[MINH HUỆ 13-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 18 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

52df75df450af7668076f54eddee23ef.jpg

 1. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Thục Cần bị tạm giam
 2. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đái Minh bị bắt
 3. [Bắc Kinh] Bà Cao Tuệ Lan bị tạm giam
 4. [Bắc Kinh] Ông Trương Thanh Sơn được chuyển tới trại phục hồi
 5. [Thiên Tân] Bà Chu Tuấn Linh bị bắt
 6. [Thiên Tân] Không ai biết ông Dương Kim Văn ở đâu
 7. [Huyện Kiềm Tây, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Khuê Tường bị tạm giam
 8. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tằng Quế Hương bị tạm giam
 9. [Thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam] Hồ sơ của bà Chu Hồng Vũ và bà Mã Kỳ Diễm được chuyển qua toà án
 10. [Thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Tư bị bắt
 11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cô Tương Lập Vũ bị tạm giam trong tù
 12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Hạ Bát Vân bị tạm giam
 13. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ông La Cơ, bà Trần Ngọc Bình bị bắt
 14. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Mã Như Minh bị bắt, không biết ở đâu
 15. [Huyện Hoa Đình, tỉnh Cam Túc] Không ai biết bà Lý Á đang ở đâu
 16. [Ba Lâm Tả Kỳ, Khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Vu Chiêm Hoa bị tạm giam

1. [Huyện Y Thông, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Thục Cần bị tạm giam

Bà Triệu Thục Cần, 63 tuổi, ở thôn Lão Phòng Tử, xã Tân Hưng, bị người ở Đồn Công an Y Thông bắt giữ vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2019, khi bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Triệu hiện đang bị giam tại trại tạm giam Huyện Y Thông.

2. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đái Minh bị bắt

Bà Đái Minh ở thị trấn Sa Kim bị người ở Đồn Công an Thường Thắng, thị trấn Kỳ Tạp, Khoa Tả Hậu Kỳ, bắt giữ vào tối ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại bà Đái:

Lưu Văn (刘文), công an hộ khẩu, Đồn Công an Thường Thắng: +86-13847536972

Liễu Nam (柳南), sỹ quan cấp tá: +86-18047580710

3. [Bắc Kinh] Bà Cao Tuệ Lan bị tạm giam

Bà Cao Tuệ Lan ở thôn Nam Giáo, xã Thanh Long Hồ, quận Phòng Sơn, bị hai công an bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 khi bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở chợ nông sản thôn Tuệ Lan. Nhà bà cũng bị lục soát.

Bà Cao hiện bị giam tại trại tạm giam Điền Các Trang.

Các bên tham gia bức hại bà Cao:

Đồn Công an Thanh Long Hồ: +86-10-80379283

Lý Bảo Hổ (李宝虎), trưởng Phòng Công an Quận Phòng Sơn: +86-10-81389110

Lưu Chấn Hà (刘振河), giám đốc, trại tạm giam Phòng Sơn: +86-10-81301707, +86-10-81301614, +86-10-81389173

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Quận Phòng Sơn: +86-10-89350478, +86-10-89350319, +86-1061352280

4. [Bắc Kinh] Ông Trương Thanh Sơn được chuyển tới trại cải tạo

Ông Trương Thanh Sơn, ở thị trấn Nam Khẩu, quận Xương Bình, được chuyển từ trại tạm giam Nam Khẩu tới Trại Cải tạo và Giáo dục Tân An ở quận Đại Hưng. Gia đình ông đã tới trại để thăm ông nhưng không được phép vào thăm.

5. [Thiên Tân] Bà Chu Tuấn Linh bị bắt

Bà Chu Tuấn Linh ở quận Nam Khai bị người ở Đồn Công an Hoa Uyển bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Nhà bà cũng bị lục soát.

Các bên tham gia bức hại bà Chu:

Ngô Hạo (吴昊), trưởng Đồn Công an Hoa Uyên: +86-2227601678, +86-2227601679, +86-15122569530

Trần Dũng (陈勇), chính trị viên: +86-13920800811

Trương Lập Tân (张立新), phó đội điều tra: +86-13821669984

Mã Yến (马燕): +86-13752091008

6. [Thiên Tân] Không ai biết ông Dương Kim Văn ở đâu

Ông Dương Kim Văn ở tỉnh Sơn Đông, làm việc tại quận Đông Lệ ở Thiên Tân. Ông đã bị người ở Đội An ninh Nội địa Đông Lệ bắt giữ.

Ông Dương bị giam tại trại tạm giam Thôn Phong Niên hơn nửa năm nhưng hiện giờ ông không còn ở đó, và không ai biết ông đang ở đâu.

7. [Huyện Kiềm Tây, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Khuê Tường bị tạm giam

Ông Triệu Khuê Tường bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 4 năm 2019. Công an đã lục soát nhà và tịch thu nhiều tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công và nhiều cuốn lịch về Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến trại tạm giam Huyện Kiềm Tây trong 11 ngày.

8. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tằng Quế Hương bị tạm giam

Bà Tằng Quế Hương, ở quận Đông Xương Phủ, bị tố giác với chính quyền chỉ vì bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 5 năm 2019. Người ở Phòng 610 Quận Đông Xương Phủ đã bắt và đưa bà tới một trại tạm giam trong bảy ngày.

Các bên tham gia bức hại bà Tằng:

Hồ Vân Cương (胡云岗), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13306350338, +86-13306358809

Chu Sinh Kiều (周生桥), đội trưởng: +86-13153809299

Lưu Lai Hồng (刘来鸿), phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Đông Xương Phủ: +86-635 8413058, +86-15906357112

9. [Thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam] Hồ sơ của bà Chu Hồng Vũ và bà Mã Kỳ Diễm được chuyển sang toà án

Bà Chu Hồng Vũ và bà Mã Kỳ Diễm bị người ở Đồn Công an Thị trấn Dương Doanh bắt giữ vào ngày 22 tháng 10 năm 2019. Hồ sơ của họ được nộp tới Viện Kiểm sát Huyện Nội Hương, rồi chuyển cho Toà án Nội Hương vào ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại bà Chu và bà Mã:

Thành Diên Châu (成延洲), chánh án, Toà án Huyện Nội Hương: +86-13803770559

Lý Hoa (李华), phó chánh án: +86-18338389777

Phiền Đinh Phi (樊丁飞): +86-13803772193

Dương Vinh Thái (杨荣泰), Viện Kiểm sát Huyện Nội Hương: +86-17637755331

Trần Vĩnh Huy (陈永辉), phó viện trưởng Viện Kiểm sát: +86-17637755269

10. [Thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Tư bị bắt

Bà Lưu Tư, ở thị trấn Tái Kỳ, bị người ở Đội An ninh Nội địa Thành phố Phúc An và Phòng Công an Tái Kỳ bắt giữ vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2019. Công an đã tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu liên quan.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu:

Lưu Thủ Minh (刘守明), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Phúc An: +86-13950566789, +86-593-6846789

Đặng Nghĩa Cường (邓义强), giám đốc: +86-13809570616, +86-593-6382530

Hoàng Quang Đường (黄光棠), trưởng Phòng 610: +86-13950513616, +86-593-6358666, +86-593-6380263

Lý Viên (李园), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13905037565, +86-593-6532216

11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cô Tương Lập Vũ bị tù giam

Cô Tương Lập Vũ, 27 tuổi, ở tỉnh Hồ Bắc, bị bắt tại Bắc Kinh. Cô hiện đang bị giam tại Khu Số 5, Bộ phận Quản lý Nhà tù, Nhà tù Hán Khẩu. Viên chức nhà tù đã cố gắng bắt cô “chuyển hoá” và không cho gia đình vào thăm.

Các bên tham gia bức hại cô Tương:

Nhà tù Hán Khẩu: +86-27-83556010

Vương Dũng (王勇), trưởng Phòng 610 Quận Giang Hán : +86-27-85481802

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Vũ Hán: +86-27-82402767, +86-27-82402413

Ân Ngọc Mai (殷玉梅), bí thư: +86-27-85481689

Hồ Thự Quang (胡曙光), trưởng nhóm, Phòng 610: +86-27-82402767

12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Hạ Bát Vân bị tạm giam

Bà Hạ Bát Vân, 63 tuổi ở phố Tiền Xuyên, quận Hoàng Bình bị bắt tại nhà vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019. Bà bị đưa tới trại tạm giam Nữ Nhị Chi Câu trong 10 ngày, và sau đó chuyển tới trại tạm giam Số 1.

13. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ông La Cơ và bà Trần Ngọc Bình bị bắt

Ông La Cơ và bà Trần Ngọc Bình bị bắt vào sáng ngày 4 tháng 5 năm 2019 chỉ vì phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó, họ đã được về nhà.

Các bên tham gia bức hại ông La và bà Trần:

Phòng Công an Mậu Nam: +86-668-2952065

Lý Hiểu Cường (李晓强), trưởng phòng: +86-668-2919555

14. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Bà Mã Như Minh bị bắt, không ai biết bà ở đâu

Bà Mã Như Minh bị bắt vào năm 2017. Không ai biết bà đang ở đâu.

15. [Huyện Hoa Đình, tỉnh Cam Túc] Không ai biết bà Lý Á đang ở đâu

Bà Lý Á bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 khi bà đi ra ngoài để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Hiện không rõ bà đang ở đâu.

16. [Ba Lâm Tả Kỳ, Khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Vu Chiêm Hoa bị tạm giam

Ông Vu Chiêm Hoa bị công an Lưu Thải Quân ở Đội An ninh Nội địa Ông Ngưu Đặc Kỳ, thành phố Xích Thành, và người ở Đội An ninh Nội địa Ba Lâm Tả Kỳ bắt giữ vào tối ngày 22 tháng 4 năm 2019. Họ lục soát nhà ông Vu và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp, các tấm hình về nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Ông Vu bị đưa tới trại tạm giam Ông Ngưu Đặc Kỳ.

Các bên tham gia bức hại ông Vu:

Dương Lập Công (杨立功), Phòng Công an Ông Ngưu Đặc Kỳ: +86-13947625597

Trang Cửu Châu (庄九州), đội phó: +86-13754137888

Lưu Thải Quân (刘彩军), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Ông Ngưu Đặc Kỳ: +86-476-6340175, +86-13722163966


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/387265.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177862.html

Đăng ngày 12-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share