Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2018] Một viện kiểm sát cấp huyện ở tỉnh Vân Nam đã phủ nhận cáo buộc đối với một học viên Pháp Luân Công là cư dân ở huyện lân cận thuộc tỉnh Tứ Xuyên do thiếu bằng chứng. Đây là một dấu hiệu cho thấy mức độ bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng trong khu vực này đang giảm dần.

Bà Thạch Đức Tiên là người gốc thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, bà đến huyện Hoa Bình, tỉnh Vân Nam lân cận để phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và tâm đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Năm tháng sau, cảnh sát quận Hoa Bình đã bắt giữ bà và đưa bà đến trại tạm giam huyện Hoa Bình. Bà được bảo lãnh và thả ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, cảnh sát huyện Hoa Bình đã trình vụ án của bà lên Viện kiểm sát huyện Hoa Bình, nhưng viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ lần lượt vào ngày 7 tháng 9 và ngày 6 tháng 11.

Cảnh sát huyện Hoa Bình vẫn từ chối thả bà Thạch và đệ trình hồ sơ của bà lần thứ ba. Viện kiểm sát huyện Hoa Bình đã chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát huyện Ngọc Long vào ngày 4 tháng 12.

Ngày 18 tháng 1 năm 2018, bà Thạch nhận được thông báo chính thức là viện kiểm sát đã quyết định rằng không đủ bằng chứng để buộc tội bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/21/359855.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/23/167688.html

Đăng ngày 4-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share