Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2018] Một học viên Pháp Luân Công, bà Triệu Quế Xuân ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ bị bắt giữ vào sáng ngày 15 tháng 5 năm 2018. Sau đó bà được chuyển tới nhà tù Nữ Nội Mông.

Bà Triệu Quế Xuân

Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 5, bốn nhân viên từ Sở cảnh sát quận Nguyên Bảo Sơn đến khách sạn mà bà Triệu đang làm việc. Bà cố trốn thoát nhưng vẫn bị bắt giữ.

Cảnh sát áp giải bà đến Trung tâm giam giữ Bình Trang mà không thông qua quá trình xét hỏi. Bà Triệu đã bị sốc và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Nguyên Bảo Sơn.

Vào khoảng 5 giờ chiều, hai bảo vệ từ trại giam Kim Sơn ở Khách Lạt Thấm Kỳ và một nhân viên từ tòa án Khách Lạt Thấm Kỳ đến trại giam Bình Trang. Ban đầu họ mang bà Triệu đến trại giam Cẩm Sơn, sau đó khoảng tám giờ chiều, họ chuyển bà đến nhà tù Nữ Nội Mông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/17/366645.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/26/170539.html

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share