Bài viết của Pháp Huệ

[MINH HUỆ 10-11-2002] Trong buổi chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2001, lần đầu tiên Sư phụ giảng cho chúng ta Pháp về cách dùng thần thông để diệt trừ tà ác tại không gian khác.

“Ngoài ra các học viên chúng ta từ nay trở đi khi luyện công tập thể hoặc giả khi có đại hội như chúng ta đang có đây, thì có thể chọn lấy tĩnh lặng trong 5 phút, ngồi với kết ấn, trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng. (vỗ tay) Khi chúng ta luyện công tập thể thì nghĩ đến thanh trừ tà ác trong tam giới, một tay đặt thẳng trước ngực, dùng chân niệm nghĩ trong 5 phút là có thể [tác dụng]. (vỗ tay) Đó có tác dụng, bởi vì chư vị rốt cuộc cũng là những người tu luyện vĩ đại, không giống người thường. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Sau đó Sư phụ lại giảng về vấn đề chính niệm trừ ác. Gần đây, Sư phụ đã cảnh báo các đệ tử rất minh xác rằng:

“Để có được tác dụng Chính Pháp một cách hữu hiệu hơn nữa, thì mọi người song song với [việc] giảng rõ chân tướng, cũng nhất định cần coi trọng [việc] phát chính niệm, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân; tránh không để tà ác dùi vào chỗ sơ hở.” (Chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Do đó có thể thấy rằng, Sư phụ giảng Pháp về phát chính niệm (tức là dùng thần thông trừ ác) không chỉ là về phương diện diệt trừ sinh mệnh tà ác, mà là bao hàm nội hàm về hai phương diện một cách hoàn chỉnh. Thứ nhất, là dùng chính niệm thanh trừ tất cả những sinh mệnh tà ác phá hoại Đại Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ từ không gian khác. Thứ hai là chính niệm thanh trừ các chủng loại tư tưởng, quan niệm biến dị và nghiệp lực của bản thân. Nhưng khi tiếp xúc với một vài đồng tu và đọc các bài chia sẻ thể ngộ trên mạng tôi có thể thấy được điểm này: Chúng ta làm khá tốt việc chính niệm thanh trừ sinh mệnh tà ác bên ngoài. Nhưng về phương diện chính niệm thanh trừ “những vấn đề của tự thân” chúng ta lại luôn không đủ coi trọng, làm không tốt. Thậm chí còn ngộ Pháp lệch lạc. Rất ít đồng tu ngồi lại dùng thời gian riêng để thanh trừ những vấn đề tồn tại của bản thân. Nếu có thì cũng chỉ coi chính niệm thanh trừ những vấn đề của bản thân là một bước cần thiết trước khi lập chưởng thanh trừ sinh mệnh tà ác. Họ cho rằng tác dụng của nó chỉ là xả bỏ những tạp niệm, để có thể tập trung sức mạnh ý niệm trừ ác, phát ra công thuần tịnh. Có những đồng tu không thể tĩnh được trong khi diệt trừ tà ác, thậm chí không kết ấn thanh trừ những vấn đề tồn tại của bản thân, mà chỉ lập chưởng thanh trừ tà ác tại không gian khác. Điều này đều là do không lĩnh ngộ tốt nội hàm thâm sâu trong đoạn Pháp chính niệm thanh trừ “vấn đề tồn tại của bản thân”, không thực sự nhận thức Pháp dựa trên Pháp. Đây chính là một sơ hở trong tu luyện.

Tôi là một đệ tử tu trong trạng thái khai ngộ, tôi chỉ viết ra những điều bản thân nhìn thấy, ngộ được trong cảnh giới của tôi, xin được cùng chia sẻ với đồng tu dựa trên Pháp.

1. Cần coi trọng việc chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân”

Cách đây không lâu, lịch sử đã cho chúng ta một cơ hội tốt nhất để diệt trừ tà ác. Chúng ta không chỉ chiếm ưu thế tuyệt đối về lực lượng, mà thời gian chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Sau đó, không ít đệ tử đã tìm nguyên nhân bên ngoài dựa trên những biểu hiện trên bề mặt. Có người cảm thấy tà ác làm thế nào cũng chẳng thể thanh trừ xong, còn rất nhiều hoàn cảnh cục bộ vẫn đang ngày càng khốc liệt, vì vậy mà nghi ngờ chán nản. Có đồng tu thì hoài nghi công mình phát ra liệu có thực là có thể khởi được tác dụng gì hay không… Kỳ thực khi chúng ta gặp phải bất kỳ sự vật gì thì cũng đều có liên quan, ảnh hưởng tới chúng ta. Những vấn đề tồn tại trong trường không gian của bản thân cũng cần phải thanh trừ, bao gồm bản thân việc bàng hoàng, hoài nghi và tìm nguyên nhân từ bên ngoài.

Vũ trụ đương nhiên là vô cùng phức tạp. Trong khi trợ Sư chính Pháp tôi đã tự mình trải nghiệm được mức độ phức tạp, huyền diệu của nó. Đó là điều mà dùng ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể nào hình dung được, tư tưởng của con người không sao tưởng tượng được. Nhưng hình thế hồng đại của Chính Pháp có thể siêu việt mọi tốc độ của các thời không, mà xung kích và thanh trừ, tiêu hủy và đồng hóa mọi sinh mệnh. Sư phụ giảng:

“Mỗi một phút có vô số các vũ trụ to lớn bị cái thế của Chính Pháp quét sạch, đồng thời cũng được Chính Pháp hoàn tất.” (Tác dụng của chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Bước đến tiền trình Chính Pháp hôm nay thì cựu vũ trụ chỉ còn lại thiên thể vũ trụ đối ứng với đệ tử Đại Pháp chúng ta và tam giới mà xã hội nhân loại đang tồn tại này mà thôi. (Đương nhiên, thiên thể đó cũng là khung thể vô biên vô tế hồng đại. Xã hội nhân loại này cũng sẽ đối ứng với xã hội nhân loại trong vi quan vô hạn.) Những không gian hình thế Chính Pháp đã làm xong thì Pháp của vũ trụ cũ cũng đều bị phá bỏ, không còn thứ gì tồn tại nữa. Toàn bộ chỉ là một cái động lớn trống không, thì sao có thể tìm nguyên nhân bên ngoài được đây? Sư phụ cũng giảng:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Thiên thể đối ứng với đệ tử Đại Pháp và tam giới nơi chúng ta đang ở thì pháp lý của cựu vũ trụ vẫn đang khởi tác dụng tại nơi đây và ước chế tất cả. Những tư tưởng, quan niệm bất hảo và nghiệp lực tồn tại trong tư tưởng của đệ tử Đại Pháp cùng những can nhiễu bên ngoài đều là nhân tố vật chất để cựu thế lực gây trở ngại cho Chính Pháp. Những vật chất bại hoại này không thanh trừ đi thì chúng sẽ gây trở ngại nghiêm trọng đến sự thăng hoa trong tâm tính của chúng ta. Chúng cũng can nhiễu phá hoại việc chúng ta tu luyện từng phút từng giây. Ví dụ về việc dùng chính niệm thanh trừ vật chất tà ác bảo hộ hung thủ tà ác như sau: Điều này đã kiến lập một môi trường giảng chân tướng bình đẳng, công chính hòa bình, để có thể cứu độ ở mức độ tối đa những chúng sinh vô tội bị những lời dối trá của tà ác dẫn đến bên bờ diệt vong trước khi hình thế của Chính Pháp hồng đại quét tới. Đây là cái Thiện chân chính của đệ tử Đại Pháp được tu xuất ra từ trong Pháp. Nhưng thế lực của cựu vũ trụ đang nhất quyết một phen sống mái bảo hộ cho tên thủ lĩnh tà ác. Chúng an bài một bộ những thứ biến dị cho đệ tử Đại Pháp, gồm những can nhiễu phá hoại từng suy nghĩ, từng ý niệm, khiến chúng ta không thể làm được việc thần thánh như vậy. Trong quá trình chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác tại không gian khác, đủ loại vấn đề sẽ xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta như: nghe ngóng tình hình, hoài nghi, tưởng tượng, phỏng đoán. Cựu thế lực đã lợi dụng những thứ bại hoại này nhằm làm dao động niềm tin diệt trừ tà ác của chúng ta. Ví như ác niệm, sự sân hận, tranh đấu, tình cảm, tâm nóng vội, tâm tham việc… Chúng đang cố làm suy yếu hiệu quả diệt trừ tà ác của chúng ta.

Còn hướng ngoại tìm, không hướng nội tìm, sự phối hợp, điều tiết không tốt giữa các đệ tử Đại Pháp cũng đều do cựu thế lực can nhiễu, phá hoại. Những “vấn đề tồn tại của bản thân” này bao gồm nghiệp lực tư tưởng. Tại không gian khác chúng đều là nhân tố cựu thế lực ước chế sự đề cao trong tu luyện của chúng ta, can nhiễu, phá hoại chúng thanh trừ vật chất tà ác.

Tôi nhìn thấy: Khi tâm thái của đệ tử Đại Pháp không đủ thuần tịnh thì màu sắc công phát ra không thuần, không trong suốt. Công lực cũng rất yếu, căn bản là không thể diệt tận tầng tầng vật chất tà ác, biến chúng trở lại trạng thái ban đầu. Có đồng tu chỉ có thể tiêu hủy sự tồn tại một vài không gian của chúng. Điều này đã tạo thành việc một vài đệ tử Đại Pháp hàng ngày đều diệt trừ tà ác nhưng thực tế số tà ác thực sự bị tiêu hủy không hề nhiều. Bởi lẽ cái gốc chưa tiêu trừ thì tà ác sẽ tái sinh rất nhanh chóng. Cho nên dùng chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân”, thanh trừ sạch sẽ những nhân tố vật chất ước chế, can nhiễu đến chúng ta là điều vô cùng quan trọng và cần phải coi trọng.

Sư phụ giảng:

“Mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

2. “Vấn đề tồn tại của bản thân” nhìn từ không gian khác là một phần trong những nhân tố vật chất mà cựu thế lực gây trở ngại cho Chính Pháp

Trong sự an bài của lịch sử đằng đẵng, vũ trụ đã đến lúc đi đến tận cùng trong cựu pháp lý thành, trụ, hoại, diệt. Vũ trụ đã bại hoại đến cực độ, chúng sinh đã vô cùng biến dị. Tầng tầng cựu thế lực trong vũ trụ tìm kiếm, bảo vệ sự ích kỷ của mình. Chúng chỉ muốn thay đổi người khác, mà không muốn thay đổi bản thân. Chúng có rất nhiều những tư tưởng và quan niệm biến dị kháng cự lại Đại Pháp. Chúng còn nuôi dưỡng một lượng lớn những sinh mệnh tà ác. Trước khi đệ tử Đại Pháp chúng ta đắc Pháp thì chúng ta cũng là một bộ phận của cựu vũ trụ, cũng bị ô nhiễm trong đó. Các loại tư tưởng, quan niệm biến dị, tâm chấp trước trong tư tưởng của chúng ta đều liên quan như trăm nghìn mối tơ vò với cựu thế lực.

Tại không gian khác, đều do một bộ phận nhân tố vật chất của cựu thế lực đang gây trở ngại cho Chính Pháp, gây trở ngại cho chúng sinh đắc Pháp. Bởi vì pháp của cựu vũ trụ chưa được phá bỏ. Nó vẫn còn tác dụng trong không gian đó, ước chế tất cả những chúng sinh chưa được đắc cứu. Khi hình thế Chính Pháp diệt trừ tà ác theo tiêu chuẩn của đại khung vũ trụ mới, quy chính lại sinh mệnh, khi đệ tử Đại Pháp không ngừng đồng hóa với Đại Pháp trong quá trình tu luyện mà thay đổi những thiên thể mình đối ứng, cứu độ chúng sinh trong thiên thể của mình, thì cựu thế lực sẽ gây trở ngại và phá hoại một cách nghiêm trọng. Vậy nên từng bước tu luyện của chúng ta đều rất gian nan. Quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp chính là quá trình không ngừng học Pháp tu tâm, đột phá bản thân của sinh mệnh mới, cắt đứt với cựu thế lực, đổi mới trở thành một sinh mệnh mới phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Tôi nhìn thấy: Các tâm chấp trước, danh, lợi, tình, vị tư… và tất cả những tư tưởng, quan niệm không phù hợp với Đại Pháp mà chúng ta thể hiện ra trong không gian này thì tại không gian khác lại thuộc về nhân tố vật chất mà cựu thế lực gây trở ngại cho Chính Pháp. Những thứ bại hoại thối rữa đen ngòm này sẽ nhấn chìm toàn bộ chúng sinh đối ứng với thiên thể của bạn. Những chúng sinh bị ngâm mình và ô nhiễm trường kỳ sẽ giống như đang ngủ đông vậy, sẽ không có một chút sức sống. Những tâm chấp trước và quan niệm hậu thiên khác nhau sẽ đối ứng với chúng sinh tại những thiên thể trong các tầng thứ, cảnh giới khác nhau.

Có một vài tâm chấp trước rất mạnh mẽ. Đặc biệt là một vài đồng tu có những chấp trước căn bản nhưng không chịu tu bỏ, những chúng sinh ngủ đông đang bị ngâm trong những thứ bại hoại màu đen do tâm chấp trước này gây trở ngại, từ trên xuống dưới đều là vô số thiên thể! Sư phụ giảng:

“Bởi vì các thiên thể to lớn ấy là ở dưới chư vị, hầu như giống với thân thể của chư vị, bởi vì chư vị cũng to lớn như thế. Bên trong đó có vô số chúng sinh, có số lượng bất tận những khung thể vũ trụ.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi nhìn thấy: Vì những chấp trước căn bản của con người không thể buông bỏ, dưới áp lực nặng nề nên họ đã làm trái với lòng mình mà viết “Tam thư” (bản cam kết không tiếp tục tu luyện Đại Pháp) nói không luyện nữa. Khi họ chưa Nghiêm chính thanh minh trên mạng và quay trở lại tu luyện, thì thần thể ở không gian khác đang tan biến rớt xuống bên dưới.

Những người bước sang tà ngộ thì thiên thể đối ứng của họ âm u, tịch mịch không thể phân đêm ngày. Thân thể của họ tại không gian khác sớm đã không còn Pháp thân và Pháp Luân của Sư phụ. Toàn bộ cơ thể là một màu đen đặc sánh. Những sinh mệnh tà ác tha hóa trong không gian đó, không chỉ khống chế và bức hại thân thể của học viên này, mà còn chui vào không gian của các học viên khác bức hại đệ tử Đại Pháp khác. Có người còn trực tiếp tham dự và ủng hộ cho kẻ cầm đầu của tà ác.

Tôi nhìn thấy một bộ học thuyết hoàn chỉnh của tà đảng ở Đại Lục trong không gian khác xuất hiện như một thứ bại hoại giống với ma quỷ. Đặc biệt là những đồng tu tham gia công tác khoa học xã hội chuyên trách trong các cơ quan của chính quyền tà đảng, trong đầu họ bị ép nhập những thứ tà giáo này. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới trường không gian của họ. (Thứ vật chất bại hoại đó đều là linh thể). Dưới sự can nhiễu của chúng, các đồng tu sẽ xuất hiện trạng thái tâm không tĩnh, tâm hỗn loạn, học Pháp không nhập tâm, thậm chí còn xuất hiện những chữ khác.

Còn nữa, những đồng tu trước kia đã từng luyện ngụy khí công, giả khí công, khí công phụ thể, nhìn thấy hoặc nghiên cứu về Chu dịch, Bát quái, Thái cực, Hà đồ, Lạc thư, Đan Kinh, Đạo Tạng, Phật giáo, Đạo giáo, Cơ đốc giáo và những thứ xem tướng tay, tướng mặt ngoài cửa hàng cửa hiệu…. Thì sau khi tu luyện Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của những đệ tử này, toàn bộ những thứ bất hảo đều được bỏ đi. Nhưng những tín tức hình thành do ép nhập vào trong bộ nhớ của não lại vẫn còn tàn dư trong không gian của họ, gây can nhiễu cho việc học Pháp, tu luyện dưới hình thức nghiệp tư tưởng.

Những biểu hiện ở phía trên đều là “vấn đề tồn tại của bản thân”. Ở không gian khác chúng đều là một phần vật chất do cựu thế lực gây trở ngại cho Chính Pháp, gây trở ngại cho việc chúng sinh đắc Pháp. Chúng ngăn trở chúng ta tu luyện đề cao, và đều là những thứ chúng ta cần dùng chính niệm thanh trừ.

3. Chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân” chính là đang thanh trừ cựu thế lực, cứu độ chúng sinh trong thiên thể của mình

Sư phụ giảng:

“Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản thân chư vị đại biểu.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi nhìn thấy: Mỗi khi tôi ngồi đả tọa kết ấn, tịnh tâm mặc niệm đoạn Pháp của Sư phụ: “Trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết,” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001) thì Pháp Luân sẽ tự động giúp tôi thanh trừ những vật chất bại hoại trong trường không gian khác. Khi tôi ngộ được một chấp trước mạnh mẽ nào đó và bản thân những can nhiễu ngoại lai là thuộc về cựu thế lực mà lập chưởng thanh trừ chúng, thì công của tôi cũng sẽ khiến những vật chất bại hoại này bị giải thể. Cùng với việc chính niệm thanh trừ những vấn đề tồn tại của bản thân, thì tâm chấp trước của thân thể bên này và những quan niệm biến dị hậu thiên sẽ ít đi, tâm tính đề cao lên. Pháp mà cựu thế lực dùng để ước chế và gây trở ngại cho chúng sinh trong thiên thể đối ứng bên kia cũng đang bị thanh trừ. Những thứ vật chất bại hoại đen sánh ngâm chúng sinh cũng bị giải thể. Chúng sinh đắc cứu, ánh vàng kim lấp lánh khắp nơi. Khi được đắc cứu, họ giơ hai tay hoan hô cảm tạ, vô cùng cảm kích bạn đã cứu độ họ.

“Họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Khi dùng chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân”, thông thường thời gian thanh trừ càng lâu thì những vấn đề nhắm vào càng kịp thời, càng cụ thể, niệm lực càng tập trung thì hiệu quả càng tốt.

Chính niệm thanh trừ “vấn đề tồn tại của bản thân” cần phải dựa trên tiền đề là học Pháp thật nhiều.

“Bởi vì bề mặt của chư vị khi còn đang đồng hoá với Pháp phải là liên tục đề cao; khi chư vị không đề cao một cách liên tục, thì phải cấp cho chư vị những thứ phải tu bỏ đi, tại mỗi hoàn cảnh đều có trạng thái ở hoàn cảnh ấy; nếu như chư vị chững lại ở đó, thì khẳng định sẽ không theo kịp được hình thế của Chính Pháp. Trong Chính Pháp, tôi thấy rằng khi chư vị làm được thật tốt đẹp, đều là những lúc chư vị có thể từ Pháp mà nhận thức Pháp; còn khi thực hiện còn có chỗ chưa tốt, thì tôi thấy rằng chính là không coi trọng học Pháp, không thể từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Đệ tử Đại Pháp khác với những sinh mệnh khác. Chúng ta đang tu luyện trong Chính Pháp, thông qua việc tu luyện đề cao mà cải biến tất cả những thiên thể đối ứng. Quá trình này chính là quá trình không ngừng học Pháp, đồng hóa với Đại Pháp. Cùng vói thân thể bên này đang học Pháp cho đến khi: “Ồ, tôi đã ngộ được một Pháp lý,” thì thiên thể đối ứng bên kia đã xảy ra những sự biến đổi vô cùng oanh liệt. Có lẽ biết bao nhiêu tầng vũ trụ, thậm chí chúng sinh trong biết bao nhiêu tầng thiên thể đều vì bạn đã đề cao trên Pháp mà họ được đồng hóa với Đại Pháp, trở thành những sinh mệnh mới phù hợp với tiêu chuẩn của đại khung trong tương lai.

Trong khi tu luyện tôi vẫn luôn học Pháp rất nhiều, và kịp thời dùng Pháp Sư phụ giảng về việc chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân” để thanh trừ những tâm chấp trước, quan niệm hậu thiên trong các cảnh giới khác nhau và những vấn đề khác mà tôi ngộ ra sau khi học Pháp. Trong quá trình trợ Sư chính Pháp tôi cũng đều tu luyện như vậy. Bản thân tôi ngộ ra rằng quá trình phát chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân” chính là quá trình thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh. Đây chính là quá trình đột phá bản thân và đề cao tầng thứ, là quá trình tách khỏi cựu thế lực, thực hiện sự cải biến từ con người trở thành Thần.

Tôi nhìn thấy: Khi vấn đề tồn tại của bản thân chiếm trọn đầu óc bạn, thì bạn sẽ hoa mắt, chóng mặt, học Pháp không vào. Học trước, quên sau, như vậy thì học Pháp cũng chỉ vô ích. Pháp sao có thể cấp cho những thứ bất hảo này? Lúc này, chúng ta chỉ có thể làm giống như đổ nước bẩn trong cái chai ra ngoài mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên.”

Sau khi những vật chất bại hoại này bị thanh trừ đi, bạn tiếp tục học Pháp thì quả là Pháp lý sẽ “ào ào” đổ vào trong não bạn. Đương nhiên, đôi khi cũng có những sinh mệnh tà ác của bản thân và bên ngoài chạy vào trường không gian của bạn, can nhiễu bạn học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Lúc này cần phải thanh trừ sự can nhiễu của những sinh mệnh tà ác bên ngoài, sau đó mới thanh từ những vấn đề tồn tại của bản thân. Khi phát chính niệm thì mục tiêu cần chuẩn xác mới có thể có được kết quả tốt.

Muốn chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân” thì cần nắm vững việc hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm. Hướng nội mà tu, hướng nội mà tu là cảnh giới mà đệ tử Đại Pháp nên có. Chỉ khi bất kỳ lúc nào cũng hướng nội tìm mới có thể nhìn thấy và cảm thấy vấn đề tồn tại của bản thân vào mọi thời khắc. Khi đó chúng ta mới có thể kịp thời lĩnh ngộ những điểm hóa của Sư phụ trong tu luyện, mới có thể thanh trừ đủ loại vấn đề luôn phản ánh ra bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn thấy hiện nay hàng ngày đều có rất nhiều sinh mệnh tà ác từ thiên thể đối ứng với bản thân đệ tử Đại Pháp chúng ta chạy vào trong Tam giới, phá hoại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, ủng hộ kẻ cầm đầu của tà ác. Những thiên thể đối ứng với đệ tử Đại Pháp chúng ta vì sao lại có những sinh mệnh tà ác? Chính là vì đệ tử Đại Pháp chúng ta trước khi đắc Pháp cũng là một bộ phận trong vũ trụ cũ. Trong quá trình vũ trụ bại hoại và chúng sinh biến dị, chúng ta cũng bị ô nhiễm trong đó. Biểu hiện của tư tưởng, quan niệm biến dị của vũ trụ cũ đều có thể tìm được trong những đệ tử đang tu luyện của chúng ta. Trước khi chúng ta đắc Pháp, những bộ phận biến dị này đã lệch khỏi Pháp, chống đối với Pháp. Nếu sau khi tu luyện chúng ta không chuyển biến lại từ căn bản, thì bộ phận tư tưởng lệch khỏi Pháp sẽ không đồng hóa với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp sẽ không có thể ngộ gì về Pháp trong khi tu luyện. Thậm chí chúng ta còn có những nhận thức lệch khỏi Pháp, chống đối Pháp. Vậy thì Pháp của vũ trụ trong thiên thể đối ứng với chúng ta vẫn đang khống chế tất cả mọi thứ trong đó. Vậy nên những nhân tố lệch khỏi Pháp, chống đối Pháp sẽ sinh ra những sinh mệnh tà ác. Những người tà ngộ, đi về phe phản diện thì thiên thể đối ứng của họ đầy rẫy rất nhiều sinh mệnh tà ác. Bởi lẽ chúng ta đang tu luyện Chính Pháp, thông qua việc không ngừng đồng hóa với Pháp mà biến đổi tất cả những thiên thể đối ứng với bản thân mình. Ở bên này bạn học Pháp, đề cao lên, ngộ ra những Pháp lý trong một cảnh giới nào đó, và đồng hóa với Pháp, thì thiên thể đối ứng, những nhân tố vật chất lệch khỏi Pháp, chống đối Đại Pháp sinh ra những sinh mệnh tà ác cũng sẽ biến mất, pháp của vũ trụ cũ cũng theo đó mà bị giải thể. Sau khi tâm chấp trước và những quan niệm hậu thiên biến dị bị diệt trừ thì những nhân tố vật chất trong thiên thể đối ứng của chúng ta ước chế chúng sinh đắc Pháp cũng sẽ bị tiêu diệt, chúng sinh sẽ được đắc cứu. Hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm. Cho nên học Pháp nhiều, trừ bỏ chấp trước thật nhiều, thực sự đề cao dựa trên Pháp mới là điều quan trọng nhất, căn bản nhất.

Bởi lẽ việc tu luyện tốt hay xấu của bạn quyết định sự lưu lại hay không được lưu lại của vô lượng vô số chúng sinh trong thiên thể đối ứng của bạn! Đồng thời, trong quá trình tu luyện tâm chấp trước ở phương diện nào được trừ bỏ đi thì Sư phụ sẽ diễn hóa công về phương diện đó cho chúng ta, làm phong phú những nội dung về phương diện đó trong thế giới của chúng ta. Điều này vô cùng phức tạp, huyền diệu. Vậy nên tu luyện nhất định phải theo kịp tiến trình của Chính Pháp, đặc biệt là những điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm thì nhất định phải làm thật tốt.

Tôi ngộ được đoạn Pháp chính niệm trừ ác này xưa nay chưa từng có trong vũ trụ. Trong thời kỳ Chính Pháp Sư phụ đã giảng riêng cho đệ tử Đại Pháp đoạn Pháp đặc thù nhắm thẳng vào vấn đề khác nhau. Đặc biệt là khi cựu thế lực điên cuồng phá hoại Đại Pháp. Nó đã thể hiện sự từ bi hồng đại của Phật chủ với chúng sinh trong vũ trụ. Chúng ta nên đặc biệt trân quý và tuân theo những lời dạy này.

“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

4. Chính niệm thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân”, chỉnh thể đề cao lên, mới có thể đạt được đại viên mãn mà Sư phụ an bài

Xét từ phương diện tu luyện chỉnh thể của đệ tử, thì việc dùng chính niệm thanh trừ “vấn đề tồn tại của bản thân” trong các đồng tu còn chênh lệch rất lớn. Trong cảnh giới của mình tôi nhìn thấy những đồng tu không coi trọng việc chính niệm thanh trừ “vấn đề tồn tại của bản thân” và không thể hướng nội tìm, thì chỉ có thể cứu độ được 20%, 30%. Thậm chí ít chúng sinh trong thiên thể của mình ít hơn, có người còn cứu được rất ít. Số đồng tu có thể cứu độ được 70%, 80% chúng sinh của mình là vô cùng hiếm hoi.

Tôi nhìn thấy, những chúng sinh chưa được đắc cứu tại không gian khác, quả thực là đau đáu mong mỏi chủ của họ có thể tu tốt, giúp họ được cứu độ. Trong khi trợ Sư chính Pháp tôi đã tiếp xúc với một vị Thần như thế này. Ông ấy nói với tôi rằng, chủ của ông đang ở một tỉnh phía Nam của Đại Lục và đang tu luyện vô cùng tinh tấn. Khi nói về chuyện này ông vô cùng tự hào. Tôi hiểu được tâm trạng của ông. Chúng ta tu trong mê, sự khác biệt về mức độ tinh tấn tại nơi đây không khác biệt là bao, nhưng mức độ khác biệt ở bên kia có thể nói là quá lớn. Chúng sinh trên trời họ nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng. Chúng sinh mong ngóng được đắc cứu quả là tâm luôn thấp thỏm lo âu, trông mong đỏ mắt, mong mỏi chúng ta tu luyện thật tốt!

“Bởi vì chư vị tu tốt, thì sẽ có ít những sinh mệnh trong vũ trụ to lớn biến đổi thành xấu, đào thải sẽ ít.”

“Nếu như chư vị tu không tốt, thì có nhiều sinh mệnh sẽ bị đào thải.”

“Mọi người tu cho tốt, thì trở về mới thật sự là đại viên mãn, các chúng sinh vốn đã ký thác vô hạn hy vọng đều được họ cứu hết.”

“Tu mà không tốt thì sẽ đào thải rất nhiều sinh mệnh, như thế đợi đến lúc chư vị viên mãn, đợi đến lúc chư vị quy vị, thì chư vị sẽ phát hiện rằng những sinh mệnh mà ban đầu đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị nay bị đào thải nhiều phi thường. Như vậy ở trong đại khung vụ trụ này, thì thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ có thể là tàn khuyết bất toàn; vô số sinh mệnh đã bị đào thải rồi.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Mỗi một ngày của nhân loại hiện nay đều vì nhu cầu của Đại Pháp mà an bài; các biểu hiện tại cõi người của đệ tử Đại Pháp chính là để lưu lại lịch sử.” (công năng là gì – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” (Chính niệm – Tinh tấn yếu chỉ 3)

“Thời gian hiện tại rất quý cần lợi dụng; thời gian này là đều lưu cho các đệ tử.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Cùng với tiến trình Pháp Chính Nhân Gian ngày càng đến gần, nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp cũng ngày càng trở nên khó khăn cự đại, trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn. Chúng ta không chỉ cần tranh thủ thời gian tu tốt bản thân, cứu độ những chúng sinh trong thiên thể của mình, đạt được đại viên mãn trong tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp, mà còn phải cùng nhau tinh tấn, đề cao chỉnh thể. Chúng ta cần khiến chúng sinh trong thiên thể của tất cả đệ tử Đại Pháp đều được cứu độ, đạt được đại viên mãn trong tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp. Điều quan trọng hơn là chúng ta cần giảng thanh chân tướng trong khi phá trừ bức hại của cựu thế lực, cứu độ tất cả chúng sinh vì bị tà ác lừa dối, đầu độc mà bị dẫn đến bên bờ cái chết nhưng vẫn có thể cứu độ được, đồng thời khai sáng đại viên mãn trong lịch sử chính Pháp vũ trụ.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể “cộng đồng tinh tấn, tiền trình quang minh” (Dung Pháp). Năm đó khi Sư phụ truyền Pháp, vì hình thức tu luyện mà chúng ta lưu lại chính là:

“Chư vị đến công viên và mọi người luyện công tập thể sẽ hình thành một hoàn cảnh, hoàn cảnh ấy là biện pháp tốt nhất để cải biến bề mặt con người.” (Hoàn cảnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tà ác điên cuồng bức hại, đã phá hoại môi trường tu luyện này tại Đại Lục. Một vài đệ tử Đại Pháp vì vậy mà mất đi môi trường này khiến việc tu luyện của bản thân bị ảnh hưởng. Có tiểu đệ tử nhìn thấy rằng quan cuối cùng trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm về sự phối hợp, khảo nghiệm chỉnh thể.

Mục đích thông chu thiên là nhất mạch đới bách mạch, bách mạch toàn bộ khai mở. Đạo lý này chúng ta đều ngộ được phải vậy không? Điều này cũng giống như hai bên chiến đấu giáp lá cà và giành giật ranh giới bằng việc cắm những lá cờ. Một hoặc một vài lá cờ sẽ chiếm được trận địa của đối phương trước, điều này cũng không được coi là điều gì ghê gớm. Chỉ khi toàn bộ cờ đều đưa đến bờ bên kia mới được tính là đã giành thắng lợi. Vậy thì những đồng tu bên cạnh chúng ta còn chưa bước ra, hay những người bị rớt lại, thậm chí là những người bước sang phía phản diện, họ chẳng phải cũng là đệ tử Đại Pháp hay sao?

“Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Hãy nhớ lại những hành vi trước kia, chúng ta chỉ trích, oán trách, quan sát những đồng tu này hay là dùng tâm từ bi, tinh thần trách nhiệm giúp họ đề cao dựa trên Pháp? Giúp đỡ và quy chính những đồng tu đã rớt xuống, chẳng phải cũng là cứu độ một quần thể sinh mệnh khổng lồ hay sao? Cần biết rằng trong Pháp của Sư phụ có rất nhiều chỗ đều nhắc đến tầm quan trọng của việc đề cao chỉnh thể.

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. ” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta đều là một thành viên trong chỉnh thể này, là một lạp tử của Đại Pháp, đều mong chúng ta dùng những lời giáo huấn của Sư phụ cùng nhau khích lệ.

Muốn hoàn thành sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh mà lịch sử giao phó cho đệ tử Đại Pháp, thì tiền đề quan trọng chính là mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải tu luyện tốt, chỉnh thể cùng đề cao. Nhưng cũng có một vài đồng tu không biết trân quý thời gian, không đặt nhiều tâm tư vào việc tu bản thân và cứu độ chúng sinh. Mà ngày ngày trông ngóng Pháp Chính Nhân Gian sớm đến gần, đào thải hết những kẻ ác kia đi; mong ngóng Sư phụ dùng pháp lực thần thông thay đổi những môi trường ác liệt cục bộ ấy. Đây chính là một kiểu tư tưởng hướng ngoại cầu và trốn tránh. Thiện giả hữu báo, ngày Pháp Chính Nhân Gian ắt sẽ đến, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ xem bản thân mình tu như thế nào hay không? Chúng sinh của mình đã cứu được bao nhiêu? Chúng ta đã hoàn thành được trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp hay chưa?

Nếu ngày đó thực sự đến thì tất cả những gì bạn làm không tốt liệu còn có cơ hội bù đắp lại hay không? Kỳ thực đây đều là do an bài biến dị của cựu thế lực tạo thành. Đối với mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng đều có một bộ an bài biến dị tổng thể và một bộ an bài biến dị chuyên biệt. Trong đó điều thâm căn cố đế nhất chính là hướng ngoại mà cầu, không tu nội; chỉ muốn thay đổi người khác, không muốn thay đổi bản thân. Khi xuất hiện vấn đề giữa những đệ tử đồng môn thì lạnh nhạt bàng quang, bình luận bình phẩm một cách vô trách nhiệm, oán trách, chỉ trích và nói bóng nói gió một cách kích động. Mục đích của chúng chính là khiến tu luyện cá nhân của chúng ta không lên được, sức phối hợp của chúng ta không thể hình thành. Chúng ta cần dùng chính niệm thanh trừ an bài biến dị này của cựu thế lực. Khi chúng ta chính niệm thanh trừ an bài biến dị của cựu thế lực, thanh trừ những vấn đề tồn tại của bản thân, chúng ta sẽ ngộ được rằng nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp vô cùng gian nan, trách nhiệm trọng đại. Từng giây từng phút tu luyện đều vô cùng trân quý, sự từ bi và sự khoan dung to lớn biết nhường nào. Tốc độ tinh tấn cá nhân của chúng ta trong tu luyện cũng sẽ tăng nhanh, sức phối hợp chỉnh thể cũng sẽ hình thành, sứ mệnh mà lịch sử an bài cho chúng ta sẽ hoàn thành được tốt hơn.

Các đồng tu, vào thời khắc lịch sử cuối cùng trong tiến trình Chính Pháp này, hãy để chúng ta kiên định tin vào Đại Pháp 100%, kiên định tin vào Sư phụ 100%, đừng nghĩ gì cả, chỉ làm theo Pháp của Sư phụ. Đặc biệt là chúng ta trước kia không coi trọng thanh trừ “vấn đề tồn tại của bản thân” thì nay hãy coi trọng đúng mức, tranh thủ thời gian làm cho tốt!

Trong quá trình viết bài này, tôi cảm ngộ được sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp. Dẫu xét từ bất cứ điểm nào cũng đều là vô cùng vô tận. Do chịu giới hạn của cảnh giới, trong tâm minh bạch nhưng tôi lại không thể biểu đạt được, hay miêu tả không chuẩn, những chữ viết ra lại không hoàn thiện, và nông cạn như thế này. Những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Hiện nay, Trung Quốc Đại Lục đang triệu tập đại hội (thời điểm năm 2002). Sinh mệnh tà ác tại không gian khác lại một lần nữa tập trung ở Bắc Kinh như mây vần vũ. Đây lại là một cơ hội lớn để phá trừ an bài biến dị của cựu thế lực, trực tiếp thanh trừ tà ác tại không gian khác. Chúng ta phải tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học và nhận thức tốt hơn dựa trên Pháp, học Pháp tốt hơn, hướng nội tìm, thanh trừ những “vấn đề tồn tại của bản thân”, đồng thời nắm bắt cơ hội, không hề dao động mà xuất ra chính niệm thuần tịnh, cường đại. Hãy coi trọng việc phát chính niệm một cách đúng mức mãi cho đến khi cựu thế lực tà ác giải thể triệt để.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/10/39394.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/11/17/28821.html

Đăng ngày 24-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share