[MINH HUỆ 27-2-2018] Gần đây, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều tấm áp phích và biểu ngữ đã xuất hiện ở các thành phố tại Trung Quốc. Chúng đều mang nội dung nêu bật văn hóa truyền thống và truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều trân quý.

9ca7c860eb50faf24a5a9c34ff1d9069.jpg

Một tấm áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận trên khắp thế giới” và “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại.”

66a678954ccefb111d31727217912ab4.jpg

Một biểu ngữ ở vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

52909929302ff697b16e1c07463a031f.jpg

Những tấm áp phích ở tỉnh Hà Bắc với nội dung: “Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn khi không còn chủ nghĩa cộng sản”, và “[Đảng] Cộng sản Trung Quốc bức hại người dân vô tội, chúng ta cần ngăn chặn nó.”

c2e19936aa6cd7ec9805ba9d3c8a6950.jpg

Một tấm áp phích ở tỉnh Hà Bắc phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

60113ee56e35a7accb3ed5e13724bf66.jpg

Một biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp” xuất hiện ở phía Bắc Trung Quốc

5830ce8c0771f1c5c573d828590147a7.jpg

Biểu ngữ treo trên cây ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc

0a0b2ae81ddd8a698bc2c8b9bcdf4b9e.jpg

Áp phích ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc của Pháp Luân Đại Pháp nhằm bác bỏ tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản

602062d004d29cbae6ada419297bad04.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp” ở tỉnh Thiểm Tây


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/27/362255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/28/168900.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share