Bài viết của Hoàn Thanh, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Một số học viên thảo luận về việc hướng nội và bản thân họ cũng đang hướng nội, nhưng khi suy xét sâu hơn một chút, chúng ta sẽ phát hiện rằng chúng ta không thực sự hướng nội. Nhiều khi chúng ta chỉ hướng nội rất nông trên bề mặt. Sư phụ đã nhấn mạnh rằng dù đúng hay sai thì chúng ta vẫn cần phải hướng nội. Đó mới là hướng nội vô điều kiện. Tôi nhớ rằng một thời gian trước đó, có một đồng tu đã viết trong bài chia sẻ rằng: “Nếu chúng ta hướng nội, thì tà ác ở các không gian khác sẽ lập tức bị ức chế.”

Một thời gian trước, vì nguyên nhân này khác mà tôi đã phát sinh mâu thuẫn với một trong những người họ hàng của mình. Nếu nhìn nhận từ quan điểm của người thường thì anh ta hoàn toàn sai. Mấy người họ hàng khác của tôi cũng trách cứ anh. Tôi thấy rất bất bình với anh ấy trong tâm, mặc dù biểu hiện trên bề mặt là tôi không tranh luận với anh ấy, ngay cả khi anh ấy đã cư xử không đúng với tôi, và có vẻ như tôi đã nhẫn được. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về việc này, tôi nhận ra rằng việc này không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Thông qua học Pháp, chúng ta đều hiểu rằng khi một học viên gặp phải một mâu thuẫn nào đó, thì chắc chắn là học viên đó có chấp trước cần phải buông bỏ.

Cho dù trên bề mặt chúng ta đúng hay sai thì cũng cần phải hướng nội. Do vậy, tôi đã tìm được nguyên nhân của sự việc này. Đó chính là tôi đã không đủ từ bi với anh ấy. Mặc dù anh ấy đã thoái Đảng, nhưng tôi chưa giúp anh ấy hiểu thấu đáo về chân tướng Đại Pháp. Vì thế, anh ấy chưa hiểu được bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng không thực sự thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Anh ấy không hiểu được rằng có một học viên bên cạnh anh ấy chính là đã mang lại cho anh ấy cơ hội lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho mình và đó chính là cơ hội để anh được đắc cứu. Anh ấy đã không hiểu được rằng bất kính với Đại Pháp là có tội. Tất cả những điều này chính là vì tôi đã không giảng chân tướng cho anh đến nơi đến chốn. Rốt cuộc, chính là do bản thân tôi đã không có trách nhiệm đối với anh ấy.

Bản thân tôi thể ngộ được rằng: Để tu luyện chân chính trong Đại Pháp, chúng ta cần nhìn vào những điểm tốt đẹp ở người khác và tìm những thiếu sót ở chính bản thân chúng ta. Có như vậy, trong mâu thuẫn, chúng ta mới trải nghiệm được một cảnh tượng hoàn toàn khác, bấy giờ thì đúng là biển rộng trời cao.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/13/198896.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/emh/articles/2009/5/1/106964.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share