Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2018] Bà Hoàng Thì Quần, một giáo viên mầm non ở quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán đã bị hiệu trưởng gửi đến một trung tâm tẩy não vào ngày mà bà dự kiến được thả ra khỏi trại tạm giam.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, bà Hoàng Thì Quần, 55 tuổi, bị bắt giữ vì giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

2018-1-10-huang-shi-qun.jpg

Bà Hoàng

Biết bà Hoàng bị bắt, Viên Mang, hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Mầm non số 3 của tỉnh Hồ Bắc, đã đe dọa sa thải bà và gửi bà đến một trung tâm tẩy não, một cơ sở ngoài vòng pháp luật được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công

Ngày 6 tháng 1, cảnh sát hứa thả bà Hoàng ra, nhưng gia đình không thể tìm thấy bà khi họ đến trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán để đón bà.

Họ nhanh chóng biết được là Viên đã đến trước họ và đưa bà Hoàng thẳng đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật Kiều Khẩu Khu thuộc quận Vũ Xương, trên thực tế đây chính là một trung tâm tẩy não.

Viên đã đe dọa chuyển bà Hoàng đến một trung tâm tẩy não cấp thành phố hay thậm chí là cấp tỉnh nếu bà vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ở trung tâm tẩy não, bà Hoàng không được phép gặp người thân hay liên lạc với thế giới bên ngoài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/11/359515.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167580.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share