[MINH HUỆ 7-3-2018]

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là L.T Hồng Thúy. Tôi đắc Pháp vào tháng 11 năm 2016. Tối một ngày tháng 6/2017 tôi cùng một số đồng tu đi tặng quà 1/6 cho người dân chỗ chúng tôi ở trong đó có cuốn Sức Khỏe Là Vàng, sau đó tôi bị Công an xã nhắc nhở, ngày hôm sau tôi bị gọi lên UBND xã.

Do mới học Pháp nên tôi chưa hiểu rõ về Pháp và nhân tâm còn nhiều sợ hãi tôi đã ký vào biên bản cam kết là không đi tuyên truyền cho mọi người và không được ra công viên luyện công cùng nhiều người. Nay tôi nhận thấy việc tôi có ký kết là hoàn toàn sai trái, tôi không thừa nhận chúng. Nên tôi đã viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nói rõ: Việc tôi ký kết giấy tờ với cựu thế lực là hoàn toàn sai, tôi phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và phủ nhận toàn bộ những gì tôi đã nói và ký kết với cựu thế lực là không có giá trị và không tồn tại. Tôi chỉ đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi. Con xin ngàn lần tạ lỗi với Sư Phụ và con xin Sư Phụ tiếp tục bảo hộ cho con để con bước tiếp trên con đường tu luyện của mình. Con xin hứa với Sư Phụ từ nay con sẽ tu luyện thật tốt, làm tốt 3 việc để không phụ lòng mong mỏi của Sư Phụ và hoàn thành tốt sứ mệnh là một đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Lê Hoàng Yến. Vào buổi tối ngày 23 tháng 12 năm 2017 tôi đi giảng chân tướng cùng một số đồng tu. Chúng tôi bị Công An khu vực bắt giữ. Họ bắt tôi lấy lời khai và làm cam kết không tái phạm nữa. Lúc đầu tôi không đồng ý kí cam kết. Trong tâm tôi lúc đó nghĩ sẽ ảnh hưởng người khác. Sau đó tôi đã kí cam kết theo yêu cầu của họ là :không tuyên truyền Pháp Luân Công dưới mọi hình thức. Khi thanh tỉnh nghĩ lại tôi rất hối hận nếu như lúc đó tôi giữ mình lý trí và với chính niệm đầy đủ tôi sẽ qua được lo sợ và sẽ lý trí hơn trước áp lực của chúng gây ra cho tôi, tôi vô cùng hối hận. Sau khi hướng nội những tâm chấp trước về “danh, lợi, tình” trở nên cường thịnh tôi đã chưa tu chỉnh lại mình mà đã bước ra.

Nay tôi viết bản Nghiêm Chính Thanh Minh này. Những gì tôi đã đồng ý với Công An là không có giá trị, không tồn tại và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực đối với tôi và các hạng mục tôi tham gia. Tôi sẽ tu chính lại bản thân không để sự việc như thế xảy ra và làm nghiêm chỉnh việc thứ ba hơn nữa. Kính mong Sư Tôn từ bi tha thứ cho con lần này. Con sẽ dũng mãnh tinh tấn hơn nữa .Tôi lại một lần nữa phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực về mọi việc mà cựu thế lực gài bẫy tôi để tôi không làm việc thứ ba được nhằm hủy hoại tôi .Tôi sẽ không vì việc này mà từ bỏ, tôi chỉ theo an bài của Sư Phụ. Con mong Sư Tôn tha thứ cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Cháu tên là Nguyễn Thị Hương Thảo. Do gia đình không ủng hộ cháu tu luyện nên cháu bí mật tu luyện, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017 cháu bị can nhiễu rất nhiều. Nhiều áp lực đến với cháu nên có vài lần gia đình cháu hỏi còn luyện không, cháu nghĩ không nghiêm trọng gì nên cháu đã nói dối họ. Từ đó đến nay trạng thái tu luyện của cháu rất bất ổn. Cháu đã tu luyện không tốt, không nghiêm khắc yêu cầu bản thân nên gây ra tổn thất lớn cho tu luyện và cứu độ chúng sinh. Nay cháu xin viết Nghiêm chính thanh minh để tuyên bố rằng những lời cháu nói vào giai đoạn đó là không lý trí và xuất phát từ nội tâm, lời nói lúc đó là vô hiệu lực. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đối với cháu,chúng không được phép can nhiễu, cháu chỉ đi theo an bài của Sư phụ thôi! Từ giờ trở đi cháu cần phải thay đổi, tu luyện thật tinh tấn và hoàn thành ước nguyện. Xin Sư phụ tha lỗi cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tên chúng tôi là: Lê Văn Năm Cao Thị Châu Trần Thị Hòa Hoàng Thị Kim Oanh Đã luyện công từ tháng 4 năm 2017, do can nhiễu từ công an xã và xóm đã ép buộc chúng tôi kí cam kết vào văn bản bỏ tập Pháp Luân Công. Lúc đó do sợ hãi và chưa hiểu rõ về Pháp nên chúng tôi đã kí vào văn bản đó. Mặc dù chúng tôi không muốn như thế nay chúng tôi mới minh bạch hối hận nên chúng tôi làm bản Nghiêm chính thanh minh này. Để phụ nhận hoàn toàn việc kí văn bản vào ngày 20-10- 2017.

Từ nay trở đi chúng con chỉ theo con đường mà Sư phụ đã an bài chúng con. Xin cảm tạ Sư Phụ đã luôn từ bi cho con sửa chữa sai lầm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Văn Trường. Năm 2017, tôi có nhắn tin giảng chân tướng, cơ quan yêu cầu gặp công an để làm việc. Do học Pháp chưa sâu, tôi đã giao nộp một số sách, đĩa, áo của Đại Pháp theo yêu cầu của công an. Tôi còn ký vào một số giấy tờ, bản tường trình của bên công an, bên cơ quan mình làm việc và hành vi bất kính ký vào các sách Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định việc làm sai trái không đúng với Pháp, phủ định an bài của cựu thế lực. Con xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của mình. Con xin hứa làm tốt ba việc mà Sư Phụ giao cho các đệ tử.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Lê Thị Phiện. Vào khoảng tháng 11 năm 2013 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng do ngộ tính kém và học Pháp chưa tốt, không chiểu theo Đại Pháp, không buông bỏ được chấp trước, nhất là tâm sợ hãi nên không chứng thực Pháp. Trước sự can nhiễu của chính quyền và tôi đã đốt một số tài liệu của Đại Pháp gồm: một cuốn Chuyển Pháp Luân, một cuốn kinh văn, và một số bài chia sẻ của các học viên khác. Đã gây tổn thất lớn đến tài nguyên của Đại Pháp, có tội lớn với Sư Phụ và Đại Pháp. Con thực lòng xin lỗi Sư phụ, Đại Pháp. Con thật hổ thẹn, đã không viết Nghiêm chính thanh minh sớm hơn, con sẽ cố gắng hết mình tu luyện, làm tốt ba việc để không phụ công ơn cứu độ của Sư phụ. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ thành Long là học viên Pháp Luân Công. Tôi bị công an thành phố bắt viết bản cam kết không được luyện công và tu tập nơi đông người không cho phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã khai tên của một số đồng tu khác, đồng thời vì nhận thức Pháp không sâu, không đủ chính niệm và tâm sắc dục. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác nhận rằng bản cam kết là bị bắt buộc và bây giờ nó hoàn toàn không có giá trị với tôi. Tôi phủ nhận tất cả những việc làm sai trái và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Chỉ theo an bài của Sư Phụ. Kính xin Sư Phụ tha thứ, từ nay con quyết tâm bù đắp những gì đã sai.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trâu Khắc. Ngày 22 tháng 8 năm 2017 tôi và một đồng tu ở tỉnh khác có đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Một tuần sau công an có xem camera và biết số xe của tôi và mời tôi lên làm việc do tôi học Pháp chưa sâu tâm sợ hãi còn nhiều, chính niệm chưa đầy đủ nên không nhận thức được đó là cái bẫy của cựu thế lực và đã ký kết với tà ác nội dung: Những tài liệu nào nào không có xuất xứ thì không được phát. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã nói và ký với tà ác vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư Phụ. Con xin Sư Phụ tha thứ cho con, để con tiếp tục tu luyện. Con sẽ làm tốt ba việc mà Sư Phụ đã giao phó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Phước Tài. Vào ngày 01/08/2016, tôi tổ chức luyện công tập thể, thì được công an xã mời về làm việc. Do không hiểu rõ luật pháp và chưa minh bạch Pháp lý tu luyện nên tôi đã bị Công an lừa để ký vào biên bản không luyện công chỗ đông người. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, và tuyên bố rằng mọi biên bản mà tôi đã ký đều vô giá trị và bị huỷ bỏ.

Xin Sư phụ từ bi thứ tội cho con. Con nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên: Hoàng Văn Thái. Vào khoảng giữa tháng 12/2017, tôi và mấy đồng tu luyện công tại công viên. Công an phường đến can nhiễu, họ cưỡng chế không cho chúng tôi tập luyện ở đó. Và họ bắt chúng tôi về phường làm việc, lấy lời khai. Ngày hôm sau chúng tôi vẫn tiếp tục ra luyện công, họ lại ra can nhiễu, bắt ép chúng tôi về phường, chúng tôi không chấp nhận, không đi, họ dùng vũ lực với tôi, thu xe và giấy tờ tùy thân các loại và dùng vũ lực cưỡng ép tôi về phòng khám xét. Họ thu của tôi vài bông sen và khoảng 8 cuốn tài liệu giảng chân tướng. Vì tôi nghĩ phòng mình không có gì và đường đường chính chính, mà không biết rằng như thế là theo an bài của cựu thế lực và gây ra tổn thất cho Đại Pháp. Tôi còn ký vào biên bản vi phạm hành chính của tà ác, tôi cho đó là tài sản của tôi, tôi nghĩ chắc không sao. Do bản thân học Pháp chưa sâu nên đã bị dẫn động, ảnh hưởng rất lớn đến các đồng tu khác. Do bản thân còn nhiều tâm chấp trước nên đã làm ra những việc không đúng với Pháp, thấy có lỗi với Sư Phụ, có lỗi với các đồng tu khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ định tất cả những gì đã ký với tà ác, tất cả đều không có hiệu lực. Triệt để phủ định sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư Phụ. Tôi quyết tâm đi cho chính trên con đường tu luyện để xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ. Con xin lỗi Sư Phụ, và tạ ơn Sư Phụ đã cho con cơ hội để tỉnh ngộ và quay đầu. Con hứa sẽ làm tốt 3 việc mà Sư Phụ yêu cầu, để không phụ lòng của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Hữu Tuyên. Sau khi đắc pháp được khoảng hơn 1 năm thì bị an ninh và công an địa phương tới nhà thu giữ nhiều tài liệu và sách của Đại Pháp. Đồng thời, những người thân trong gia đình đã có những lời lẽ và hành vi bất kính đối với Đại Pháp. Tôi nhận thấy do bản thân tu luyện chưa có tốt, có chỗ còn hữu lậu trong tu luyện, bị tà ác dùi vào sơ hở, còn tâm sợ hãi, tâm danh lợi nên đã kí vào biên bản tịch thu tài liệu và quyết định xử phạt hành chính. Đã gây ra những tổn thất về tài nguyên của Đại Pháp và bị tà ác bức hại tài chính. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm lúc trước và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì bản thân đã từng kí kết với cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Con tên là Nguyễn Thùy Liên. Đến nay, con đã tu luyện được hơn 02 năm. Tuy nhiên lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là cách đây khoảng 03 năm. Ban đầu chưa nhận thức được đây là quyển sách vô cùng quý giá và thiêng liêng, con đã dùng bút chì gạch dưới những câu mình thích. Sau đó, con vẫn chưa tu luyện thực sự, không biết trân quý Pháp, lại còn cất sách lung tung, thậm chí để dưới gầm giường. Mãi hơn một năm sau con mới may mắn được bước vào tu luyện thực sự với lòng cảm ân sâu sắc và cả hối hận vì trước đó đã bỏ phí thời gian tu luyện. Tuy nhiên sau này, con đã không tinh tấn, làm những việc không đúng đắn trong lúc hồng Pháp và giảng chân tướng. Cách đây tầm một năm, con hồng pháp cho 02 người đàn ông ở công viên, cảm thấy ở họ có biểu hiện không bình thường, trong tâm nghĩ đây có thể là đặc vụ. Tuy nhiên do còn non trẻ, cho rằng dù sao cũng nên giới thiệu Pháp cho họ, con đã cho họ số điện thoại, còn dắt họ về nhà tặng sách Đại Pháp mà không thanh tỉnh ra đó chính là bắt tay với tà ác. Sau đó chịu nhận can nhiễu từ chính quyền và gia đình. Lần thứ hai là vào ngày 25/12/2017, con đi tặng lịch năm mới và giảng chân tướng, do xuất phát điểm không thuần chính, nghe đồng tu rủ đi thì cũng đi trong lúc chính niệm không đầy đủ, lại còn mang theo sắc tâm khi giảng chân tướng nên giữa chừng thì bị ngăn lại và đưa về phường. Trong lúc làm việc với cơ quan, con đã tranh đấu, sợ hãi, không giữ vững được tâm tính, lại cũng không thanh tỉnh, không ngộ ra điểm hóa của Sư Phụ, nên con đã ký vào biên bản tạm giữ tài nguyên Đại Pháp, chỉ nghĩ rằng mình ký làm chứng cứ sau này lấy lại tài nguyên Đại Pháp. Sau đó, nhờ sự cảnh tỉnh của đồng tu, con nhận ra việc làm này là sai và đã sám hối với Sư Phụ. Cảm nhận được sự bao dung tha thứ của Sư Phụ, con tiếp tục tu luyện. Nhưng thực tế con đường tu luyện sau đó rất khó khăn.

Gần đây, con mới nhận thức ra được rằng bản thân những việc làm ấy chính là ký kết với tà ác, là việc làm vô cùng dơ bẩn và chỉ sám hối là chưa đủ, cần Nghiêm chính thanh minh và phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Con muốn thực sự đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài, đường đường chính chính tu luyện và thanh lý triệt để tất thảy tà ác, tà linh trong trường không gian của bản thân, không cho phép chúng dùi vào sơ hở, cản trở con thực hiện chân nguyện khi đến thế gian. Nay con Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hoàn toàn mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Những gì đã ký kết, đã làm với tà ác là hoàn toàn không có giá trị. Con hứa sẽ tiếp tục kiên định tu luyện, bù đắp những tổn thất đã gây ra và làm tốt hơn nữa ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ chính Pháp. Cầu xin Sư Phụ cho con chuộc lỗi, cho con được tu luyện, cho con được làm đệ tử của Ngài, tiếp tục tu bỏ chấp trước, khẩn cấp đi cứu chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Văn Hiệp. Tháng 12 năm 2017 tôi cùng các đồng tu luyện công tại công viên. Công an khu vực đã đến can nhiễu và đưa mọi người về phường. Họ có yêu cầu tôi ký cam kết với họ rằng từ nay trở đi không được ra công viên luyện công nữa. Tôi có ký cho qua chuyện và vẫn ra công viên luyện công bình thường. Do tu luyện không tinh tấn, học Pháp không sâu, chính niệm không đầy đủ, các chủng tâm chấp trước chưa tống khứ… cho nên không biết được mức độ nghiêm trọng của việc ký vào bản cam kết là đồng nghĩa thỏa hiệp với tà ác.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì thỏa hiệp với tà ác và toàn bộ những gì trong bản cam kết là hoàn toàn không có giá trị đồng thời toàn diện triệt để phủ định hết thảy các an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ và sẽ cố gắng đi thật tốt trên con đường tu luyện. Hợp thập.

Nghiêm chính thanh minh

Con đệ tử Nguyễn Thị Khánh đắc Pháp vào tháng 4 năm 2015 đến nay đã được 2 năm 10 tháng. Trong thời gian tu luyện con đi giảng chân tướng phát tài liệu nhiều lần. Nhưng có hai lần con bị bắt. Lần một vào ngày 1-10-2017 con cùng đồng tu đi luyện công tập sau đó sang ngày 2-10-2017 khi đi phát tài liệu ở khu công nghiệp bị công an xã bắt và lập văn bản thu hồi tài liệu và hỏi giấy tờ tùy thân vì chúng con không có giấy tờ chứng minh thư và chúng con đã kí vào văn bản của Công an xã. Lần hai vào ngày 24-1-2018 con cùng đồng tu đi giảng chân tướng cho người dân thì bị công an xã bắt và lập biên bản tịch thu tài liệu. Do đệ tử còn tu luyện chưa tinh tấn, ngộ Pháp chưa sâu nên đã kí vào văn bản. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh với Sư Phụ xin sửa chữa lỗi lầm và phủ nhận chữ kí đó vô hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Con là Nguyễn Thị Long tu luyện vào tháng 9-2016. Trong thời gian tu luyện con đã đi giảng chân tướng nhiều lần và đều rất tốt. Nhưng có một lần vào ngày 24-1-2018, con cùng đồng tu đi giảng chân tướng ở thì bị công an xã, công an huyện đến bảo chúng con đi phát tài liệu không hợp pháp con đã khai rõ nơi cư trú họ tên tuổi và cũng nói rõ chúng con đi giảng chân tướng cho người dân biết về bộ môn tu luyện Pháp Luân Công là tốt chúng con tặng cho họ không thu tiền không ép họ tu luyện, hành động chúng con là tốt không có gì sai pháp luật Việt nam chỉ có đảng cộng sản Trung quốc mới cấm nhưng hiện nay đã bị toàn thế giới lên tiếng vi phạm nhân quyền vậy mà họ vẫn lập biên bản tạm giữ số tài liệu mà chúng con mang theo do chưa hiểu về luật pháp chưa tinh tấn bản thân ngộ Pháp chưa sâu nên đã kí vào văn bản trên. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh cầu xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử và con phủ nhận chữ kí đó vô hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Con là Đệ tử Nguyễn Thị Mùi. Con đắc Pháp vào tháng 6-2015 trong thời gian tu luyện và hàng ngày con đi phát tài liệu mách bảo với mọi người tu luyện môn Pháp Luân Công là tốt. Tuy nhiên con và đồng tu đi phát tài liệu vào ngày 2-10-2017 tại khu công nghiệp thì công an xã bắt hai đồng tu vào xã lập văn bản và thu hồi tài liệu và hỏi giấy tờ tùy thân vì lí do con không đưa giấy tờ tùy thân nên con đã kí vào văn bản. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ chữ kí trên là vô hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Đinh Thị Nhài là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đã tu luyện Đại Pháp được một thời gian, tôi rất kiên định theo Đại Pháp cố gắng làm tốt ba việc. Nhưng sáng 5/2/2018 đang tặng tài liệu giảng chân tướng cho mọi người thì công an can nhiễu thu tài liệu, do không lý trí đã ký với công an biên bản thu tài liệu. Giờ tôi phủ nhận hoàn toàn chữ ký đó, tôi sẽ chính lại tất cả những gì cần phải chính chỉ theo an bài của Sư Phụ ,quyết tinh tấn tu luyện làm tốt ba việc để được trở về nhà cùng Sư Phụ

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thanh Tâm vì học Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên khi bị công an can nhiễu thu tài liệu giảng chân tướng và tôi đã ký với công an. Nhưng khi hướng nội tôi thấy mình không kiên định, giờ tôi xin phủ nhận hoàn toàn chữ ký với công an. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận hết thảy những ký kết với với cựu thế lực. Con xin Sư Phụ tha lỗi, con xin hứa từ nay tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc để chuộc lại lỗi lầm và hoàn thành thệ ước của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Đăng Hiếu. Ngày 11/11/2017 buổi chiều tôi đang phát tài liệu cho người Trung Quốc đã bị công an bắt về phường. Trong lúc không thanh tỉnh đã bị tà ác dọa báo về gia đình biết. Tôi đã chấp vào tình nên đã cam kết không đi phát tài liệu nữa. Nay tôi phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực không thừa nhận gì hết. Nay tôi rất hối hận không làm tốt ba việc, tôi phủ nhận cam kết với công an: các cam kết không có giá trị nào hết. Tôi hứa tinh tấn hơn. Con xin Sư Phụ tha lỗi cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Công Nghiệp. Vào ngày 06/06/2017 trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng tôi đã không thực hiện nghiêm túc phát chính niệm, vẫn còn nhiều tâm chấp trước nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở bắt tôi về đồn công an. Chính vì lúc trước bản thân không tự nghiêm túc tìm hiểu luật pháp và vẫn còn chấp trước vào cái tình, danh lợi, tâm sợ hãi nên đã ký vào biên bản “tôi sẽ không tuyên truyền các tài liệu Pháp Luân Công và việc làm của tôi là sai”; Tôi đã khai ra tên 1 số đồng tu gây ảnh hưởng đến việc tu luyện của những đồng tu đó; Có lần tôi quên mình là học viên nên vô ý nói ‘tôi không còn tu luyện nữa’. Sau đó trạng thái tu luyện của tôi không tốt nên đã phạm lại sai lầm và có viết bản cam kết không phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó vì chính niệm chưa đủ, có tâm sợ hãi nên đã thỏa hiệp với tà ác. Tôi đã đối đãi không nghiêm túc với việc tu luyện của bản thân nên đã gây nên những tổn thất cho đồng tu, cho Đại Pháp. Hôm nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã thỏa thuận với tà ác. Xin đồng tu từ bi tha lỗi cho tôi, xin Sư phụ từ bi tha lỗi, cho con cơ hội tu luyện để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Ngô Trọng Thành. Tôi tu luyện Đại Pháp được hơn một năm nay. Khi đắc Pháp tôi nhận thức được đây là con đường chân chính để tôi tu luyện trở về, tôi cũng nhận thức được trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp và tôi đã xuất niệm giao phó sinh mệnh của mình cho Sư Phụ quản, đồng thời chỉ nghe theo sự an bài của Sư Phụ. Tuy nhiên khoảng đầu năm 2018 khi công an đến nhà tôi với lý do tìm hiểu và nắm bắt thông tin về người tu luyện Pháp Luân Công tại địa phương, tôi đã giảng chân tướng cho họ nhưng do tâm hiển thị cùng nhiều nhân tâm, tôi đã ký vào giấy ghi nhận sự việc. Lúc đó tôi nghĩ rằng việc ký vào giấy ghi nhận là không sao vì tôi cũng nghi vào đó đại ý là: “Tôi sẽ nghiêm túc chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện Pháp Luân Công và những đạo lý mà Sư Phụ LÝ HỒNG CHÍ đã giảng. Tôi sẽ phối hợp và phản ánh tới chính quyền địa phương khi phát hiện những hình thức, đối tượng lợi dụng môn tu luyện Pháp Luân Công để truyền bá tôn giáo khác hoặc tham gia chống phá nhà nước”. Tuy nhiên sau đó tôi đã không thật sự nghiêm túc và đặt tiêu chuẩn cao cho mình, tôi đã không làm chủ được bản thân khi bị chấp trước vào tình, danh, nghiệp tư tưởng và tâm sắc dục. Ngày 22 tháng 1 năm 2018, công an huyện, cùng công an xã đã đến nhà tôi làm việc với lý do họ đưa ra là tôi đã tặng các tờ lịch có in thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công mà không in thông tin nhà xuất bản… cho khách hàng của mình. Trước đó tôi đã không đứng trong Pháp và dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp để nhìn nhận vấn đề cộng thêm tâm hiển thị, nhân tâm: chấp trước vào danh, lợi, tình, tâm lo sợ… lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không mạnh nên tôi đã ký vào các biên bản và giao hơn 300 tờ lịch cho công an. Tại hai buổi làm việc với công an sau đó tại trụ sở công an huyện tôi lại lặp lại các sai lầm trên và ký vào các biên bản, viết bản tường trình thừa nhận việc tặng lịch của mình là vi phạm hành chính về luật xuất bản. Tôi đã không nhận thức đúng đắn việc làm sai của mình nên không viết Nghiêm chính thanh minh kịp thời. Chiều ngày 20 tháng 2 năm 2018, tôi tặng hoa sen may mắn, trong quá trình tặng hoa sen mặc dù ý thức được nhưng tôi vẫn bị can nhiễu bởi tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm sợ hãi… Sau đó tôi bị bảo vệ mời về đồn công an khi tôi đang tặng hoa sen vì lúc này tôi có mang theo 4 cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tại đây mặc dù ý thức được việc mình làm là đúng theo yêu cầu của chính Pháp và là trách nhiệm của đệ tử đại Pháp, việc ký kết với công an là sai nhưng do chính niệm không mạnh, bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng, chấp trước vào danh, lợi, tình, thuận theo an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký váo các biên bản.

Nghiêm trọng hơn tôi đã giao sách, viết bản tường trình và bản kiểm điểm trong đó tôi viết theo họ: hứa không tàng trữ, tán phát các tài liệu, tranh, ảnh, sách, báo không rõ nguồn gốc xuất xứ và thừa nhận việc mình làm là sai, vi phạm hành chính. Qua những sự việc trên, tôi hướng nội tìm và nhận thấy rằng: Tôi đã không ở trong Pháp, không dùng chính niệm của đệ tử đại Pháp mà thuận theo nhân tâm, chấp trước của người thường để nhìn nhận và đối đãi với các vấn đề. Tôi đã thuận theo an bài và rơi vào bẫy của cựu thế lực nên đã ký kết với cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận mọi ký kết với cựu thế lực, những gì tôi nói và thừa nhận với cựu thế lực đều không còn giá trị gì nữa, tôi cũng phủ nhận mọi giao ước với cựu thế lực trong quá khứ (nếu có). Tôi chỉ nghe theo sự an bài của sư phụ LÝ HỒNG CHÍ. Con xin tạ lỗi với Sư phụ, con đã không nghiêm túc đặt yêu cầu cao cho bản thân mình và đã phạm nhiều sai lầm. Xin Sư phụ tha lỗi cho con, con xin hứa sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa và làm tốt 3 việc mà Sư phụ yêu cầu, xin Sư phụ an bài và bảo hộ cho con. Con cùng vô lượng chúng sinh xin cảm tạ ân đức khổ độ của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Châu Quốc Huy, mùa hè năm 2017, tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại một khu chợ thì bị công an địa phương mời về làm việc. Do không nhận thức tốt về Pháp nên đã viết và ký tên vào bản tường trình. Tiếp đó khi giảng chân tưởng tại khu công cộng địa phương mình và gặp can nhiễu từ một viên công an, do nhân tâm nổi lên đã buông lời nói qua loa rằng sẽ không làm chỗ này nữa mà chuyển chỗ khác làm. Nhận thấy những việc đã làm là sai với tôn chỉ của Sư Phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hoàn toàn những việc đã làm, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Chỉ theo sự an bài của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Sang, đắc Pháp từ tháng 8 năm 2017 đến nay. Tôi có tham gia hạng mục cứu người Trung Quốc chuẩn bị diễn ra sự kiện Apec ngày 10,11,12 tháng 11 năm 2017, công an đã xuống nhà tôi và vu khống, khủng bố tinh thần mẹ tôi và gia đình buộc tôi phải về quê trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khiến cả thôn xóm ai cũng hiểu sai sự thật về Pháp Luân Công, tuy nhiên tôi vẫn chưa giảng chân tướng được lại cho gia đình và bà con hàng xóm. Đến hôm qua ngày 20 tháng 2 năm 2017, tôi đã bị gia đình bắt bỏ tập Pháp Luân Công và tôi đã viết đơn xác nhận bỏ tập. Sau đó tôi nhận ra ngay là do tôi liễu giải Pháp chưa sâu, chưa biết được sức nặng của cái đơn mình viết đó, và các tâm chấp trước của tôi quá nặng: tâm chấp trước vào tình thân quyến và tâm chấp trước vào các món nợ tài chính với gia đình từ trước khi đắc Pháp đến nay, cho dù đã đắc Pháp nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ được. Sơ hở này khiến cho cựu thế lực dùi vào tôi nhiều lần bức hại tài chính và ngăn cản tôi không phá khoảng cách với người nhà để xem họ là chúng sinh mà giảng chân tướng cũng như ở nhà tôi không thể chứng thực Pháp được là một người tốt khi bước vào tu luyện.

Sau khi tĩnh tâm lại và được các đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra hết thảy thiếu sót và chấp trước căn bản cũng như chấp trước nặng vào tình thân quyến và các món nợ mà không thoát ra được. Cái đơn tôi viết bỏ tập Pháp Luân Công đã khiến tôi cảnh tỉnh, tôi biết mình đã phụ ân cứu độ của Sư Phụ, phụ lòng mong mỏi của chúng sinh được tôi cứu và chúng sinh đang đợi tôi đến cứu. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để hệ thống an bài của cựu thế lực đối với tôi và gia đình tôi, phủ nhận cái đơn xác nhận bỏ tập Pháp Luân Công của tôi là vô hiệu lực, hoàn toàn không có giá trị và không phải là ý nguyện của tôi. Phủ nhận triệt để mọi lời vu khống của tà ác đối với tôi và Đại Pháp. Từ nay cho dù tu lại từ đầu tôi cũng cố gắng tinh tấn không ngừng để bù đắp lại thiếu sót chạy theo kịp tiến trình Chính Pháp và cứu được nhiều chúng sinh, hoàn thành thệ ước với Sư Phụ.

Xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho con và con xin cảm ơn ân cứu độ của Người. Xin Sư Phụ và Pháp quy chính lại cho con và con chỉ theo an bài của Sư Phụ. Xin các Chính Thần tha thứ và bỏ qua cho sai sót mà con đã phạm phải trong quá trình tu luyện. Cảm tạ ân Sư!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương thị Ngọc Ánh. Vào tháng 11 năm 2017 (lần diễn ra hội nghị Apec). Tôi và đồng tu có đi tặng chân tướng cho người Hoa. Chúng tôi đã bị công an địa phương can nhiễu và mời về phường làm việc. Do học Pháp chưa sâu, tâm lo sợ còn nhiều, còn chấp trước vào tình với người thân và chỗ ở (vì tôi còn đang thuê nhà). Họ hỏi tôi tài liệu lấy ở đâu? Tôi nói rằng lấy của người đi cùng tôi, viết giấy trình bày tôi cam kết là không tặng tài liệu cho người không hữu duyên và ký vào tờ khai sơ yếu lý lịch. Cứ nghĩ việc này vô hại, sau này tôi mới biết những việc tôi làm là sai, là thuận theo sự an bài của cựu thế lực và tà ác. Tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết những gì tôi đã khai đã viết đã ký vào những ngày hôm ấy. Phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực. Con xin Sư Phụ từ bi tha thứ, từ nay con quyết tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu, vào ngày 17 tháng 2 năm 2018 tôi có đi tặng tài liệu cùng thiệp mừng năm mới và giảng chân tướng, tôi bị công an mời về trụ sở để làm việc. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản thu giữ tài liệu cũng đồng nghĩa là thuận theo tà ác. Qua hướng nội, tôi còn thấy nhân tâm còn nhiều, chưa tận tâm với Pháp, chưa đặt Pháp lên hàng đầu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và phủ định tất cả những gì tôi đã ký với tà ác là không có giá trị, không có hiệu lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Kính xin Sư phụ tha thứ, từ nay con xin cố gắng làm tốt ba việc mà Người đã giao phó cho đệ tử Đại Pháp.

Share