Viết bởi một đệ tử Bắc kinh

[Minh Huệ] Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc kinh mới đây đã giảng rõ sự thật và vạch trần chính sách khủng bố dã man cho dân chúng tại Bắc kinh bằng cách in tin tức, tài liệu vào những tấm cạc nhỏ. Tại trung tâm thủ đố Bắc kinh, hàng ngày tấm cạc nhỏ với tài liệu, hình ảnh Đại Pháp được dán đầy trên đường phố.

Những tấm cạc giảng rõ sự thật này được dán bắt đầu từ khu Trung Nam Hải (khu vực cư trú của các lảnh tụ Đảng Cộng sản, và chính phủ), cho đến vòng đai thứ hai về phía Tây, trải rộng cho đến vòng đai thứ ba chung quanh Sanlitun về phía Đông, và kéo dài đến Cây cầu Deshengmen về phía Bắc. Mặc dầu bị canh gác chặt chẻ tại Thiên an môn, các khu vực dân cư, khu vực thương mại, hay khu vực các cơ quan chính phủ, những khu vực cư trú của người ngoại quốc, các công viên hay địa điểm du lịch và các đường phố đông đúc, tại mỗi khu vực đều được dán đầy những tấm cạc Pháp Luân Công trên tường.

Nội dung của tấm cạc nói về:

1. “Những vụ kiện đưa Giang Trạch Dân ra toà đang xảy ra trên thế giới! Ngày đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý sẽ không xa!”

2. “Giang Trạch Dân đã và đang bị kiện ra toà tại nhiều quốc gia ngoại quốc.”

3. “Giang Trạch Dân ra lệnh tổ chức vụ tự thiêu tại Thiên an môn để bôi nhọ Pháp Luân Công.”

4. “Pháp Luân Công hoàn toàn cấm chỉ tự sát, tự thiêu hay giết hại. Giang Trạch Dân sợ sệt bị khám phá là không làm theo đúng luật pháp. Y đã nhiều lần thêu dệt những tin tức để tuyên truyền, lừa mị dân chúng. Y ra lệnh đốt sạch sách vở về Pháp Luân Công; y ra lệnh tra tấn và giết hại các đệ tử Pháp Luân Công để che giấu sự thật với mọi người. Giang không dám cho mọi người đọc sách vở Pháp Luân Công, để ngăn chận không cho mọi người hiểu biết sự thật về Pháp Luân Công”.

5. “Pháp Luân Đại Pháp đã được tu luyện trên 60 quốc gia trên thế giới. Quyển Chuyển Pháp Luân được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Nhân dân và chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới chân thành đón nhận Pháp Luân Công. Cho đến tháng 2 nằm 2004, Pháp Luân Công đã nhận 1, 223 giấy tuyên nhận khắp nơi trên thế giới”

6. “Giang Trạch Dân, vì tệ nạn tham nhũng của y, và sự giết hại hơn một ngàn đệ tử Pháp Luân Công một cách tàn bạo, vô nhân đạo, đang sợ bị mất quyền hành. Y cũng phạm tội bán đứng đất đai tổ quốc và các tội trạng khác. Y đang sợ bị đưa ra trước công lý.”

7. “Rất nhiều vị lãnh tụ của chính phủ trung ương không chấp nhận chính sách khủng bố Pháp Luân Công! Chỉ có Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn tự động phát động khủng bố. Chúng đã dồn tất cả tài nguyên, nhân lực, tài lực để khủng bố dân chúng vô tội chỉ vì họ muốn trở thành người tốt, sống đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn.”

10-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/11/83918.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/14/52418.html.

Dịch và đăng ngày 15-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share