Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2017] Các biểu ngữ và áp phích của Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã xuất hiện dọc nhiều con đường, các ngã tư và những nơi công cộng khác ở Trung Quốc. Những biểu ngữ này truyền đạt thông điệp tốt đẹp về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc đưa cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Những biểu ngữ này có thể thấy ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Bắc Kinh, Xích Phong, Nội Mông, tỉnh Liêu Ninh; Nam Xương, tỉnh Giang Tây; Hùng Thái, tỉnh Hà Bắc; tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Thiểm Tây.

Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 và trở nên phổ biến do lợi ích về mặt sức khoẻ và tinh thần mà môn tu luyện mang lại. Lo sợ môn tu luyện phát triển rộng và phổ biến, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vô số học viên đã bị bỏ tù và hàng nghìn người bị giết hại trong hơn 18 năm qua.

Đối mặt với bức hại không ngừng, các học viên ở Trung Quốc đã vận dụng nhiều cách sáng tạo để cho công chúng biết được lợi ích của Pháp Luân Công và sự thật về cuộc đàn áp, bất chấp nguy cơ bị bắt khi đang thực hiện.

Những ai nhìn thấy các biểu ngữ và áp phích thường gật đầu đồng ý. Thậm chí còn có người viết “Tôi đồng ý” lên một tấm áp phích có nội dung: “Toàn thể nhân dân Trung Quốc nên kiện Giang Trạch Dân.” Nhiều người đã nhận tài liệu thông tin từ các học viên.

ebefb9d1968e4c42eccac749320f7ef4.jpg

Một người không rõ danh tính đã viết “Tôi đồng ý” bằng mực đen lên một tấm biểu ngữ có nội dung “Toàn thể nhân dân Trung Quốc nên kiện Giang Trạch Dân” ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông

Người dân ở Trường Xuân vui vẻ nhận tài liệu của Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã tặng tài liệu ở một khu chợ lớn để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc đàn áp. Mọi người đã vui vẻ nhận tài liệu và bắt đầu đọc chúng ngay.

b7a7c353df3552d82adf5029c29d7a72.jpg

418f1591091e1fac4daef06632d7c917.jpg

a77c6a14e768697731749f569c940d1c.jpg

Các áp phích ở Bắc Kinh

1e52fdeefd724cd0ef123c27d3c77917.jpg

Một tấm áp phích cho thấy rằng nhiều người trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công

0f32447a31fc04aa3b39802b24b5a26b.jpg

Một tấm áp phích có nội dung đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý

da4d5008e126867f44bb7cc430a8ff3c.jpg

“Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”

Các biểu ngữ ở Xích Phong, Nội Mông

dd668902e1541241e7a79c5417fdd437.jpg

3b34c2536c8eb5a32f431a50b4e6935c.jpg

“Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” và “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”

Các áp phích ở Tây Bắc Trung Quốc

649573764dfc48a769114e794f3da77f.jpg

“Thế giới cần Chân–Thiện–Nhẫn” – là nguyên lý do Pháp Luân Công chỉ dạy

e16b85571f43459f18d64dfc6341a414.jpg

Một tấm áp phích kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

20e7274aaf933117ff5825870b25ac8b.jpg

Tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở tỉnh Liêu Ninh

Các biểu ngữ được treo trên cây ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây

88d45fad9858db9dd4a47e4757a7beb9.jpg

Biểu ngữ bên phải có nội dung “Trả lại thanh thanh cho Pháp Luân Công”. Bên trái có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”

f6170e73496f4eb134c5d2f3fcc001ce.jpg

Các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

13dcaed71de1284d8f8657c0cf85cb53.jpg

“Chân–Thiện–Nhẫn hảo”

Các áp phích và biểu ngữ ở Hùng Thái tỉnh Hà Bắc

3a82b55ceece98cf1ec79ba45a364798.jpg

Một tấm áp phích kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

e2d9045b414420017ef6234039b2e695.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Các biểu ngữ ở tỉnh Hồ Bắc

ae1d2b162bf67c51fac5f03148db7d1b.jpg

“Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”

3d55ce79d94099cc6fdac85883f348d7.jpg

Áp phích bên phải có nội dung “Trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công và Sư phụ của chúng tôi”. Bên trái nói “Thế giới cần Chân–Thiện–Nhẫn”

Các biểu ngữ và áp phích ở tỉnh Thiểm Tây

799bd4856dd2486d8b197e587ba491ff.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

c4349b044d36de40cdc6a71dcca6b601.jpg

“Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”

ff3a22770e00a3c7a079648033991e13.jpg

Một áp phích cho thấy rằng nhiều người trên toàn thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/17/351879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/18/165450.html

Đăng ngày 19-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share