Tác phẩm của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-5-2018]

08125ac032072daad30bb813ebe2c145.jpg

Dòng chữ phía trên bên trái là:

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân – Thiệ
n – Nhẫn hảo


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/365868.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170150.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share