Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-5-2018] Bức tranh sơn dầu dưới đây miêu tả một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau tọa thiền dưới một tán cây. Hình ảnh cầu vồng, thác nước và các ký tự Trung Quốc với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khắc trên một khối đá tạo nên một khung cảnh rất đỗi bình yên.

Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tới khắp mọi nơi trên thế giới và mang lại niềm hy vọng cho tất cả chúng sinh.

1f54de0a5f826f0d57dc23ef906f2c0e.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/364918.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/10/169785.html

Đăng ngày: 29-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share