Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2019] Một giáo viên cấp ba ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án Quận Lập Sơn xét xử vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông Vương Hoành Trụ. Họ lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và Hiến pháp cho phép công dân Trung Quốc có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng ông Vương không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc gây hại cho bất kỳ ai khi truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Không nên sử dụng bất cứ tài liệu về Pháp Luân Công nào tịch thu từ nhà ông để chống lại ông.

Ông Vương làm chứng để tự bào chữa. Ông đã bác bỏ cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền sử dụng để bắt giữ và tống giam các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Đây không phải là một vụ án hình sự, mà là cuộc bức hại chính trị.”

Công tố viên và chủ tọa thường xuyên ngắt lời bào chữa của luật sư và ông Vương.

Trong khi chờ phán quyết, ông Vương bị giam tại trại tạm giam Nam Đài, nơi ông đã bị giam từ khi bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 sau khi bị lừa quay lại trường học vì một cuộc họp khẩn cấp.

Được biết, cảnh sát đã bắt giữ ông để bổ sung hạn ngạch cho một chiến dịch trấn áp các thành viên băng đảng. Thay vì bắt giữ các thành viên băng đảng, chính quyền đã nhắm đến các học viên Pháp Luân Công.

Tại địa phương, 30 học viên Pháp Luân Công khác và các thành viên gia đình của họ đã bị bắt từ ngày 22 đến 23 tháng 8 năm 2018.

Các bài viết liên quan:

Giáo viên trung học là nạn nhân trong đợt bắt giữ quy mô lớn gần đây ở tỉnh Liêu Ninh

Trong hai ngày tại tỉnh Liêu Ninh có 47 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị bắt


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387906.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177930.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share