[MINH HUỆ 27-1-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Sacramento, California, đã tham dự buổi lễ mừng Tết Nguyên đán do cộng đồng người Việt địa phương tổ chức.

2016-1-26-minghui-falun-gong-sacramato-01--ss.jpg

2016-1-26-minghui-falun-gong-sacramato-02--ss.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho cộng đồng người Việt địa phương ở Sacramento

Các học viên gốc Việt Nam giới thiệu môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Công bằng tiếng Việt.

Một người đàn ông nói với các học viên rằng cháu gái của ông đã học Pháp Luân Công ở Việt Nam, và cô đã giới thiệu môn tập cho ông. Ông cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng vẫn chưa liên lạc được với điểm luyện công địa phương. Ông rất vui khi cuối cùng đã gặp được các học viên.

Một cặp vợ chồng người Việt cao niên cũng có trải nghiệm tương tự. Người vợ muốn được học các bài công pháp sau khi bà biết đến nguyên lý của pháp môn là Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói với các học viên rằng bà mong muốn được cùng các học viên luyện công tại điểm luyện công ở địa phương.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/27/322757.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/29/154993.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share