[MINH HUỆ 12-07-2009] Vào ngày 10 tháng 7, chính quyền thành Phố Saipan đã tặng một bản chứng nhận tới Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công vì sự trình diễn tuyệt vời của họ trong buổi diễu hành ngày Quốc khánh.

2009-7-12-saipanawards-01--ss.jpg
Thị trưởng của Saipan trao giấy chứng nhận

2009-7-12-saipanawards-02--ss.jpg
Giấy chứng nhận sự trình diễn tuyệt vời của các học viên.

Vào lúc 2 giờ chiều, buổi lễ được tổ chức tại văn phòng thị trưởng và thị trưởng Juan Borja Tudela đã trao giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm Pháp Luân Công địa phương. Các học viên cảm ơn chính phủ thành phố vì sự chứng nhận đó và họ đã trao cho thị trưởng các tư liệu về thông tin Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu Đoàn nhạc Tian Guo và một đĩa DVD Cửu Bình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/13/109122.html
Đăng ngày: 14-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share