[MINH HUỆ 14-10-2017] Thông tin được đưa trên các kênh truyền thông luồng chính của Trung Quốc rất hữu hạn. Trong suốt 18 năm qua, sự phong tỏa thông tin về Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến người ta khó tìm được một kênh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại tàn ác đang diễn ra ở đất nước này. Để phản đối chiến dịch tuyên truyền vu khống của chính phủ và vạch trần cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc luôn tìm ra những phương thức sáng tạo để mang chân tướng đến cho người dân. Một trong những cách ấy là treo băng rôn và biểu ngữ giảng chân tướng ở những nơi công cộng.

Những tấm băng rôn và biểu ngữ này truyền tải những thông tin mới nhất về những hoạt động phản bức hại trên toàn thế giới, trong đó bao gồm thông tin về hàng ngàn vụ kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các tấm băng rôn cũng đưa thông tin về chiến dịch toàn cầu chống lại nạn thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc được chính phủ hậu thuẫn, và làn sóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra trên toàn thế giới.

Những bức ảnh dưới đây chụp lại những tấm băng rôn và biểu ngữ ở Thiên Tân, Bắc Kinh, các thành phố ở tỉnh Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, và tỉnh Tứ Xuyên.

Tỉnh Liêu Ninh

1de9efcaa415f3ad88b5a4699432f842.jpg

05760a106ee1548b73e73e3b7d4cc2c6.jpg

884d02c5d09abbe435b96f59f45d8e19.jpg

a551e8d4bbd87f9b883b93d16b2fead5.jpg

727761462c132d297a1a5c583eb3279c.jpg

7a9dce52d8162d71e58643524e55b4d9.jpg

d9594b86a11eea73c57fcf9fc5de01d7.jpg

c5c0662134bfcd1c141be71757eb39ad.jpg

ec6cb6f918d98a8cfbbd1696ec063545.jpg

0905eef1a451eaf54f34fac503fe4567.jpg

Tỉnh Sơn Đông

cbdf0251e2d80124dab886d1d1bdb843.jpg

70c13023ec69ada4ec034ca4941e7248.jpg

b4b5e926c6d833212fd38f67c9534716.jpg

835b25ef3984c0ac58bf1596aa368572.jpg

e0aaf43d241b8fab73661a3450f9f19d.jpg

e5e73555bc4b1b1ae71c2e094efa04a4.jpg

4836342fb4ad22639b69890b8f3af21f.jpg

4e6e5560b2f400aba5e0bb69ccae9aea.jpg

46a9cff4b71a4f6b514568f6c84fa074.jpg

1edb84797ee71e3e36dec5c0d6f50daf.jpg

6513f2e98886948398b8a0570cb58c77.jpg

b2110f40bf130b2a338c431717d5b658.jpg

25b718e0dac92313442eaa0c7d01e892.jpg

44ea33a7e86274f924c3fa22bee0cf96.jpg

Thiên Tân

4370cd2415821197462aac26f3d8e9d7.jpg

1d5ba68c1c3e0a64b243c3ba35c2c0bc.jpg

ca68a332d46e43ab52509e590face0eb.jpg

eb8bc0898c985429cfa5944189d3ee25.jpg

a0daef2851a2f873deaa6a54c6e47ba9.jpg

Bắc Kinh

6feb9f9b1a0a0c05d776c678a69d3fd1.jpg

2cef61d0c397702190fe6f718ad258e2.jpg

b8b2b942230c15b09224c612cdb960f0.jpg

6090aaaf7bad57db43355f30094505dc.jpg

Tỉnh Hà Bắc

ccd1c9a9a20cffc19d81c0187c3ba719.jpg

206591cddd2068d3887f5b28e55cf767.jpg

5a8ac6c43578c988a5c6ac87e67a99b1.jpg

04ca64f4477d114844125f72087113db.jpg

416a85b35432a23fb3cf9a70b01fbfbe.jpg

b063e4c95f3ed1c8c10fff2f382bb104.jpg

92f03d4d0699a392bda5dacf6a7204a0.jpg

bb43df32425ee949e6e25b9a2f474b48.jpg

d11840a2d5db855dda8361e72dd5e0e6.jpg

aa6e21acfbe4d2a0268306b417e97a38.jpg

Tỉnh Hồ Bắc

9b5006f4aba08bdc40e59edf93b954e3.jpg

09721b30a33ba7c5fae7cc60a814c614.jpg

4ceb065c8d3c6ffa3aee370d38449cf1.jpg

1aaabb789787f913b5c8adbff38d7d00.jpg

e8efda523edb986c11184b67a7137cb8.jpg

6623cae7aa926b397ceb347b747da723.jpg

ad41652a57d5e1409f897680c8c8d262.jpg

06876bd614c081dcbe5c1bb36e395f5d.jpg

54998b8aa1c65506926fd5d6487ac7ff.jpg

0e9f094ce9e21a553fed919948df70fd.jpg

56e24e4cd8ba7832867e4f0f0d1f4746.jpg

7048d7e775eec01acf10d13281613ce1.jpg

376177b10d5ebeee0dda4650ea616fe5.jpg

7ab2f97b7b22a77e59fc22fdd690e0c8.jpg

08631fec6adeae123d7dbb8f64156a75.jpg

Tỉnh Hà Nam

e52788c192dd6ac6fa6803b0b4dda16e.jpg

Tỉnh Hồ Nam

9203d3b5b8cda309231aed40b370b088.jpg

1c68347ee4e073f0d76a59bdca67ce4a.jpg

be5976aa1484d57df3a0084748cd232d.jpg

Tỉnh Tứ Xuyên

a53d4f633988fa9948e2811cf85b65fa.jpg

d909ae0f6ca71d7cd96606a678abe530.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/336298.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162877.html

Đăng ngày 28-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share