[MINH HUỆ 24-9-2016] Các biểu ngữ và áp phích về Pháp Luân Công và những nỗ lực của các học viên để đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra trước công lý gần đây đã xuất hiện dọc các con phố chính, các ngã tư và tại các không gian công cộng ở các tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc, Hồ Bắc, Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Pháp Luân Công xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1992 và đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong quần chúng bởi những hiệu quả tuyệt vời trong việc cải thiện về sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của người dân. Nhưng vì đố kỵ và hoang tưởng về sự mất kiểm soát đối với người dân, nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó đang là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Nhiều học viên đã chết vì bị tra tấn trong suốt 17 năm bức hại. Khi cuộc đàn áp vẫn đang tiêp tục, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách thức sáng tạo để nói với công chúng về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền.

Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, các học viên đã treo các biểu ngữ và áp phích để tuyên truyền về sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Gần đây, các biểu ngữ đã xuất hiện để thông báo cho công chúng về những nỗ lực để đưa Giang Trạch Dân ra công lý và về một lượng lớn các đơn kiện Giang đã được gửi tới Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc cáo buộc Giang đã cầm tù phi pháp, ngăn cấm người dân được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp cho phép, lạm dụng quyền lực và nhiều tội ác khác.

Biểu ngữ và Áp phích ở Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh

c898b17b7bb31c771c99ae894373c387.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

7e2905c11f200c18f05f3f01133086c0.jpg

5c36b3eebed9b9a9a00a7f711dbc5c48.jpg

3b4cec7c118c3dca1ad7faa8ddc4cee6.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”

d2c6834bd575a810aa30679df868b458.jpg

4652d2aa710ee0075cc75cb8b1eec9e5.jpg

af34652bac875d335752ad77c2adcd56.jpg

Băng rôn “Chân – Thiện- Nhẫn hảo.”

3d50838d0d69b855843dcbdcf8c18e41.jpg

Biểu ngữ “Chấm dứt bức hại, đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

201832ba07de4ac74413ff1d58c8f6d6.jpg

Biểu ngữ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp thế giới và khuyên tam thoái.

3d7540fbe8ca4a53d3989421e857f994.jpg

021711922ecc34ccf54e11cc75cd8103.jpg

Biểu ngữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

18ca125e53a4313ac1222fd96bac5234.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

Các Biểu ngữ ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

aa485901e6672439d8c64f3613fc27cb.jpg

53c92970c7200668d575c6000cd40053.jpg

cca1e5ab5d3a471e4d6a0e36e20b101b.jpg

Các biểu ngữ phơi bày vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng

493bc85100b1505d27f32226fd1301d6.jpg

9ab6689d22ca6e1f4dd6900bc579c711.jpg

Biểu ngữ giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

b543aea83dfb20df390a7f54d0364075.jpg

Biểu ngữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

10d52b9fed12b511627fd8765ea6ebf2.jpg

Băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Biểu ngữ được nhìn thấy ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

fc49593bd513dff3ba850f0ec3e2e0ca.jpg

Một biểu ngữ ở một quán ăn ngoài trời phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân

0d4d551c570cc06b92b4f1320cc24134.jpg

d4e80d2b7f04a77bff266babcc08d462.jpg

5bf11a524b8669df5bf4a0fa530b224b.jpg

Biểu ngữ phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân và kêu gọi đưa ông ta ra công lý.

Biểu ngữ được nhìn thấy ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

940508b2e43f3a11b920f81f222206c1.jpg

Băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

f3e20ebff8679fbfc135efcab2a0d418.jpg

9f5e3e13da809ca353c9ca0586394041.jpg

a89a6ce3eb2256f361623c9205d24dc1.jpg

Các biểu ngữ về khởi kiện Giang Trạch Dân

Các biểu ngữ được nhìn thấy ở Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên

062cade74930b49afa282e5aba3cb043.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới.”

ef70b6907051bb790e63ffaa7f81f12f.jpg

c0630d229f588d31e2e65d8e30d743bd.jpg

Băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

01d74bb11fafdd14fa38a6eb39b110e2.jpg

48e3d8c99ff14805c4067ba6795882ca.jpg

7251d2e4f59477cf422c36e04f173180.jpg

Các băng rôn và biểu ngữ có nội dung “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/335427.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159313.html

Đăng ngày 13-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share