Tác phẩm của Barbara Schafer, một học viên Pháp Luân Công ở Úc

[MINH HUỆ 12-5-2018]

acfd24fb12d324e6563b4fc609546636.jpg

Kích thước: 106 cm x 81 cm (31 inch x 41 inch)

Ghi chú: Học viên Pháp Luân Công trong bức tranh đang luyện bài tọa thiền (bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công). Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Tâm cô ngập tràn sự từ bi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/364917.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170149.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share