[MINH HUỆ 13-5-2018]

2018-5-3-1804230323956p1_01--ss.jpg

Chú thích: Tác phẩm nghệ thuật này lấy cảm hứng từ các sự kiện thực tế. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng Bảy năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã dùng nhiều phương thức khác nhau để phổ biến những lợi ích to lớn của pháp môn tu luyện đề cao cả tâm lẫn thân này. Đồng thời, họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đang tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đang phải chịu đựng tại Trung Quốc. Ở rất nhiều quốc gia, các học viên chọn phương thức đi bộ để kêu gọi công chúng quan tâm tới cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/364914.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/14/170390.html

Đăng ngày 18-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share