Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Ngọc Phúc học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Tôi đang trong lúc cùng mọi người học trống thì bị cơ quan công an mời về phường làm việc. Lúc làm việc cơ quan công an nói học trống làm ồn ào mất an ninh trật tự và bắt phải xin giấy phép rồi mới cho học trống. Trong lúc suy nghĩ chưa sâu tôi đã kí vào biên bản là không học trống và tập công nữa cho đến khi xin được giấy phép. Nghĩ lại mới thấy mình như thỏa hiệp với tà ác mà không nhận ra, nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tà ác và cựu thế lực. Từ nay tôi sẽ cố gắng tu thật tốt bản thân mình, để không phụ công ơn to lớn vĩ đại mà Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Thu Liên. Trong lúc tôi đang luyện công tại Công viên thì bị công an can nhiễu gây áp lực yêu cầu chúng tôi về trụ sở Công an phường làm việc. Trong lúc chính niệm không vững vàng và học Pháp chưa sâu cũng không có hiểu biết về pháp luật. Nên tôi đã ký thỏa hiệp với tà ác không ra điểm luyện công tu tập. Nay tôi đã ngộ ra và đã tìm hiểu kĩ hơn về Pháp luật, lý trí lại và phủ định hết thảy tất cả những gì tôi đã ký kết. Tôi xin tuyên bố rằng biên bản mà tôi đã ký đều vô giá trị và hủy bỏ. Tôi vẫn Tiếp tục ra điểm luyện công đường đường chính chính. Con xin Sư phụ thứ lỗi cho con vì một chút sơ suất đã làm sai. Con xin nguyện tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi mong các đồng tu khác không như tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở của bản thân mà thoả hiệp với tà ác.

Trần Thị Thu Liên

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Quang. Do học Pháp không sâu và còn rất nhiền tâm chấp trước chưa buông bỏ được nên nhiều lần đi tặng tài liệu và hoa sen giảng chân tướng tôi bị công an nhiều nơi can nhiễu. Do áp lực và bị ép buộc nên tôi đã nhiều lần kí vào biên bản lời khai và viết cam kết không ra điểm luyện công và các nơi công cộng để luyện công. Được các đồng tu từ bi chỉ ra nhưng tôi vẫn chấp mê bất ngộ. Giờ thanh tỉnh xem xét lại cảm thấy bản thân tu luyện không tốt rất hổ thẹn với đồng tu và có lỗi lớn với Sư Phụ. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi an bài và các ký kết. Con đã nhận ra lỗi lầm xin Sư Phụ từ bi điểm hóa, con chỉ đi theo an bài của Sư Phụ và cố gắng tu luyện tốt để hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh.

Hợp Thập Ngày 1 tháng 4 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đỗ Thị Nhàn. Do học Pháp không đầy đủ, tu luyện không nghe theo lời Sư phụ giảng dạy bị bức hại cam kết với tà ác “không được tuyên truyền Pháp Luân Công trên địa bàn xã khi Pháp luật không cho phép” (vào ngày 21/06/2015) và đã viết Nghiêm chính thanh minh nhưng lại không đối đãi nghiêm túc với Nghiêm chính thanh minh, không xem trọng, không có quyết tâm bù đắp lỗi lầm. Trong suốt thời gian tu luyện đến nay bị sắc dục đeo bám vẫn luôn nghĩ đến vết dơ khi không bỏ được tâm sắc dục trong suốt một năm đầu tu luyện, không thể dứt bỏ được sự dơ bẩn ấy để tinh tấn tu luyện, trợ Sư chính Pháp. Nay viết bản Nghiêm chính thanh minh này để từ nay chính lại tất cả những hành vi bất chính của bản thân. Kính mong Sư phụ tha thứ và cứu độ giúp con xoá bỏ ấn trướng của ma sắc, của cựu thế lực… gây cản trở trong quá trình tu luyện về những sai trái đã gây nên, xin Sư phụ từ bi cho con thêm cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Con xin hứa từ nay sẽ tu luyện tinh tấn, chỉ nghe theo Sư phụ làm tốt ba việc. Hợp thập!

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

Đỗ Thị Nhàn

Share