thực để báo cáo về tình trạng Pháp Luân Công cũng bị áp lực từ các nhân viên sứ quán Trung quốc, đặc biệt là nếu báo chí viết những bài để phê bình chính phủ Trung quốc.

Thưa ông Quyền Phát biểu, chiến lược toàn cầu tiêu diệt Pháp Luân Công của chính phủ Trung quốc tại Hoa kỳ sẽ bị bẻ gãy. Khi nhân dân Hoa kỳ chứng kiến được sự dã man mà chính phủ Trung quốc sử dụng để tận diệt Pháp Luân Công, họ sẽ ủng hộ vì sự cảm thông của họ với Pháp Luân Công thêm gia tăng. Thưa ông Quyền Phát biểu, nghị quyết này sẽ đưa Quốc hội tiến mạnh trên vai trò của mình đối với những chiến thuật áp lực như thế, và tôi hoàn toàn ủng hộ sự thông qua nghị quyết này.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/6/85966.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/6/53218.html.

Dịch ngày 8-10-2004, đăng ngày 10-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share