Tác phẩm của một học viên tại Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2018] Sau đây là hai tác phẩm tranh cắt giấy nghệ thuật của một học viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

fbc5287b5961a7c3e69c240e16fa33f9.jpg

Dòng chữ tiếng Trung là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

b346900c55193cf42229b8a2c251267a.jpg

Dòng chữ tiếng Trung là:

Cung chúc Sư tôn Sinh nhật vui vẻ
Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/11/364924.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170089.html

Đăng ngày 16-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share