Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2017] Ban Biên tập Minh Huệ đã bắt đầu nhận bài chia sẻ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18 kể từ ngày 27 tháng 2 và sẽ tiếp tục nhận bài chia sẻ cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Đây là một cơ hội vô cùng quý báu mà Sư phụ ban cho học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới để phối hợp chỉnh thể, cứu độ chúng sinh. Tôi hy vọng chúng ta có thể trân quý cơ hội này và đặt tâm vào bài chia sẻ của mình.

Sư phụ giảng:

”Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không;” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Số chúng sinh mà chúng ta phải cứu vẫn còn rất xa so với những gì mà Sư phụ kỳ vọng. Chúng ta là hy vọng của chúng sinh và trách nhiệm của chúng ta vô cùng to lớn. Tất cả chúng tai ai cũng cần nghĩ cách để có thể làm tốt hơn nữa, để hoàn thành thệ nguyện và sử dụng thời gian hiệu quả để cứu nhiều người hơn nữa.

Mục đích viết bài chia sẻ của chúng ta là hướng đến việc giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp mà mỗi người chúng ta đã trải nghiệm để nhiều người hơn nữa được thụ ích. Đắm mình trong phật ân của Sư phụ, mỗi chúng ta đều đã chứng kiến vẻ đẹp và huyền năng của Đại Pháp. Câu chuyện tu luyện của mỗi học viên kể về việc họ đã được Pháp khai sáng ra sao, cũng chính là minh chứng cho uy lực của Đại Pháp, và điều đó có thể xúc động tâm hồn con người thế gian.

Để giúp mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội dễ đọc và lý giải về Đại Pháp, các bài viết của chúng ta cần phải phù hợp và dễ hiểu. Chúng ta có thể lựa chọn ra vài câu chuyện có ý nghĩa trong trong vô số những câu chuyện mà chúng ta đã trải nghiệm trong quá trình tu luyện và viết lại với tâm thuần tịnh với lời văn thông dụng, dễ hiểu.

Đặt tâm chân thành viết bài cũng chính là quá trình dụng tâm cứu chúng sinh. Tôi hy vọng các đồng tu có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc viết bài chia sẻ và làm nó thật tốt bằng tất cả lòng lòng tôn kính của mình.

Bài chia sẻ sẽ là một món quà vô cùng quý giá cho chúng sinh, có thể giúp họ được cứu độ và tiến nhập vào tương lai. Nó sẽ trở thành một phần của lịch sử lưu truyền cho thế hệ mai sau, để họ có thể biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ.

Chúng ta hãy dụng tâm chân thành nghênh đón Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18 và kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/23/344638.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/29/162663.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share