Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2017] Vào tháng 10 năm 2016, hai phụ nữ địa phương ở thành phố Đan Đông bị bắt giữ vì nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Người của đồn công an Kim Sơn đã chuyển trường hợp của họ đến Viện Kiểm sát địa phương.

Một tháng sau, công tố viên của Viện Kiểm sát Nguyên Bảo đã bác bỏ trường hợp của bà Kỷ Lệ Quân vì thiếu bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, và để cho bà được tại ngoại.

Vào tháng 2 năm nay, công tố viên đã bác bỏ các cáo buộc đối với bà Nhậm Bình và thả bà vô điều kiện.

Đồng thời, công an đã trả lại tiền bảo lãnh cho bà Kỷ và thả bà.

Hiến pháp Trung Quốc hứa hẹn tự do tín ngưỡng cho công dân. Do đó tu luyện Pháp Luân Công thuộc về quyền hiến pháp của công dân. Không có luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiến hành chính sách bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công.

Ngay từ đầu hai học viên này không nên bị bắt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/1/343695.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/2/162361.html
Đăng ngày 18-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share