Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-5-2018]

171832590bd3d86dce06817f0f1dc325.jpg

Nội dung các chữ trên hồ lô: “Trời Đất cùng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp” (bên trái); “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ” (bên phải); “Cảm ơn” (ở giữa)

771bf76fe63c4c0a84df65fba33820ea.jpg

Nội dung các chữ trên hồ lô: “Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/364927.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/14/170391.html

Đăng ngày 29-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share