[MINH HUỆ 31-8-2016] Khi các học viên Pháp Luân Công tiếp tục những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại, nhiều nhân viên thực thi pháp luật đã bắt đầu giảm bớt sự tham gia của họ vào cuộc bức hại. Dưới đây là hai lá thư do các học viên Pháp Luân Công viết kể về sự thay đổi thái độ của cảnh sát.

Cảnh sát từ chối bắt giữ các học viên Pháp Luân Công

Vào một buổi chiều cuối tháng Bảy, hai nữ học viên Pháp Luân Công đang treo áp phích chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở thành phố Liêu Thành tỉnh Sơn Đông. Một người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy họ và đã quay xe trở lại.

Ông ta giữ lấy ghi đông xe đạp của một học viên và không cho họ đi. Người học viên đã nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Công và đồng thời ra hiệu cho người học viên kia rời đi, nhưng người đàn ông đã kịp tóm lấy người học viên kia và bắt đầu gọi cho cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nơi, họ nói với người đàn ông kia rằng họ không muốn xử lý việc này. Người đàn ông nọ vẫn cố lục soát đồ đạc của một học viên, nhưng cuối cùng cả hai người học viên đã rời đi được mà không gặp chút rắc rối nào.

Cảnh sát thả các học viên Pháp Luân Công

Vào buổi chiều ngày 19 tháng 4 năm 2016. Thay vì bắt xe buýt để về nhà, tôi cùng với một học viên khác đã quyết định đi bộ vì chúng tôi muốn nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công dọc đường đi.

Đầu tiên, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên. Sau khi nói chuyện với chúng tôi, ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên, nhận tài liệu chân tướng rồi rời đi.

Tuy nhiên, vài phút sau ông ấy đã quay lại cùng với một người đàn ông khác. Họ bao quanh chúng tôi và gọi cảnh sát. Cảnh sát đã tới và đưa chúng tôi về đồn.

Tại đồn cảnh sát, chúng tôi nói với họ về Pháp Luân Công, về nguyên lý thiện ác hữu báo, về Đế chế La Mã sụp đổ bởi đã bức hại những người Cơ đốc giáo như thế nào. Hầu hết các nhân viên cảnh sát đều chăm chú lắng nghe. Bỗng một nhân viên cảnh sát hô to hai lần câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Những nhân viên cảnh sát khác đã đồng tình và ngay lập tức thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau đó, hầu hết các cảnh sát đã rời khỏi phòng. Họ đã gọi cho con trai tôi tới đón tôi về. Khi về tới nhà, tôi nhận được điện thoại của người học viên kia báo cô ấy cũng đã về tới nhà an toàn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/31/332793.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/19/159216.html

Đăng ngày 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share