[MINH HUỆ 12-05-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại12 thành phố hoặc các huyện thị ở tám tỉnh thành, trong đó có ít nhất20 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

b06ae45c38a4f259a90cab03cef730b2.jpg

1. [Thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Kha Vân Tú bị kết án

2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Sức khoẻ bà Lý Gia Phương giảm sút vì bức hại

3. [Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Văn Quyên và bà Lý bị bắt giữ

4[Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị tạm giam

5. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Không ai biết ông Triệu Tử Quân ở đâu

6. [Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang] Không ai biết ông Lâu Chấn Khang ở đâu

7. [Thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam] Bà Ngũ Thanh Đào bị bắt

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Không ai biết bà Tôn Thụ Lý ở đâu

9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tú Chi bị bắt

10. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Quế Lên và ông Mai Thư Phong bị tạm giam

11. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đinh Kế Vượng và bà Hác Hồng Vân bị tạm giam

12. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Mẫn Tiểu Hồng bị bắt giữ

13. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Đơn kháng cáo của bà Đinh Hồng Quyên được giữ lại

14. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Nguỵ Xuân Vinh bị kết án tù

1. [Thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Kha Vân Tú bị kết án

Bà Kha Vân Tú bị người ở quận Ngũ Thông Kiều bắt vào ngày 17 tháng 3 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị Toà án Ngũ Thông Kiều kết án ba năm hai tháng tù vào ngày 22 tháng 4.

Bà Kha đã nộp đơn kháng cáo.

2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Sức khoẻ bà Lý Gia Phương giảm sút vì bức hại

Bà Lý Gia Phương bị kết án bốn năm tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 4 tháng 4 năm 2019.

Sức khoẻ của bà Lý rất kém vì bức hại và đi lại khó khăn.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Lưu Hợp Lỗi (刘合磊), cảnh sát, Phòng Công an Lâm Nghi: 86-13953953278

Vương Kiến Quân (王建军): 86-539-5495327

Ninh Diên Sơn (褚延山): 86-539-7305720

Lưu Tây Cương (刘西刚), phó chánh án, Toà án Quận Lan Sơn ở thành phố Lâm Nghi: 86-15666190017, 86-539-8965807

Hà Thủ Giang (何守江), thẩm phán, Toà trung thẩm: 86-539-8128016

3. [Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Văn Quyên và bà Lý bị bắt giữ

Bà Lưu Văn Quyên và bà Lý bị người ở Đồn Công an Phúc An tại quận Chi Phù bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu và bà Lý:

Tôn Thừa Văn (孙承文), trưởng Đồn Công an Phúc An: 86-5356850337, 86-18660078958

Vương Duy Siêu (王维超), chính trị viên: 86-5356851256, 86-13583505678

Tôn Vĩnh Minh (孙永明), phó đồn: 86-5356853080, 86-18660078917

4[Thành phố Yên Thai, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị tạm giam

Bà Lưu Văn Bình, bà Kinh Tuệ Tiên, bà Từ Tiểu Nguỵ và bà Vương bị người ở Đồn Công an Ngoạ Long bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ hiện đang bị giam tại trại tạm giam Phúc Sơn.

5. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Không ai biết ông Triệu Tử Quân ở đâu

Ông Triệu Tử Quân bị người ở Đồn Công an Thị trấn Khẩu Ngoại Đông Diêu Tử, thuộc quận Kiều Tây bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Ông đã được thả sau 15 ngày tạm giam nhưng sau đó lại bị bắt lại. Không ai biết hiện ông đang ở đâu.

6. [Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang] Không ai biết ông Lâu Chấn Khang ở đâu

Ông Lâu Chấn Khang mới bị bắt và không ai biết hiện ông đang ở đâu.

7. [Thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam] Bà Ngũ Thanh Đào bị bắt

Bà Ngũ Thanh Đào mới bị bắt và bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Lâu Để.

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Không ai biết bà Tôn Thụ Lý ở đâu

Bà Tôn Thụ Lý mới bị bắt vào đầu tháng 5 năm 2019. Không ai biết hiện bà đang ở đâu.

9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Tú Chi bị bắt

Bà Trương Tú Chi bị người ở Đội An ninh Nội địa Quận Hoàng Cô bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Nhà bà cũng bị lục soát.

10. [Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Quế Liên và ông Mai Thư Phong bị tạm giam

Bà Trần Quế Liên và chồng là ông Mai Thư Phong bị người ở Đồn Công an Hoàng Thổ Lĩnh, Đồn công an Thang Trì, và Đội An ninh Nội địa Đại Thạch Kiều bắt giữ vào ngày 8 tháng 5 năm 2019. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Bà Trần đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu, trong khi ông Mai bị giam tại trại tạm giam Đại Thạch Kiều.

11. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đinh Kế Vượng và bà Hác Hồng Vân bị tạm giam

Ông Đinh Kế Vượng và bà Hác Hồng Vân bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 vì đã phát tài liệu có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị giam trong 15 ngày nhưng vẫn chưa được thả.

12. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Mẫn Tiểu Hồng bị bắt giữ

Bà Mẫn Tiểu Hồng bị công an Dĩ Diêu Viễn (以姚远), Tống Lượng (宋亮) cùng nhiều người khác ở Đội An ninh Nội địa Quận Tân Kiến bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công, các ổ đĩa USB, nhiều cuốn lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Bà Mẫn đang bị giam tại trại tạm giam Huyện Nam Xương.

13. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Đơn kháng cáo của bà Đinh Hồng Quyên bị giữ lại

Bà Đinh Hồng Quyên bị Toà án Khu phát triển Quận Tát Nhĩ Đồ kết án hai năm tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Đại Khánh.

Gần đây, thẩm phán đã giữ nguyên bản án gốc và chuyển bà đến nhà tù.

14. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Nguỵ Xuân Vinh bị kết án tù

Bà Nguỵ Xuân Vinh, 67 tuổi, bị bắt ngày 4 tháng 5 năm 2018, vì phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt bà vào ngày 18 tháng 5. Bà bị Toà án Quận Tức Mặc ở thành phố Thanh Đảo kết án ba năm bốn tháng tù. Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thanh Đảo nhưng bị từ chối. Bà Nguỵ bị đưa tới Nhà tù Nữ Sơn Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Sự việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi bà được phóng thích khỏi nhà tù chỉ vì bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Trong lần thăm con trai ở thành phố Thanh Đảo, bà Nguỵ bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2015, và bị Toà án Quận Thành Dương kết án hai năm tù. Bà bị đánh đập và tham gia các khóa tẩy não trong lúc bị giam tại Nhà tù Tế Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386853.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177836.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share