Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-8-2016] Gần đây, tổng cộng 28 công dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Cuộc càn quét mới nhất của cảnh sát đưa đến “sự kiện 6.28”, khi mà 101 công dân của 9 thành phố trực thuộc tỉnh đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm nay.

Chính quyền tỉnh Liêu Ninh nhắm mục tiêu bức hại vào những công dân này vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm linh bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh đứng sau hai cuộc càn quét của cảnh sát, đó là một cơ quan ngoài vòng pháp luật được chỉ định để tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền thi hành vượt trên pháp luật và hệ thống tư pháp.

Cuộc bắt giữ mới nhất do Cao Hoàng Bân giám sát, ông Cao được thăng chức làm Bí thư Đảng Cộng sản thành phố Phủ Thuận vào ngày diễn ra sự kiện 6.28. Ông Cao không bỏ phí thời gian bày ra âm mưu để bắt giữ nhiều hơn các học viên Pháp Luân Công trong quyền hạn của ông.

Tại thời điểm viết bài, 21 học viên bị bắt vẫn bị giam giữ.

Dưới đây là danh sách đầy đủ của 28 vụ bắt giữ các học viên, chia theo các khu:

Khu Đông Châu (17 học viên)

1. Đông Duy Vinh

2. Hồ Phong Thu

3. Từ Quý Vinh

4. Phan Phúc Đức

5. Lữ Khánh

6. Vu Phương (không phải là học viên)

7. Lý Minh Vân

8. Lưu Phượng Quyên

9. Khương Thuận Ái

10. Lý Cương

11. Lý Diễm Vinh

12. Tần Tăng Vân

13. Trần Văn Hoa

14. Học viên họ Đa

15. Học viên họ Niếp

16. Vu Liên Tinh

17. Trương Quế Bình

Khu Tân Phủ (6 học viên)

1. Diêm Minh Vũ

2. Lưu Lang

3. Bành Kiệt

4. Lưu Phượng Linh

5. Vương Bội

6. Chồng bà Vương Bội

Khu Thuận Thành (1 học viên)

1. Bào Văn Chương

Huyện Phủ Thuận (1 học viên)

1. Vương Diễm

Huyện Thanh Nguyên (3 học viên)

1. Trương Quế Bình

3. Khởi Vận Hoa

4. Khởi Vận Trân

Các học viên Diêm Minh Vũ, Lưu Lang, học viên họ Đa, học viên họ Niếp, Vu Liên Tinh, chồng bà Vương Bội, Vương Diễm và Khởi Vận Hoa đã được trả tự do.

Báo cáo liên quan: Tỉnh Liêu Ninh: 101 vụ bắt giữ trong một ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/20/333209.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/28/158455.html

Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share