Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Nhàn. Vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2015 tôi có giảng chân tướng và có ý định xin ý kiến của cán bộ viên xã về việc xin phát triển Pháp Luân Đại Pháp tại xã tôi. Nhưng do nhận thức, đánh giá về thực trạng Pháp Luân Công trên địa bàn xã còn chưa đầy đủ, cộng thêm nhận thức về Pháp chưa sâu đã vội vàng đi giảng chân tướng cho cán bộ chính quyền, sự việc này dẫn tới ngày 20 tháng 6 năm 2015 cán bộ công an xã đã đến nhà tìm tôi, trưởng công an xã gọi điện thoại cho bố tôi, sau đó tìm hỏi số điện thoại của tôi gọi triệu tập ra xã vào ngày hôm sau.

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2015, vào khoảng gần 9 giờ tôi có mặt tại xã làm việc với trưởng công an xã và cán bộ công an huyện. Họ yêu cầu tôi ký biên bản làm việc không được phép tuyên truyền Pháp Luân Công tại địa bàn xã Đông Kết khi pháp luật không cho phép. Sau 3 giờ làm việc, do chính niệm không mạnh, thiếu kiên định, ngộ Pháp chưa sâu, chỉ hiểu nông cạn, bề mặt, nhận thức phiến diện người thường trong câu chữ “không được tuyên truyền Pháp Luân Công trên địa bàn xã khi pháp luật không cho phép”, chứ không ngộ được ý nghĩa đằng sau biên bản làm việc này. Ngoài ra, khi làm việc vì Đại Pháp mà tôi vẫn còn mang quá nhiều tâm người thường như chấp trước vào danh lợi do sắp đi lao động nước ngoài sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến xã. Chấp trước vào tình cảm gia đình, khi gia đình vướng mắc nhiều vấn đề bên xã. Kiên định không đầy đủ dẫn đến việc chấp nhận ký biên bản làm việc ấy. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn với những gì đã ký kết. Con nguyện chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Kính mong Sư phụ từ bi với đệ tử non nớt. Con hứa sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn nghiêm khắc hơn nữa với bản thân để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, xứng đáng với những gì Sư phụ ban cấp cho.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Thị Nga. Ngày 16 tháng 10 năm 2016 tôi có cùng một đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi đã bị bắt. Do tôi học Pháp chưa tốt, không hiểu luật pháp, nhân tâm còn nhiều và đặc biệt là tâm sợ hãi chưa buông bỏ được, tôi đã ký vào biên bản và viết cam kết không phát tài liệu tại huyện nữa. Tôi nhận thấy mình đã sai và cảm thấy rất hổ thẹn. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh:

– Việc tôi kí kết giấy tờ là sai, tôi không thừa nhận chúng .

– Việc tôi làm tổn thất tài nguyên Đại Pháp là sai, tôi xin phủ nhận chúng.

Thưa Sư phụ, con có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, con chỉ theo an bài của Sư phụ, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con, con sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt 3 việc.

Trương Thị Nga

Ngày 16 tháng 10 năm 2016

Share