[MINH HUỆ 01-02-2009]

Ngày 29 tháng mười hai 2008, các đại diện của Truyền Hình Tân Đường Nhân (THTĐN) nhánh ở Pháp đã giao một lá thư đến phủ Tổng thống Pháp. Bức thư được đồng ký tên bỡi Nhánh THTĐN, các lãnh tụ chính trị và các nhóm nhân quyền tại các nước khác nhau. Về vụ Eutelsat cắt đứt đường giây phát hành THTĐN đến Trung quốc dưới áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lá thư kêu gọi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy xin giữ một vai trò quan trọng và đứng lên can thiệp cho tự do thông tin tại Trung quốc và Âu châu, mà rất quan trọng cho Trung quốc, Âu châu và toàn thế giới.

THTĐN là đài truyền hình tự do duy nhất mà phát hành bằng tiếng Trung hoa vào Trung quốc mà không chịu sự can nhiễu nào từ ĐCSTQ. Giữa ngày 16 tháng sáu và tối ngày 17 tháng sáu 2008, đó là, nhiều tuần lễ trước Thế vận hội 2008, nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh của THTĐN, Eutelsat, đã cắt đứt đường giây phát hành của nó vào Á châu với lý do ‘trục trặc kỹ thuật’.

Ngày 10 tháng bảy 2008, Hội Ký giả không biên giới (KGKBG) đã đăng một báo cáo với sự thông tin chi tiết đưa ra chứng cớ rằng cái ‘trục trặc kỹ thuật’ mà Eutelsat đầu tiên đưa ra như một lý do cho sự cắt đứt đường giây. Cái lý do thúc đẩy thật sự là để o bế ĐCSTQ. Ngày 18 tháng tám, KGKBG đưa ra một báo cáo khác chỉ ra rằng cả cho dù có một trục trặc kỷ thuật, thì Eutelsat vẫn có thể phục hồi đường giây phát hành vào Trung quốc của THTĐN.

Sau đó THTĐN kêu gọi thế giới ủng hộ và đã nhận được rất nhiều phúc đáp. Tại Pháp, Phó chủ tịch của Quốc Hội Pháp ông Marc Le Fur, các cựu bộ trưởng Pháp Jack Lang và Francoise Hostalier, và dân biểu Pháp Jacqueline Fraysse đã viết cho Thư ký Nội các Pháp phụ trách ngoại vụ và nhân quyền Rama Yade, yêu cầu chính phủ Pháp can thiệp, để cho đuờng giây phát hành vào Trung quốc của THTĐN có thể được phục hồi càng sớm càng tốt. Chủ tịch của Quốc hội Pháp nhóm làm việc cho các vấn đề Tây Tạng, gồm có 182 thành viên, tổ chức một cuộc họp báo tại Pháp để ủng hộ THTĐN. Các chính khách từ nhiều quốc gia Âu châu đã làm nhiều cố gắng để ủng hộ THTĐN.

Cho đến ngày 19 tháng mười hai, 19, 315 dân biểu Âu châu đã ký tên một bản tuyên bố, yêu cầu các quốc gia thành viên của Hiệp Hội Âu châu (European Union) làm những cố gắng để thúc dục Eutelsat phục hồi đường giây phát hành vào Trung Quốc của THTĐN càng sớm càng tốt. Trong số những người ký tên đó, có một số các phó chủ tịch Quốc hội Âu châu, Chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền quốc hội, một số người phụ trách các đảng và nhóm khác nhau, và các trưởng của các hội đoàn về Trung Quốc, v.v. Bảy mươi nghị sĩ Mỹ cùng ký tên một lá thư cho chủ tịch Eutelsat để nói lên sự ủng hộ của họ đối với THTĐN. Một số nhóm nhân quyền quốc tế và phong trào tuyên dương dân chủ Trung Quốc nổi tiếng cũng đã nói lên sự ủng hộ của họ đối với THTĐN.

THTĐN và các người ủng hộ gia tăng áp lực trên Eutelsat

Xét rằng Eutelsat vẫn chưa phục hồi đường giây phát hành của THTĐN, nhánh THTĐN ở Pháp và các người ủng hộ cùng viết và ký tên một lá thư cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ngày 17 tháng mười hai 2008, năm dân biểu Âu châu cùng ký tên một lá thư. Họ nói lên trong lá thư rằng với tư cách là những người bênh vực nhân quyền kiên định, họ mời chủ tịch của Eutelsat Berretta đến gặp tại trụ sở Quốc hội Âu châu tại Strasbourg, Pháp trong lúc khóa hợp thường niên của Quốc Hội Âu châu vào tháng giêng. Họ hy vọng giải quyết các hành động của Eutelsat liên quan tới quảng bá tín hiệu của THTĐN.

THTĐN chi nhánh Pháp giao lá thư cho Phủ Tổng Thống Pháp ngày 19 tháng mười hai 2008, cùng với danh sách những cá nhân mà cùng viết lá thư và danh sách đợt đầu tiên các chữ ký. Một số các chính khách và những danh nhân đang viết những lá thư cá nhân cho Tổng thống Pháp. Các người phát động sẽ tiếp tục thu thập các chữ ký và gửi chúng cho Tổng thống Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/2/192827.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/3/103569.html
Đăng ngày: 03-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share