[MINH HUỆ 27-8-2017] Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì Đội trưởng Đội An ninh Nội địa trong khu vực chúng tôi ở đã rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Các học viên địa phương đã viết bài gửi cho trang web Minh Huệ về những điều sai trái mà ông ta đang làm. Các học viên địa phương cùng các học viên nước ngoài phối hợp cùng nhau giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta. Khi đã minh bạch chân tướng, ông ấy đã quyết không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Không những thế, kể từ đó ông ấy đã bí mật che chở bảo vệ các học viên.

Một lần, bà Trần là một học viên lâu năm đang nói với mọi người về Pháp Luân Công trong khu vực và đã giúp vài người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi quay lại, bà nhìn thấy ông đội trưởng, người đã nghe thấy bà nói về Pháp Luân Công và chào ông ấy. Một người qua đường hỏi ông có biết bà ấy không. Ông ấy đã ngượng ngùng và thừa nhận rằng trước đây ông đã bắt giữ bà Trần. Sau đó ông ấy đã nhân cơ hội này nhờ bà Trần giúp ông và cả con trai ông thoái xuất khỏi tà Đảng.

Lo sợ về quả báo

Người đội trưởng hỏi bà Trần: “Đối những việc mà tôi đã làm khi bức hại các học viên thì tôi sẽ phải chịu hậu quả gì?”

Bà Trần nói: “Những việc tốt mà ông làm sau này sẽ bù đắp cho những việc xấu mà ông đã gây ra trước đây.”

Năm 2015 khi đang cầm túi đi trên đường, học viên Ất gặp người đội trưởng. Ông ta hỏi học viên Ất trong túi đựng gì và đã được học viên Ất trả lời là trong túi đựng tài liệu để kiện Giang Trạch Dân.

Người đội trưởng nói: “Đáng lẽ ra ông ta nên bị kiện từ lâu rồi vì những việc tồi tệ mà ông ta đã làm. Ông ta đã cấp hơn 300.000 kilomet vuông lãnh thổ của quốc gia để giao cho nước khác. Chỉ riêng điều này thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ đi kiện ông ta.” Ông Ất nói: “Ông cũng bị ông ta bức hại khi tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông thực sự là nạn nhân trong việc này.”

Bảo vệ các học viên

Có lần, người Đội trưởng này dẫn một nhóm sĩ quan công an đứng đợi bên ngoài nhà của một học viên, bề ngoài là để sẵn sàng lục soát. Tuy nhiên, ông ấy nói với gia đình học viên: “Tôi muốn cho các vị thời gian để dọn dẹp và cất đi tất cả tài liệu. Một lát nữa tôi sẽ quay lại và khám nhà các vị.”

Sau này, một học viên hỏi ông ấy tại sao lại đi lục soát nhà của các học viên Đại Pháp. Ông ấy nói rằng cấp trên ra lệnh cho ông phải làm vậy và gợi ý rằng người học viên này nên chú ý vấn đề an toàn điện thoại di động bởi chúng có thể bị ghi âm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/27/353026.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165360.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share