[MINH HUỆ 18-07-2016] Các biểu ngữ và bảng chân tướng gần đây đã xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 17 năm qua.

9ac09746a9509ef382c60a585d63cff1.jpg

Người đi đường đọc một tấm áp phích ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân đã đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ

81c354917985ee8e9ac161bbc2dcbea6.jpg

Một băng rôn ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm mang dòng chữ: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

7c1b348604183b90af6c4034e8f69d76.jpg

Một biểu ngữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Gian mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

d5472031edf1af967cabe1297175f420.jpg

fe820246ab406c47aa3bb5605a7541b3.jpg

Một biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh

8b0a2454d6fdf8e7f49a69aedeb6bdd8.jpg

Một biểu ngữ viết “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

24d282a70f7d1e885fa778ad572556fb.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông mô tả những lợi ích của Pháp Luân Công

56d69f32e4d422cb55914264186b08a2.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hồ Bắc kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì bức hại Pháp Luân Công

2022555fe6e23ae0c4280d7d3e41e774.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam mang dòng chữ “Đảng Cộng sản Trung Quốc gây nhiều tội ác cho người dân. Thoái Đảng bảo bình an”


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331501.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/21/159625.html

Đăng ngày 13-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share