[MINH HUỆ 3-7-2016] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại tại 28 thành phố hoặc quận huyện ở 13 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 20 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 42 học viên đã bị bắt giữ phi pháp.

3a67cc66695628d85cfb7e59d73aabc1.jpg

1. Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy: Ông Thạch Quân và bà Quách Quỳnh bị bắt giữ
2. Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh: Bà Đái Thuỵ Liên bị giam cầm
3. Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông: Bà Thích Quế Linh và bà Tông Quý Vân bị giam cầm
4. Thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang: Bà Hồng Mễ Tú và bà Trúc Thái Quân bị kết án
5. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Bốn học viên bị giam cầm
6. Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh: Ông Đổng Thụ Hải bị bắt giữ
7. Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: Ba học viên bị giam cầm
8. Thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam: Ông Trương Viễn Hằng bị bắt giữ
9. Thành phố Ngoã Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh: Ông Lý Vạn Hoa bị bắt giữ
10. Thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô: Một học viên bị bắt và hai người bị kết án
11. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Ba học viên bị kết án
12. Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông: Nhiều học viên bị bắt giữ và sách nhiễu
13. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Toa Lị Bình bị bắt giữ
14. Huyện Đồng Lăng, tỉnh An Huy: Ông Đỗ Kim Long bị bắt giữ
15. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Bà Khuông Tiểu Minh bị kết án

16. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Lý Thải Văn bị bắt giữ
17. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Phương Thái Hà bị bắt giữ
18. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bảy học viên bị bắt giữ
19. Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm: Bà Triệu Quế Cần và bà Vương Tú Chi bị bắt
20. Trùng Khánh: Ông Đàm Tú Minh và bà Chu Tông Tú bị đưa đến trại tẩy não
21. Huyện Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm: Hai học viên bị giam cầm
22. Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh: Bà Thôi Á Phương bị bắt giữ
23. Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc: Bà Vương Tuyết Yến bị giam cầm
24. Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông: Bà Đàm Vĩnh Hồng bị giam cầm
25. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Khương Vân Anh bị bắt giữ
26. Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây: Bà Lý Kim Phượng bị giam cầm
27. Huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc: Một học viên bị bắt, một học viên bị sách nhiễu
28. Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên: Ông Lưu Thuận Hoa bị bắt giữ
29. Thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang: Bà Kim Nga bị bắt giữ
30. Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: Ông Lưu Kế Dân bị bắt giữ
31. Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm: Ba học viên bị giam cầm
32. Thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam: Ông Đinh Quốc Lượng bị bắt giữ
33. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Bà Hiếu Xuân Vinh rời khỏi nhà
34. Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông: Ông Đổng Quế Cương bị bắt giữ
35. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Bào Yến hiện không rõ tung tích và bà Trương Thục Bình bị bắt giữ
36. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Hai học viên lớn tuổi bị bắt giữ

1. Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy: Ông Thạch Quân và bà Quách Quỳnh bị bắt giữ

Ông Thạch Quân và bà Quách Quỳnh bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

2. Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh: Bà Đái Thụy Liên bị giam cầm

Bà Đái Thuỵ Liên cùng chồng và mẹ bà bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Công an đã đưa họ đến Đồn công an Hữu Hảo. Thêm nữa, công an còn tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công.

Mẹ bà Đái vì quá căng thẳng đến mức bị liệt nửa người, còn bà Đái hiện đang bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố An Sơn.

3. Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông: Bà Thích Quế Linh và bà Tông Quý Vân bị giam cầm

Công an ở Đồn công an Diêu Điếm Tử bắt giữ hai bà Thích Quế Linh và bà Tông Quý Vân vào ngày 2 tháng 7 năm 2016, khi họ đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện họ đang bị giam tại trại tạm giam Lâm Nghi.

Những cá nhân tham giam bức hại bà Thích và bà Tông:

 • Trương Kinh Thành (张京城), trưởng Đồn công an Diêu Điếm Tử: +86-13954926218
 • Trương Hoa (张华), chính trị viên: +86-13792936978
 • Quách Triệu Học (郭兆学), phó đồn: +86-13793927052

4. Thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang: Bà Hồng Mễ Tú và bà Trúc Thái Quân bị kết án

Bà Hồng Mễ Tú, 51 tuổi, và bà Trúc Thái Quân, 70 tuổi bị người ở Phòng Công an quận Lộ Kiều ở thành phố Thai Châu bắt giữ vào tháng 11 năm 2015 khi phát tài liệu có thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cả hai bà bị giam tại trại tạm giam quận Lộ Kiều.

Hai học viên bị đưa ra Toà án Phúc thẩm Thành phố Thai Châu xét xử vào ngày 24 tháng 5 năm 2016. Bà Trúc bị kết án ba năm ba tháng tù, còn bà Hồng bị kết án ba năm chín tháng tù.

5. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Bốn học viên bị giam cầmÔng Tôn Bảo Hải và ông Lưu Xuân Bình, đều đã ngoài 70 tuổi, bị giam tại Đồn Công an Đông Quan gần sáu tiếng vào ngày 22 tháng 6 năm 2016.

Bà Nhan Bồi Vân, 62 tuổi, bị giam tại Đồn Công an Đông Quan gần sáu tiếng vào ngày 25 tháng 6.

Người ở Đồn Công an Đông Quan đã đưa bà Vương Tốt Linh đến trại tạm giam Trọng Cung vào ngày 27 tháng 6

6. Thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh: Ông Đổng Thụ Hải bị bắt giữ

Công an ở Đội An ninh Nội địa Thành phố Bổn Khê và Đồn Công an Minh Sơn đã bắt ông Đổng Thụ Hải vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Công an đã lục soát nhà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, một xe ô tô hiệu Buick, 4.000 tệ, và nhiều tài sản cá nhân khác.

7. Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: Ba học viên bị giam cầm

Bà Từ Tú Chi, bà Trần Tú Mai, bà Cảnh Ngọc Lâm bị người ở Đội An ninh Nội địa Quận Tân Thị và Đồn Công an Tiên Phong bắt giữ vào ngày 22 tháng 6 năm 2016 chỉ vì nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tại đây họ bị giam gần mười ngày, bà Từ được trả tự do vào ngày 27 tháng 6, còn bà Trần và bà Cảnh được trả tự do vào ngày 29 tháng 6.

8. Thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam: Ông Trương Viễn Hằng bị bắt giữ

Người ở Đội An ninh Nội địa thành phố Trịnh Châu đã bắt ông Trương Viễn Hằng vào tháng 6 năm 2016.

9. Thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh: Ông Lý Vạn Hoa bị bắt giữÔng Lý Vạn Hoa bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 29 tháng 6 năm 2016.

10. Thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô: Một học viên bị bắt và hai người bị kết án

Người ở Đội An ninh Nội địa Thông Châu và Phòng 610 đã bắt bà Nghiêm Linh vào ngày 26 tháng 5 năm 2016. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Nam Thông, lệnh bắt giữ bà Nghiêm gần đây mới được phê chuẩn.

Bà Chu Mỹ Tùng và bà Hạ Ngọc Bình đã bị giam cầm trong hai năm. Họ bị kết án vào cuối tháng 6 năm 2016, bà Chu bị kết án năm năm tù và bà Hạ bị kết án bốn năm rưỡi tù.

Những cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

 • Hạ Quý Binh (夏季兵), trưởng Phòng 610 Thông Châu: +86-13801481166
 • Lục Vệ Đông (陆卫东), phó Phòng 610: +86-13962735666
 • Lữ Kiến Quân (吕建军): +86-13962773980
 • Tào Thuỷ Lâm (曹水林), đội trưởng, đội an ninh nội địa: +86-13901469218
 • Từ Phong (徐峰), đội phó: +86-13906289052

11. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Ba học viên bị kết ánÔng Trình Ấu Kim bị đưa ra xét xử và tuyên án bốn năm rưỡi tù vào ngày 26 tháng 5 năm 2016.

Ông Trương Thần Diệu và vợ là bà Phan Hồng Lệ bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 6 năm 2016. Ông Trương bị kết án ba năm sáu tháng, còn bà Phan bị kết án hai năm tù.

12. Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông: Nhiều học viên bị bắt giữ và sách nhiễu

Công an đã đến tận nhà bà Vương Hiểu Linh để bắt giữ và lục soát nhà bà vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Công an đã lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công và tài liệu về cuộc đàn áp. Bà hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thọ Quang.

Bà Trương Tú Linh bị bắt vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, bà được trả tự do vào tối hôm đó

Công an địa phương còn sách nhiễu gia đình bà Vương Xuân Linh

13. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Toa Lị Bình bị bắt giữ

Bà Toa Lị Bình bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

14. Huyện Đồng Lăng, tỉnh An Huy: Ông Đỗ Kim Long bị bắt giữ

Công an đã đến tận nhà ông Đỗ Kim Long để bắt giữ và lục soát nhà ông vào tháng 6 năm 2016, chỉ bởi ông nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

15. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Bà Khuông Tiểu Minh bị kết án

Công an ở Đồn công an Cầm Đoạn Khẩu đã bắt bà Khuông Tiểu Minh vào khoảng gần hai năm trước. Bà đã bị toà án quận Hán Dương kết án ba năm rưỡi tù vào ngày 1 tháng 6 năm 2016 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Vũ Hán.

16. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Thải Văn bị bắt giữ

Công an ở Đồn công an Quang Minh đã bắt bà Lý Thải Văn vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

17. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Phương Thái Hà bị bắt giữ

Công an ở Đồn Công an Hồng Kỳ bắt giữ bà Phương Thái Hà vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Công an đã lục soát nhà bà và lấy đi máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

18. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bảy học viên bị bắt giữ

Bảy học viên ở thành phố Đại Liên bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Công an đã lục soát và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ. Một học viên sau đó được trả tự do, nhưng những người còn lại bị giam tại trại tạm giam Diêu Gia. Những học viên bị giam gồm: Bà Vương Thúy Hương, 68 tuổi; bà Vương Huệ Hiên cùng chồng là ông Lưu Đại Học, khoảng 60 tuổi; bà Vương Hồng Ngọc; bà Vương Kim Vinh, 61 tuổi; và bà Phương Tuệ Mẫn, 63 tuổi.

Bà Vương Thúy Vân, ngoài 60 tuổi, bị công an mặc thường phục tại Đồn Công an Phố Quang Vinh bắt giữ cùng ngày. Bà được tự do ngay đêm hôm đó.

19. Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm: Bà Triệu Quế Cần và bà Vương Tú Chi bị bắt

Bà Triệu Quế Cần và bà Vương Tú Chi bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2016 chỉ vì nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó bà Vương được trả tự do để đi thăm người chị bị tàn phế. Còn bà Triệu hiện bị giam tại trại tạm giam Phù Dư.

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại hai học viên:

 • Tống Đông Phong (宋东风), đội trưởng Đội an ninh nội địa: +86-13943847076
 • trại tạm giam: +86-438-5855567
 • Nhà giam: +86-438-5855569

20. Trùng Khánh: Ông Đàm Tú Minh và bà Chu Tông Tú bị đưa đến trại tẩy nãoÔng Đàm Tú Minh bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Bà Chu Tông Tú, đã ngoài 70 tuổi bị bắt vào giữa tháng 6. Cả hai đều được đưa đến Trại tẩy não Trúc Câu.

21. Huyện Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm: Hai học viên bị giam cầm

Người ở Đội An ninh Nội địa Huyện Thông Hoá đã đến bắt bà Tuân Quế Hiền ngay tại nhà rồi đưa bà về Phòng Công an Thông Hoá vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Bà Ngô Thanh Hà cũng bị bắt và cả hai hiện bị giam tại trại tạm giam Trường Lưu.

22. Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh: Bà Thôi Á Phương bị bắt giữ

Bà Thôi Á Phương bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Thôi:

 • Ngô Trung Phong (吴忠风), công an: +86-18241281037

23. Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc: Bà Vương Tuyết Yến bị giam cầm

Bà Vương Tuyết Yến bị bắt tại Bắc Kinh và họ đưa bà về Đồn Công an Lưu Ly Hà vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, chỉ bởi bà nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại tạm giam Điền Các Trang.

24. Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông: Bà Đàm Vĩnh Hồng bị giam cầm

Bà Đàm Vĩnh Hồng bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, chỉ bởi bà dán biểu ngữ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công lên tường. Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Văn Đăng.

Các viên chức Phòng 610 tham gia bức hại bà Đàm:

 • Lý Anh Lâm (李英林): +86-15588338158
 • Lý Bổn Hải (李本海): +86-15588338159
 • Vương Lăng (王凌): +86-15588338156

25. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Khương Vân Anh bị bắt giữ

Bà Khương Vân Anh bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.

26. Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây: Bà Lý Kim Phượng bị giam cầm

Viên chức Phòng 610 địa phương đã bắt bà Lý Kim Phượng vào cuối tháng 6 năm 2016 khi bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Hán Thai.

Cá nhân tham gia bức hại bà Lý là công an có số điện thoại: +86-15291603355

27. Huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc: Một học viên bị bắt, một học viên bị sách nhiễu

Bà Trần Thúy Hoa bị người ở Đội An ninh Nội địa Dương Tân vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, chỉ bởi bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ngoài ra, công an còn lục soát nhà và bắt giữ chồng cùng cháu trai của bà.

Cũng trong ngày hôm đó, công an còn lục soát nhà bà Uông Tảo Hương.

28. Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên: Ông Lưu Thuận Hoa bị bắt giữÔng Lưu Thuận Hoa bị viên chức Phòng 610 thành phố Bành Châu bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, vì nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông bị đưa tới một trại tạm giam và sau đó chuyển đến Đồn Công an Thị trấn Long Phong. Công an còn tìm cách ép ông ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Thêm nữa, họ còn lục soát nhà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông.

29. Thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang: Bà Kim Nga bị bắt giữ

Bà Kim Nga bị bắt đến trại tạm giam Nam Sơn vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.

30. Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: Ông Lưu Kế Dân bị bắt giữÔng Lưu Kế Dân bị bắt giữ, nhà ông cũng bị lục soát trong ngày 24 tháng 6 năm 2016.

31. Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm: Ba học viên bị giam cầm

Bà Mạnh Diễm, ông Lâm Nham và ông Trần Phúc Vân bị Tòa án Phúc thẩm Thành phố Tùng Nguyên đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Họ bị bắt vào tháng 8 năm 2015. Trong thời gian bị giam cầm, bà Mạnh đã bị tra tấn đến tàn phế, còn ông Lâm hiện ngay cả mở miệng nói cũng khó khăn vì bị chảy máu dạ dày. Ông đang lâm vào tình trạng nguy kịch.

32. Thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam: Ông Đinh Quốc Lượng bị bắt giữÔng Đinh Quốc Lượng bị bắt vào trại tạm giam Hạng Thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2016.

33. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Bà Hiếu Xuân Vinh rời khỏi nhà

Người ở Đồn Công an Đường Đại Khánh đã lục soát nhà bà Hiếu Xuân Vinh 64 tuổi vào ngày 6 tháng 5 năm 2016. Họ lấy đi 74.000 tệ, máy in, máy tính, sách Pháp Luân Công, và nhiều tài sản cá nhân khác. Ngoài ra, công an còn lấy CMND của bà, hiện bà phải rời khỏi nhà để tránh tiếp tục bị bức hại.

34. Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông: Ông Đổng Quế Cương bị bắt giữ Ông Đổng Quế Cương bị bắt đến trại tạm giam Chư Thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Những cá nhâm tham gia bức hại ông Đổng có số điện thoại: +86-18815365196; +86-18853659805; +86-18678085280

35. Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Bà Bào Yến hiện không rõ tung tích và bà Trương Thục Bình bị bắt giữ

Công an ở Đồn Công an Kim Thạch Than đã bắt bà Bào Yến và bà Trương Thục Bình vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Họ lục soát nhà bà và lấy đi nhiều điện thoại di động của bà Bào. Ngoài ra, họ còn lấy sách Pháp Luân Công, hai máy in, một máy tính xách tay, một đầu thu vệ tinh, và nhiều tài sản cá nhân ở nhà bà Trương.

Hiện không ai biết bà Bào đang ở đâu, còn bà Trương được thả do bị đột quỵ

Những cá nhân tham gia bức hại hai học viên:

 • Khương Trung Cử (姜忠举), trưởng Đồn Công an Kim Thanh Thản: +86-13942860789

36. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Hai học viên lớn tuổi bị bắt giữÔng Lương Chúc An và bà Phùng bị hai công an mặc thường phục bắt giữ vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, khi họ phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó họ được đưa đến Đồn Công an Lục Giác Đình và được thả cùng ngày.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Lương và bà Phùng:

 • Trần Chí Long (陈志龙), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-27-85394949
 • Đồn Công an Lục Giác Đình Nhai: +86-27-85396136
 • Đồ Hán Đào (涂汉涛), phó đồn: +86-27-83809636, +86-13100640308

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/3/二零一六年七月三日大陆综合消息-330846.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157939.html

Đăng ngày 10-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share