Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2018] Có thông tin xác nhận rằng có 20 người đàn ông vẫn đang bị giam tại 3 nhà tù khác nhau ở tỉnh Giang Tây vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Một báo cáo trước đó cho biết 55 nữ học viên Pháp Luân Công trong tỉnh đang bị giam ở Nhà tù Nữ Giang Tây.

Các nam học viên bị kết án tù từ 3 đến 11 năm, trung bình là 5,15 năm. Ông Lý Hữu Tường và ông Trần Hướng Dương đều bị kết án 11 năm, lần lượt vào tháng 1 năm 2003 và tháng 3 năm 2006.

Việc kết án diễn ra từ năm 2003 đến năm 2017, với năm 2016 chiếm số lượng lớn (10 án), tiếp theo là 2017 (4 án), năm 2014 (2 án), và các năm 2003, 2006, 2013, 2015, mỗi năm một án.

18 học viên bị giam tại Nhà tù Dự Chương. Ông Tôn Sỹ Liên bị giam tại Nhà tù Nam Xương và ông La Thì Lương ở Nhà tù Hồng Đô.

Dưới đây là danh sách 20 nam học viên bị cầm tù:

Ông Trần Hướng Dương: bị kết án 11 năm tù vào tháng 3 năm 2006.

Ông Lý Hữu Tường: bị kết án 11 năm tù vào tháng 1 năm 2003.

Ông Uông Lê Minh: bị kết án 7,5 năm tù vào tháng 6 năm 2016.

Ông Chu Khải Lương: bị kết án 7 năm tù vào tháng 6 năm 2016.

Ông Vương Quyền Hoàng: bị kết án 7 năm tù vào tháng 6 năm 2016.

Ông Đường Quốc Lương: bị kết án 7 năm tù vào tháng 6 năm 2016.

Ông Thư Minh: bị kết án 6 năm tù vào tháng 7 năm 2013.

Ông Lý Thiệu Quý: bị kết án 5 năm tù vào tháng 7 năm 2014.

Ông Hạ Tông Thuỷ: bị kết án 4 năm tù vào tháng 7 năm 2014.

Ông Cao Gia Hỷ: bị kết án 4 năm tù vào tháng 11 năm 2016.

Ông Hoàng Hồng Cường: bị kết án 4 năm tù vào tháng 2 năm 2017.

Ông La Thì Lương: bị kết án 4 năm tù vào tháng 11 năm 2017.

Ông Vương Hưng: bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 6 năm 2016.

Ông Lý Dĩnh: bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 12 năm 2015.

Ông Chu Quốc Hưng: bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào tháng 2 năm 2017.

Ông Tôn Sỹ Liên: bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào tháng 8 năm 2016.

Ông Dư Vũ Bình: bị kết án 3 năm tù vào tháng 8 năm 2016.

Ông Lý Chánh Lâm: bị kết án 3 năm tù vào tháng 2 năm 2016.

Ông Trịnh Hồng Phát: bị kết án 3 năm tù vào tháng 10 năm 2017.

Ông Phan Thuỷ Tài: bị kết án 3 năm tù vào tháng 8 năm 2016.

Nhà tù Dự Chương: +86-791-83711230

Địa chỉ: 639 Trường Chinh Tây Lộ, trấn Trường Lĩnh, khu Tân Kiến, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, 330100

Nhà tù Nam Xương: +86-791-85269093

Địa chỉ: 877 Cảng Khẩu Đại Đạo, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, 330100

Nhà tù Hồng Đô: +86-791-83715010

Địa chỉ: Nông trường Thành Tân, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, 330125

Bài viết liên quan:

55 học viên Pháp Luân Công hiện vẫn bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/10/359475.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/11/167550.html

Đăng ngày 3-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share