Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đỗ Thị Ngọc Bích. Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại một công viên thì bị công an phường mời về làm việc. Mặc dù tôi luôn nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt, dạy con người tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và tôi không sai khi phát tài liệu về Đại Pháp, nhưng tôi đã viết và ký vào một số giấy tờ (Do tôi học Pháp chưa sâu, còn nhiều nhân tâm và không hiểu rằng đó chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực). Khi ký tên, tôi đã ký là Chân Thiện Nhẫn. Đây là sự bất kính to lớn với Đại Pháp. Giấy tờ tôi đã kí tên gồm: Bản tường trình, Bản cam kết và Giấy xác nhận. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực, và tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ của Đại Pháp. Con xin tạ lỗi với Sư phụ và con sẽ cố gắng tu luyện cho tốt để hoàn thành 3 việc của đệ tử Đại Pháp, cố gắng cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, không phụ ơn cứu độ của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Phương Nhung.

Thời gian đầu đắc Pháp (2014-2015), tôi có tham gia luyện công tập thể cùng 2 đồng tu. Khi đó chúng tôi có mang theo các tài liệu về Đại Pháp để tặng cho mọi người và đã bị công an tịch thu, đưa về phường làm việc. Do nhận thức về Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ, nên tôi đã kí vào văn bản thừa nhận việc sử dụng các tài liệu in ấn trái phép và nộp tiền phạt. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hoàn toàn những ký kết, phủ nhận hoàn toàn an bài của cực thế lực, từ nay trở đi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài, thực tu tinh tấn! Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn từ bi và cho con cơ hội sửa chữa sai lầm. Con xin hứa sẽ làm tốt 3 việc, hoàn thành thệ ước theo Sư phụ về nhà!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Hương.

Tôi tu luyện Pháp Luân Công chưa được lâu, trong thời gian đầu tu luyện vì chưa chú tâm vào học Pháp và chưa buông bỏ được các tâm chấp trước về tình, oán hận và chưa tu khẩu tốt nên tháng 7 năm 2016 tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Công an tỉnh, huyện, xã và khu dân cư nơi tôi đang sinh sống ép tôi ký vào cam kết có nội dung “không lôi kéo, không tập trung học nhóm và chia sẻ ….” do ngộ tính kém và học Pháp chưa tốt và không chiểu theo Đại Pháp, không buông bỏ được chấp trước, nhất là tâm danh lợi và sợ hãi nên không những không chứng thực Pháp mà tôi còn ký vào rất nhiều biên bản do chính quyền đưa ra, giờ đây tôi nhận ra rằng tôi đã cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, nên giờ đây tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký là không có giá trị. Con xin tạ lỗi với Sư phụ và con xin hứa sẽ tu bản thân thật tốt để chứng thực và hồng dương Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lại Thị Mơ.

Tháng 4 năm 2016 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Tháng 7 năm 2016 chính quyền xã và đơn vị nơi tôi dạy học yêu cầu tôi ký vào bản cam kết do họ phác thảo ra những thông tin sai lệch về môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không ký và viết bản cam kết theo ý của riêng tôi là tôi không tập Pháp Luân Công tuy nhiên trong tâm tôi vẫn quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu và không hiểu ý nghĩa đằng sau bản cam kết đó nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào, vì vậy tôi liên tục bị chồng can nhiễu đánh đập và thậm chí đốt sách Đại Pháp nhiều lần, thời gian này tôi được các đồng tu chia sẻ và tôi đã nhận ra chấp trước của mình còn rất nặng nề nên đã gây ra tổn thất lớn đến tài nguyên của Đại Pháp,có tội lớn với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực, lời cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của con, con chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Hữu Hậu.

Tôi mới đắc Pháp đầu năm 2016, sau khi đắc Pháp một thời gian ngắn tôi đã tiếp xúc với nhóm Phạm Xuân Giao, do còn nhiều tâm chấp trước, học Pháp chưa sâu nên tôi đã cùng nhóm này chia sẻ, sau đó cùng nhóm này lên Điện Biên làm những việc không chân chính phá hoại trường tu luyện của các đồng tu Điện Biên, sau khi bị công an tại Điện Biên bắt giữ tôi đã khai những thông tin về một số đồng tu, thông tin Đại Pháp và đã ký vào biên bản khai nhận. Sau khi rời khỏi nhóm này tôi đã nhận ra những việc làm của mình là không chân chính, can nhiễu và phá hoại môi trường tu luyện của bản thân, làm nhiều người thân, bạn bè hiểu sai về Đại Pháp gây can nhiễu đến các đồng tu khác. Tôi vô cùng hối hận, nhờ được Sư phụ điểm hóa và nhiều đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra nhóm này là một nhóm loạn Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, tuyên bố: những hành động của tôi khi đi theo nhóm Phạm Xuân Giao là không có giá trị, phủ nhận toàn bộ an bài và ký kết của cựu thế lực lên bản thân mình, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con nhất định cố gắng tu luyện tốt theo con đường Sư phụ an bài. Con xin Sư phụ tha thứ và cứu độ!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Thị Thái. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2016 khi tôi cùng một số học viên đang luyện công thì có các an ninh quận, đồn Công An phường cùng UBND phường đưa dân phòng ập đến không cho chúng tôi luyện công, dẫn chúng tôi về phuờng, tách riêng từng người vào mỗi phòng, và có các hành động hăm doạ chúng tôi, lập biên bản tường trình sự việc tập công cho chúng tôi ký, rồi viết giấy cam kết không luyện công nữa đưa cho chúng tôi ký vào, do lý trí không thanh tỉnh, chưa minh bạch pháp lý tu luyện và còn mang tâm người thường nên tôi đã ký vào biên bản. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những điều đã ký kết với công an là vô tác dụng. Con xin từ nay sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp để không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Ngày 2 tháng 1 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Hòa, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam.

Năm 2016, công an Huyện đã đến nhà tôi sách nhiễu nhiều lần và nói không được tụ họp đông người, không được lôi kéo, phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Vào khoảng tháng 11 năm 2016, tôi lấy 3 bài chia sẻ trên mạng Internet, tôi đã đi in và phô tô 30 bản – khoảng hơn 200 tờ. Bị công an theo dõi, họ đã vào nhà tôi đòi thu hồi lại tất cả. Nhưng tôi cương quyết không đưa và bảo đã đưa hết cho người nhà, bạn bè thân quyến và một số bạn đồng tu già của đội trống. Công an bắt tôi ký vào biên bản không được in ấn, phô tô, phát tán, không được tuyên truyền lôi kéo, phát tán những bài chia sẻ chưa được thẩm định chính xác. Tôi đã ân hận vì mình không kiên định đến cùng, phụ công Sư phụ từ bi khổ độ và sự ủy thác của chúng sinh. Trong quá trình tu luyện, tôi còn nhiều chấp trước mắc vào tình cảm gia đình mà tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi cương quyết không ký tên, tuy vậy do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh và chấp trước sợ hãi, nặng nề về tình với chồng, sợ liên lụy tới gia đình, nên dưới áp lực của người nhà, tôi đã ký. Tôi đã có hành động sai trái. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, hoàn toàn phủ nhận, triệt để an bài và can nhiễu của cựu thế lực, và tất cả những gì tôi đã ký thỏa hiệp với công an là không có giá trị, kiên định chỉ theo sự an bài của Sư phụ. Con xin sám hối, xin Sư phụ tha lỗi cho con và con xin hứa sẽ làm tốt 3 việc Sư phụ giao phó để xứng đáng là đệ tử của Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Tuyết Nhung.

Vào tháng 12 năm 2015, tôi có trở về nước thăm gia đình. Do thời điểm đó tôi học Pháp chưa sâu, chưa biết cách hướng nội nên đã chấp thuận ký vào đơn cam kết với bố mẹ sẽ ngừng tập Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi ký kết với tà ác là vô giá trị, phủ định những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi.

Con thực lòng xin lỗi Sư phụ, con thật hổ thẹn vì đã không viết Nghiêm chính thanh minh sớm hơn, từ đây con sẽ cố gắng hết mình tu luyện, làm tốt ba việc để không phụ công ơn cứu độ của Sư phụ. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Hồng Điệp.

Vào khoảng cuối năm 2011 lúc mới đắc Pháp, tôi có đi phát tài liệu cùng 1 nhóm đồng tu, sau đó tôi bị công an tỉnh mời vào làm việc, do học Pháp chưa sâu lấy quan niệm người thường thay vì đối chiếu với Pháp đã làm những việc mà người tu luyện không nên làm, tôi tưởng rằng điều đó mình biết trong tâm sai là được nhưng đến tận hôm nay tôi mới hiểu đó thật sự là vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi, tôi muốn phơi bày nó ra. Ngày hôm đó công an đã nói với tôi là từ nay không được đi phát tài liệu như thế nữa vì trái pháp luật, tôi đã trả lời là nếu về nhà mà thấy việc phát này là sai thì sẽ không đi nữa, đây không khác nào là một lời nói giả tạo với công an không đạt tiêu chuẩn của người tu luyện. Còn trầm trọng hơn nữa là hôm đó có một đồng tu nhờ con cầm sách Đại Pháp giúp khi công an thu sách con không hiểu đó là vi phạm chỉ thấy họ nói sách không rõ tác giả nên giữ lại, họ đã bắt con ký lên mặt quyển sách để nhận biết là đây là sách của con nhưng con không ký nhưng lại ký ở cuối bìa quyển sách và họ thu mấy quyển sách đó, trong quá trình họ hỏi han, con đã cho họ biết thông tin nhà ở và trường học, chính vì việc khai báo này sau này đã làm liên lụy tới gia đình và trường học con đang ở. Lúc đó con nghĩ môn này rất tốt không việc gì phải sợ nên cứ nói điều thật, không biết rằng đó là đi theo an bài của cựu thế lực, sau khi công an gọi điện thoại về cho gia đình con, mẹ và chị gái con đã rất sợ và đã dừng việc tu Pháp Luân Công của mình.

Qua sự việc này tà ác đã lợi dụng những thiếu sót của con, gia tăng những chấp trước của con làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của con và làm việc thứ 3. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì đã nói và ký kết với công an trong tình trạng thiếu lý trí đó.

Hà Nội

Ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lại Tuấn Nam, học viên Pháp Luân Công Việt Nam.

Vào khoảng tháng 10 mười năm 2016 tôi đi photo tài liệu cạnh Ủy ban xã, do không chú ý an toàn và học Pháp chưa sâu nên đã bị công an đến can nhiễu và thu hết tài liệu, cùng sau đó tôi bị đưa lên đồn công an. Tại đồn công an do lý trí không thanh tỉnh nên đã bị thu tiếp 3 cuốn Chuyển Pháp Luân, một tờ báo “Xưa và nay” và đã ký vào văn bản có nội dung như sau: không được tuyên truyền và in ấn tài liệu về Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết toàn bộ những gì tôi đã làm và đã ký kết với công an, đồng thời phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Và tôi nguyện chỉ đi theo an bài của Sư phụ, làm tốt 3 việc để hoàn thành thệ ước của mình. Con cảm thấy rất có lỗi với sự từ bi, phổ độ của Sư phụ nay con hứa sẽ tu luyện tinh tấn để bù đắp lại những tổn thất và bước trên con đường Chính Pháp.

Hợp thập!

Share