[MINH HUỆ 9-7-2016] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 21 thành phố hoặc huyện ở chín tỉnh. Theo báo cáo này, tám học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và ít nhất 27 học viên bị bắt giữ phi pháp.

331134_qpbw3zo.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Hiểu Minh bị cầm tù

2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Trương Hâm Thu bị bắt giữ

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tú Anh và ông Trương Hoành Khải bị giam giữ

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Thải Văn và bà Vương Hoằng bị giam giữ

5. [Thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Quế Phương bị giam giữ

6. [Thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Văn Hoa bị đưa tới trung tâm tẩy não

7. [Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tú Minh và bà Lý Quế Ngọc bị bắt giữ

8. [Huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy] Bà Trương Minh Trân và bà Lý Tây Anh bị bắt giữ

9. [Huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy] Bà Vương Đồng Phương và bà Nhâm Tự Linh bị giam giữ

10. [Thành phố Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Thường Mỹ Kiệt bị giam giữ

11. [Thành phố Trùng Khánh] Ông Đới Tiên Minh bị giam giữ

12. [Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Đổng Hải Yến bị giam giữ

13. [Bắc Kinh] Bà Dương Hưng Linh bị giam giữ

14. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Chu Hiểu Trinh bị giam giữ

15. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Ông Thẩm Kiến Hoa và bà Thi Thụy Liên bị bắt giữ

16. [Bắc Kinh] Bà Tiểu Nguyệt bị giam giữ

17. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Hiểu Lâm bị giam giữ

18. [Thành phố Chương Khâu, tỉnh Sơn Đông] Ông Tân Thiệu Bình bị giam giữ

19. [Thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Toàn Long bị đưa tới Nhà tù Sa Dương

20. [Thượng Hải] Bà Đồ Minh phải đối mặt với việc bị xét xử

21. [Bắc Kinh] Bà Dương Hiểu Phượng lại bị kết án

22. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Thôi Lệ Lệ bị kết án

23. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Quốc Hưng được thả

24. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên vẫn bị giam giữ

25. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Ông Trịnh Lập Quân bị giam giữ 36 ngày

26. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Dục Kiệt bị kết án

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Hiểu Minh bị cầm tù

Ngày 7 tháng 8 năm 2015, bà Trương Hiểu Minh đã yêu cầu Đội An ninh Nội địa thành phố Công Chủ Lĩnh thả các đồng tu [của mình]. Bà bị bắt giữ và bị giam chín tháng tại trại tạm giam thành phố Tứ Bình, trước khi bị kết án ba năm tù. Bà Trương hiện bị cầm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Trương Hâm Thu bị bắt giữ

Buổi tối ngày 7 tháng 7 năm 2016, ông Trương Hâm Thu bị bắt giữ vì phân phát tờ rơi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đã được thả vào ngày hôm sau.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tú Anh và ông Trương Hoành Khải bị giam giữ

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Triệu Tú Anh và ông Trương Hoành Khải bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Hổ Thạch Đài bắt giữ tại nơi làm việc. Hai học viên bị đưa tới trại tạm giam Tứ Đài Tử.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Thải Văn và bà Vương Hoằng bị giam giữ

Bà Lý Thải Văn và bà Vương Hoằng bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

5. [Thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Quế Phương bị giam giữ

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, bà Lý Quế Phương ở thị trấn Cảnh Chi đã bị nhân viên từ Đội An ninh Nội địa thành phố An Khâu và Đồn Cảnh sát thị trấn Cảnh Chi bắt giữ. Bà bị đưa tới trại tạm giam Duy Phường.

6. [Thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý Văn Hoa bị đưa tới trung tâm tẩy não

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Lý Văn Hoa bị bắt giữ và nhà bị lục soát. Bà bị đưa tới Trại tẩy não Đại Liên.

7. [Thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Tú Minh và bà Lý Quế Ngọc bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, bà Vương Tú Minh ở làng Thạch Kiều Đầu và bà Lý Quế Ngọc ở làng Ôn Trang bị bắt giữ và bị đưa tới Đồn Cảnh sát Đông Cựu Trại, vì nói chuyện với mọi người về cuộc đán áp Pháp Luân Công. Bà Lý được thả sau khi cảnh sát tống tiền bà 1.500 nhân dân tệ. Bà Vương đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Tuân Hóa

8. [Huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy] Bà Trương Minh Trân và bà Lý Tây Anh bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, bà Trương Minh Trân đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hồng Hà Kiều bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Lý Tây Anh, 69 tuổi, từ thôn Mạnh Trang, thị trấn Hồng Hà Kiều. Ngày 6 tháng 6 năm 2016, bà bị bắt giữ vì khởi kiện Giang Trạch Dân. Bà bị giam giữ 10 ngày tại trại tạm giam thành phố Phụ Dương.

9. [Huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy] Bà Vương Đồng Phương và bà Nhâm Tự Linh bị giam giữ

Giữa tháng 3 năm 2016, bà Vương Đồng Phương và bà Nhâm Tự Linh đã bị bắt giữ và bị đưa tới Đồn Cảnh sát Địa Thành, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Vương bị giam giữ 10 ngày. Bà Nhâm đã bị giam giữ 25 ngày, nhưng chưa được thả. Bà bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Phụ Dương.

10. [Thành phố Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Thường Mỹ Kiệt bị giam giữ

Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2016, bà Thường Mỹ Kiệt đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Lưu Thủ Doanh bắt giữ. Bà bị đưa tới trại tạm giam Phủ Ninh.

11. [Thành phố Trùng Khánh] Ông Đới Tiên Minh bị giam giữ

Buổi trưa ngày 2 tháng 7 năm 2016, ông Đới Tiên Minh ở quận Vĩnh Xuyên bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ trong trại tạm giam.

Các bên tham gia bức hại ông Đới:

trại tạm giam Vĩnh Xuyên: +86-13996355677

Phòng Cảnh sát Vĩnh Xuyên: +86-13996285737

12. [Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Đổng Hải Yến bị giam giữ

Ngày 7 tháng 7 năm 2016, bà Đổng Hải Yến đã bị Điền Quân, phó giám đốc Đồn Cảnh sát thị trấn Thâm Tỉnh, vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 10 ngày tại trại tạm giam Thập Tam Lý.

Các bên tham gia bức hại bà Đổng:

Cao Minh (高明), trưởng đồn Cảnh sát Thâm Tỉnh: +86-313-6043168, +86-13831365498

13. [Bắc Kinh] Bà Dương Hưng Linh bị giam giữ

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, bà Dương Hưng Linh ở làng Kim Phả La, thị trấn Khê Ông Trang, quận Mật Vân đã bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị trấn Kim Phả La bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các bên tham gia bức hại bà Dương: Đồn Cảnh sát thị trấn Khê Ông Trang, quận Mật Vân, Bắc Kinh: +86-10-69012408

14. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Chu Hiểu Trinh bị giam giữ

Ngày 3 tháng 7 năm 2016, bà Chu Hiểu Trình ở thị trấn Hồ Trấn đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị trấn Hồ Trấn bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát. Bà bị đưa tới trại tạm giam huyện Vân Huyền.

Các bên tham gia bức hại bà Chu: trại tạm giam huyện Vân Huyền: +86-578-3230073

15. [Huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Ông Thẩm Kiến Hoa và bà Thi Thụy Liên bị bắt giữ

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, ông Thẩm Kiến Hoa và bà Thi Thụy Liên bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hồ Trấn và các quan chức từ thị trấn Hồ Trấn bắt giữ. Họ bị đưa tới Trại tẩy não Đại Nguyên, khu vực Tiểu Quân.

Các bên tham gia bức hại ông Thẩm và bà Thi:

Phòng 610 quận Tấn Vân: +86-578-3312251, +86-578-3312059, +86-578-3122334

Phan Kim Hỉ (潘金喜), giám đốc trung tâm tẩy não: +86-578-3312247

Đồn Cảnh sát Ngũ Vân: +86-578-3122110

Trường Đồn Cảnh sát Hồ Trấn: +86-578-3153377

16. [Bắc Kinh] Bà Tiểu Nguyệt bị giam giữ

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, bà Tiểu Nguyệt bị công an mặc thường phục từ Đồn Cảnh sát Hòa Bình Lý bắt giữ vì phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công ở Khu phố An Trinh Uyển, quận Triêu Dương. Bà bị đưa tới trại tạm giam Đông Thành.

Các bên tham gia bức hại bà Tiểu Nguyệt:

Đồn Cảnh sát Hòa Bình Lý: +86-10-53636504

Tùng Kiện (丛健), giám đốc trại tạm giam Đông Thành: +86-10-80712462, +86-10-84081719

17. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Hiểu Lâm bị giam giữ

Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2016, bà Lý Hiểu Lâm ở quận Hương Phường đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tiến Hương, bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Công viên Sinh thái Tùng Giang. Bà đã bị giam giữ 10 ngày.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Hoàng Tuấn Dương (黄俊阳), chỉ dẫn viên, Đồn Cảnh sát: +86-13945678891

Trâu Xuân Lân, phó giám đốc: +86-13936189299

Trần Vũ (陈宇), cảnh sát viên: +86-15104605262

18. [Thành phố Chương Khâu, tỉnh Sơn Đông] Ông Tân Thiệu Bình bị giam giữ

Ngày 6 tháng 7 năm 2016, ông Tân Thiệu Bình, ở độ tuổi 70, bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Số 1 Minh Thủy bắt giữ, khi ông đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ông bị giam 10 ngày tại trại tạm giam thành phố Chương Khâu.

Các thành viên tham gia bức hại ông Tân:

Lý Chi Bình (李枝平), trưởng đồn Cảnh sát Số 1 Minh Thủy: +86-15910096176

Vương Kính Lượng (王敬亮), chỉ dẫn viên: +86-15615719186

Vương Khánh Đông (王庆东), phó trưởng đồn: +86-15605419500

Trần Hiểu Bằng (陈晓鹏), phó trưởng đồn: +86-15605419951

Vương Lập Dũng (王立勇), đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-15505311778

Ngỗi Hồng Ba (隗洪波), trung đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-531-85087124, +86-13156009121

19. [Thành phố Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Toàn Long bị đưa tới Nhà tù Sa Dương

Ngày 30 tháng 3 năm 2014, ông Trần Toàn Long bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ông đã được tại ngoại sau hai tháng giam giữ.

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Tòa án Quảng Thủy đã xét xử ông Trần, và kết án ông ba năm tù vào tháng 8 năm 2015. Ông đã đệ đơn kháng án, và Tòa trung thẩm thành phố Tùy Châu thông báo cho ông vào ngày 20 tháng 10 rằng sẽ không mở phiên xét xử, mà sẽ phát hành quyết định bằng văn bản sau đó.

Ông Trần vẫn được tại ngoại trong khi chờ đợi kết quả kháng án cuối cùng, nhưng rồi lại bị đưa tới Nhà tù Sa Dương vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.

20. [Thượng Hải] Bà Đồ Minh phải đối mặt với việc bị xét xử

Bà Đồ Minh hiện vẫn đang bị giam giữ sau khi bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Trường hợp của bà đã được Tòa án quận Trường Ninh tiếp nhận. Hiện vẫn chưa rõ khi nào bà sẽ bị xét xử.

Luật sư của bà gần đây đã thăm bà và thấy rằng bà đã bị bức thực. Kết quả là cổ họng bà đã bị thương và bà gặp khó khăn khi nói chuyện. Bà rất yếu và phải sử dụng xe lăn. Cảnh sát không cho phép gia đình được thăm bà.

21. [Bắc Kinh] Bà Dương Hiểu Phượng lại bị kết án

Ngày 24 tháng 5, bà Dương Hiểu Phượng bị xét xử và sau đó bị kết án hai năm tù vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã đệ đơn kháng án.

Trước đây, bà Dương từng bị buộc phải lao động cưỡng bức vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

22. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đồng] Bà Thôi Lệ Lệ bị xét xử

Bà Thôi Lệ Lệ gần đây đã bị kết án bảy năm rưỡi tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

23. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Quốc Hưng được thả

Ngày 30 tháng 5, ông Triệu Quốc Hưng được thả sau khi chịu án tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người đàn ông 44 tuổi này bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2 năm 2007, sau khi vừa chịu ba năm lao động cưỡng bức vì đức tin của mình. Trong lúc bị cầm tù suốt 10 năm, ông đã bị tra và ngược đãi.

Mẹ ông, bà Lý Diễm cũng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2012 ở tuổi 62.

24. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên vẫn bị giam giữ

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, ông Chu Quang Minh và ông Triệu Truyện Văn bị bắt giữ tại thành phố Lâm Nghi vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ hình sự và đưa đến trại tạm giam quận Hà Đông.

Gia đình của các học viên được cảnh sát thông báo rằng họ sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng cho đến nay chưa có phiên tòa nào được thiết lập.

Ông Chu từng trải qua hai năm trong trại lao động cưỡng bức, trong khi ông Triệu bị kết án 13 năm vào năm 2002 và bị tra tấn trong khi bị cầm tù.

25. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Anh Trịnh Lập Quân bị giam 36 ngày

Ngày 30 tháng 5, anh Trịnh Lập Quân đang ở nơi làm việc thì một nhóm đặc vụ xuất hiện bắt giữ anh. Ông chủ và các đồng nghiệp của anh bị đe dọa khi họ cố gắng ngăn cảnh sát đưa anh đi.

Anh Trịnh đã từ chối trả lời các câu hỏi trong khi bị cảnh sát thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát đã triệu tập vợ, con và mẹ vợ của anh tới đồn cảnh sát để gây áp lực cho anh.

Sau đó, anh bị chuyển đi và thẩm vấn ở ba trại tạm giam khác nhau.

Ngày 5 tháng 6, Viện kiểm sát huyện An Đồ đã thẩm vấn ông Trịnh và chuyển trả trường hợp của ông cho cảnh sát vào hôm sau.

Cảnh sát Trịnh Lập Quân đã yêu cầu gia đình của anh Trịnh phải trả cho anh ta 3.000 nhân dân tệ trước khi thả anh vào ngày 6 tháng 7.

26. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Dục Kiệt bị kết án

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, ông Vương Dục Kiệt bị kết án hai năm tù. Gia đình và luật sư của ông không được thông báo về bản án cho đến ngày 4 tháng 7.

Tháng 10 năm 2015, ông Vương bị bắt giữ sau khi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông bị kết án vào ngày 14 tháng 3 và chịu án tù ba tháng sau đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/9/331134.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158001.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share