Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2017] Thông tin được đưa trên các kênh truyền thông luồng chính của Trung Quốc rất hữu hạn. Trong suốt 18 năm qua, sự phong tỏa thông tin về Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến người ta khó tìm được một kênh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại tàn ác đang diễn ra ở đất nước này. Để phản đối chiến dịch tuyên truyền vu khống của chính phủ và vạch trần cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc luôn tìm ra những phương thức sáng tạo để mang chân tướng đến cho người dân. Một trong những cách ấy là treo băng rôn và biểu ngữ giảng chân tướng ở những nơi công cộng.

Các băng rôn và biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

Khi gần đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, rất nhiều băng rôn và biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp đã xuất hiện ở tỉnh Sơn Đông, mang thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“ và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

581acec5129412e041b837ac8f70c607.jpg

6408731c1d7c687f77cd402ccfe2c6dd.jpg

f6cb33b3d23cced80dc64d7ac1fb5d01.jpg

41d229be0917cd903a6933c5b652fd37.jpg

9ec8ab0c49d6f459f039682d942cda45.jpg

4edf0342d127e956b5609be517bbc092.jpg

4bbb03031142c6e102b3f1249919c778.jpg

Băng rôn Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Thượng Hải

b4e33131d8b5ab4ef96e97d8ea4e9a4b.jpg

Các băng rôn ở tỉnh Hắc Long Giang

12639aa9f27d4ccae501659774a49506.jpg

e355b4d1e33daeceb794cebf353bc85d.jpg

603eb6e944679b55bdcfb05bc186baf4.jpg

Các băng rôn Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội hoa đào ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông

03e4ec38e05d5e4f0038044a1dfa5e44.jpg

5faf13af0b24c9027e2dcaf62ff5a66d.jpg

7bcb4f0f409e1164585a60107ae534ac.jpg

Bảng hiệu ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh

bf7db4dc643ff7b11c0f6f19d3e08b57.jpg

32724d3ac4e8ed21affc5cf446614695.jpg

089c0b1bfb845117b64c6d3d4013e002.jpg

Các biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp ở khu dân cư thành phố Thiên Tân

d93b9423947fa5a0bac6c8e59e42d7eb.jpg

a062c06ba18e7cadf0c713d2808b7b3c.jpg

e2fe01820991a870cec1ee800e250efb.jpg

c826fbd35a0fa42b4087a86bb67d09bb.jpg

e208fc13f6991662b007e1b08e5bdd7f.jpg

df7f32ec499a21bdce8845e5ce594ec7.jpg

2c77be003cae53378b601d3dda51236f.jpg

Các băng rôn Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm

7d2818db3f66947d19d53f0f815320bc.jpg

72ac3f458b61306181e8f5373312604c.jpg

70592274caf40e9b6944b2b5e70d7bac.jpg

Các băng rôn và biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thiên Tân

2f06f14a088c73b14d98e942977d1af8.jpg

b62f013d27f5613039c3f4e91b8ebb53.jpg

b5cd11a3c1b8245ff13739aca259282f.jpg

1b318b0d91ef65ef3e1d68915b2d9de5.jpg

f873b70b6af5e0364b703dc3a19473ba.jpg

26fa61b94a9409ea898ff212555cc0db.jpg

c9d78769f34ade515a00dcfe4922f544.jpg

03273709d821df0f978e245bc240b719.jpg

499952a0e02cc7916b70a3da776cda18.jpg

e86d1293ccbe3e084132b07ed1a150fd.jpg

Các biểu ngữ về Tam thoái ở thị xã Cái Châu tỉnh Liêu Ninh

7fc662ddb9001247a23288c261de35f5.jpg

07e9526b32368f298e2bc37a9cb7e39b.jpg

63da16bcbc01237d1678af1b68e2c375.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/3/346648.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163103.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share