Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 3-3-2017] Trong thôn tôi có vài học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi luôn cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cách hành xử để mọi người có ấn tượng tốt về Đại Pháp.

Các thôn ở địa phương chúng tôi đều phải đóng thuế. Cán bộ thôn phân phối mức thuế dựa vào số xe máy, máy kéo, và ô tô sở hữu của mỗi hộ dân và thông báo tiền thuế đến từng hộ. Tuy nhiên, nhiều người dân trong thôn không nộp thuế, không những vậy họ còn tranh cãi với cán bộ thôn khiến công việc thu thuế rất khó khăn.

Khi tôi đến văn phòng nộp thuế, cán bộ thôn chỉ tính thuế một chiếc xe máy của tôi, trong khi đó, nhà tôi còn có một chiếc máy kéo nhưng họ không biết. Tôi nói cho họ biết và nộp thêm tiền thuế. Cán bộ thôn rất cảm động nói: “Nếu người dân trong thôn đều như anh thì công việc của chúng tôi đã dễ dàng hơn nhiều.”

Tôi đáp lại: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi luôn trung thực.”

Cán bộ thôn đã đem chuyện này nói với Bí thư Chi bộ thôn. Sau đó, Bí thư Chi bộ đã phát biểu trong một cuộc họp của thôn: “Mọi người nên noi theo gương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu mọi người trong thôn đều trung thực và có trách nhiệm như họ, thì không những công việc của chúng tôi sẽ thuận lợi hơn, mà thôn chúng ta cũng sẽ tốt hơn và tất cả mọi người sẽ hòa thuận hơn.”

Một hôm, Bí thư Chi bộ thôn kể với tôi rằng:

Một số nhân viên Phòng 610 của thành phố đã đến thôn và yêu cầu cán bộ thôn hạn chế các học viên Pháp Luân Công. Nhưng Bí thư Chi bộ thôn đã trực tiếp nói với họ: “Học viên Pháp Luân Công ở thôn chúng tôi đều là người tốt. Các anh đừng làm phiền họ nữa.”

Bí thư Chi bộ thôn chúng tôi là thành viên của Hội đồng Nhân dân xã trong nhiều khóa, và khá nổi tiếng.

Khi nghe ông nói vậy, nhân viên Phòng 610 liền nói: “Ông dám nói như vậy trong Hội nghị Hội đồng Nhân dân ư?”

Ông đáp lại: “Mặc dù tôi không thể nói điều đó tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân, nhưng tôi muốn nói với các anh rằng sẽ rất tuyệt vời nếu tất cả dân làng chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Khi ấy công việc làm Bí thư Chi bộ của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/3/343762.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/17/162524.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share