[MINH HUỆ 1-10-2016] Các biểu ngữ và áp phích về Pháp Luân Công và những nỗ lực nhằm để đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra trước công lý gần đây đã xuất hiện nhiều ở các đường phố chính, các ngã tư và các không gian công cộng ở Thiết Lĩnh tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Pháp Luân Công xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1992 và đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong quần chúng bởi những hiệu quả tuyệt vời trong việc cải thiện về sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của người dân. Nhưng vì đố kỵ và hoang tưởng về sự mất kiểm soát đối với người dân, nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó đang là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Nhiều học viên đã chết vì bị tra tấn trong suốt 17 năm bức hại. Khi cuộc đàn áp vẫn đang tiêp tục, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách thức sáng tạo để nói với công chúng về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền. Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, các học viên đã treo các biểu ngữ và áp phích để tuyên truyền về sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại.

85b009aec483781c06ba87829b7de035.jpg

46264b7dc325ddb7657e5548e4ea7246.jpg

4e1d2c36514fef61f224572f26e9a474.jpg

6ac2354f43e38b7d47d4aabcd40f2cfb.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”

03dc5777e989954564f77a0c3a4a3ed4.jpg

aa37bec049a90fb4de90848c99fdd3ff.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

ee334f9b618d26588d249c0634da5e30.jpg

Biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

a5c1a3e0910b8d3caa46f1eb7ed004dc.jpg

Áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

70f6d5752599c63c17043b553a834c93.jpg

Áp phích “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

e227d53305522643037cc5f82afd2e53.jpg

d8612a8c583bc697c4b81615715480c2.jpg

Áp phích giới thiệu Pháp Luân Công được luyện tập ở khắp nơi trên thế giới


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/1/335744.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159387.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share