[MINH HUỆ 08-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại11 thành phố hoặc các huyện thị ở bảy tỉnh thành, trong đó có ít nhất21 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

52271c105d732976416ad49a5f7833d5.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Không ai biết ông Vương Hiểu Quang đang ở đâu

2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Hồng Thần bị tạm giam

3. [Thiên Tân] Bốn học viên bị bắt

4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Diên Xuân và bà Bùi Ngọc Hiền đối mặt với xét xử

5. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt

6. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị kết án tù

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Tuệ Minh bị tạm giam

8. [Huyện Nam Chương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tôn Lệ Quân bị kết án năm năm tù

9. [Thiên Tân] Hồ sơ của bà Tề Thanh Liên được chuyển đến toà án

10. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Lý Mộc Đoá đối mặt với xét xử

11. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoa Diễm Như bị kết án tù

12. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tống Khổng Hoa bị kết án năm năm tù

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Không ai biết ông Vương Hiểu Quang đang ở đâu

Ông Vương Hiểu Quang, ở khu Khách Xa Tân, bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại trại tạm giam Vi Tử Câu trong 15 ngày.

Ông Vương tiếp tục bị bắt vào ngày 5 tháng 5, không ai biết hiện ông đang ở đâu.

2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Hồng Thần bị tạm giam

Ông Tôn Hồng Thần ở thôn Hương Nguyên, xã Hoàng Ngư Quyển, bị người ở Đồn Công an Hoàng Ngư Quyển bắt giữ vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 2019. Họ đưa ông đến thẳng thành phố Trường Xuân để giam ông trong 10 ngày, và họ còn tống tiền ông Tôn.

Các bên tham gia bức hại ông Tôn:

Đồn Công an Hoàng Ngư Quyển: +86-431-83382547

3. [Thiên Tân] Bốn học viên bị bắt

Bà Vương Quế Như, bà Cao Diễm Phương, bà Dương Tuệ Mẫn và ông Lưu Văn Vinh ở xã Nam Thái Thôn, quận Vũ Thanh, bị bắt và sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Bà Dương và ông Lưu sau đó được trả tự do, trong khi bà Vương và bà Cao bị đưa đi giam cầm.

4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Diên Xuân và bà Bùi Ngọc Hiền đối mặt với xét xử

Viện Kiểm sát Xương Lệ đã chuyển hồ sơ của ông Lý Diên Xuân và bà Bùi Ngọc Hiền ở quận Hải Cảng tới Toà án Huyện Xương Lệ vào ngày 28 tháng 4 năm 2019. Họ bị đưa ra xét xử vào sáng ngày 31 tháng 5.

5. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ba học viên bị bắt

Ông Viên, 87 tuổi, bà Thẩm Chí Linh, 60 tuổi, và ông Thái, ngoài 60 tuổi, ở huyện Yên Lăng, bị công an Yên Lăng bắt giữ khi họ đang cùng nhau học các bài giảng về Pháp Luân Công tại nhà vào cuối tháng 4 năm 2019. Sau đó, họ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Hứa Xương.

Ông Viên được trả tự do vào cuối ngày trong khi ông Thái và bà Thẩm bị tạm giam trong một tuần. Sau đó, cả hai học viên đã được về nhà.

6. [Thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị kết án tù

Bà Kiều Hoa, bà Lưu Ngọc Hoàn, bà Phùng Xảo Chân, và bà Trương Não, ở huyện Thượng Thái, bị bắt lại sau khi họ được tự do. Toà án Huyện Nhữ Nam đã đưa họ ra xét xử.

Bà Kiều bị kết án một năm tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ, trong khi bà Lưu, bà Phùng, và bà Trương mỗi người bị kết án chín tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Từ Tuệ Minh bị tạm giam

Bà Từ Tuệ Minh ở khu đường Tương Quân, quận Đông Tây Hồ đang bị giữ tại trại tạm giam Nhị Chi Câu Số 1 ở Đông Tây Hồ.

8. [Huyện Nam Chương, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tôn Lệ Quân bị kết án năm năm tù

Bà Tôn Lệ Quân bị người ở Đội An ninh Nội địa và Phòng Công an Huyện Nam Chương bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Bà bị kết án năm năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

9. [Thiên Tân] Hồ sơ của bà Tề Thanh Liên được chuyển đến toà án

Bà Tề Thanh Liên, 65 tuổi, ở thị trấn Trung Bắc, quận Tây Thanh, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2019. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Tây Thanh. Hồ sơ của bà đã được chuyển tới toà án.

10. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Lý Mộc Đoá đối mặt với xét xử

Bà Lý Mộc Đoá hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Sâm Châu. Bà bị đưa ra xét xử ở phòng xử số 2 thuộc Toà án Quận Tô Tiên vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019.

11. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoa Diễm Như bị kết án tù

Bà Hoa Diễm Như bị người ở Đội An ninh Nội địa Khu Tân Hải Tân bắt giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Toà án Khu Tân Hải Tân đưa bà ra xét xử vào ngày 21 tháng 3 năm 2019 và kết án bà hai năm tù vào ngày 24 tháng 4.

Các bên tham gia bức hại bà Hoa:

Lý Ngọc Phu (李玉夫), thẩm phán, Toà án Khu Tân Hải Tân: +86-18941601059, +86-416-2872909

12. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Tống Khổng Hoa bị kết án năm năm tù

Ông Tống Khổng Hoa, 58 tuổi, ở thị trấn Đạt Liên Hà, bị công an huyện Y Lan bắt giữ vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Ông bị kết án năm năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ. Ông Tống đang bị giam tại trại tạm giam Y Lan


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386363.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177801.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share