Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2017] Những biểu ngữ và áp phích đã xuất hiện khắp nơi trên đường phố của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán mang theo thông điệp Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại. Những thông điệp đó là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và “Tam thoái bảo bình an”.

Bởi cuộc bức hại hiện vẫn còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, và những thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đều bị kiểm duyệt và ngăn chặn trên các phương tiện truyền thông như báo chí, mạng internet, đài phát thanh và truyền hình. Do đó, các học viên đã tìm ra các phương pháp sáng tạo để truyền đi những thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những tuyên truyền giả dối của chính phủ bất chấp nguy cơ bị bắt và giam giữ.

Những biểu ngữ và áp phích xuất hiện ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

afdfab6af344823b309b22f703349a6e.jpg

cedc292b97c8cf43444dd3cde48f7800.jpg

e4174e2a0c6f5e7d2026a01059208afc.jpg

79c6186d863b1be23e6636122a851d79.jpg

c28ca7ec11e9047a8e67a46dcc682163.jpg

Những biểu ngữ và áp phích ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

0e6917ca300d03f87267ce2185e052dc.jpg

d7a903368a4a4e0fd9924279906279b0.jpg

278f1634f4dc908adee5a964167c2d19.jpg

d7993ce99bdc0d61668f8aaae07917a1.jpg

Những biểu ngữ và thông điệp xuất hiện ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc vào ngày 29 tháng Chạp

21eb2bb5ee889782540b65d3ebf8f925.jpg

6b723a8d416c490e492aa60caa7556ff.jpg

ac6f6682609184cf1700cee13272aa59.jpg

7b5ca3d4a034689110e34e112fec3e15.jpg

0ce3027973a69d46c4b6f316a91a1ba2.jpg

Thông điệp Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trên cột điện trong khu vực dân cư ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc

dfb830f87a191374a8a7effb4a73a643.jpg

822720f92391d1092969547b4715b53e.jpg

146742e960c77ada96ab0a581ae2befd.jpg

93b3ab8edac17f8212f33da6824abe3d.jpg

ff32f7565a5f3a1511f94614ace5b9c2.jpg

9eb02d38d09ef93e564784205ba9abea.jpg

2182321024387f1da2b7d8617bd9cd48.jpg


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342539.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162043.html

Đăng ngày 22-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share