Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2017] Vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, các giám ngục thường xúi giục và kích động các tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Vương Trung Minh (tên giả) là một phạm nhân hình sự bị án tù chung thân. Sức khỏe của ông ta yếu đến mức không thể làm được công việc quét dọn phòng giam, nên vào năm 2014, Vương đã được giám ngục sắp xếp công việc theo dõi các học viên Pháp Luân Công .

Trong hai tháng đầu tiên, Vương đối xử rất tàn nhẫn với các học viên. Ông ta cấm không cho các học viên ngủ và bắt họ phải viết thư hối cải.

Tuy nhiên, các học viên không những không hận ông Vương mà lại còn đối xử rất tốt với ông, giải thích nguyên lý Thiện Ác hữu báo cho ông và khuyên ông tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe.

Ông Vương đã ngạc nhiên khi thấy sức khỏe của mình đã được cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn luyện công. Ông ta đã nhận ra rằng mình đã đối xử tồi tệ với các học viên và đã âm thầm bảo vệ họ.

Ba tháng trôi qua, ông Vương không những không giám sát các học viên mà còn hàng ngày đều cùng với họ luyện công. Có phạm nhân đã tố cáo ông với cảnh sát trại giam. Khi cảnh sát trại giam tới tìm ông Vương nói chuyện thì ông nói: “Pháp Luân Công rất tốt, nó đã chữa lành mọi bệnh tật của tôi. Tôi muốn tiếp tục tu luyện để làm người tốt.”

Bởi vì không chịu từ bỏ tu luyện, ông Vương đã bị giam vào phòng biệt giam. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại và đã bị bức thực ba ngày sau đó. Sau đó, ông Vương đã bị giám sát chặt chẽ và cũng phải chịu sự ngược đãi như các học viên khác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355625.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/9/166341.html

Đăng ngày 4-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share