Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2018] Một người dân ở thành phố Đường Sơn đã tự bào chữa cho mình trong một phiên tòa và khẳng định rằng ông không nên bị bức hại chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông Vương Bảo Sơn bị bắt ngày 03 tháng 07 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Viện kiểm sát huyện Phong Nhuận đã hai lần trả hồ sơ lại cho cảnh sát địa phương, nhưng cả hai lần hồ sơ đều được gởi trở lại. Viện kiểm sát huyện thậm chí còn gởi vụ án lên VIện kiểm sát thành phố Tuân Hóa vào ngày 27 tháng 02 năm 2018.

Ông Vương xuất hiện ở tòa án thành phố Tuân Hóa vào ngày 9 tháng 5. Luật sư của ông yêu cầu cởi bỏ xích tay và còng cho ông, nhưng thẩm phán Chu Uyên Bác đã bác bỏ yêu cầu của luật sư.

Luật sư bào chữa vô tội cho ông Vương vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tập Pháp Luân Công là phạm pháp.

Ông Vương dường như đã giảm cân khá nhiều kể từ khi bị bắt giữ cách đây mười tháng. Ông nói với luật sư vào giữa phiên xử rằng ông cảm thấy thấy không được khỏe và luật sư một lần nữa yêu cầu tháo bỏ xích tay và còng cho thân chủ. Lần này thẩm phán đã đồng ý.

Ông Vương sau đó đã tự bào chữa vô tội cho mình. Tuy nhiên, ông không thể đọc xong bản viết tay bào chữa của mình vì thẩm phán Chu đã ngắt lời ông và cho hoãn lại phiên tòa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/17/366648.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/25/170533.htmll

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share