[MINH HUỆ 18-5-2016] Mặc dù đã qua ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được các bản tin về lễ kỷ niệm và tuyên bố về sự kiện này trên toàn thế giới. Bài viết này đưa tin về các sự kiện ở Milan của Ý và Edinburgh của Scotland, cũng như tuyên bố của Texas, Hoa Kỳ.

Lễ kỷ niệm ở Milan diễn ra vào hai ngày 14 và 15 tháng 5. Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

2016-5-18-minghui-dafaday-italy-01--ss.jpg

Học viên Ý kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

2016-5-18-minghui-dafaday-italy-02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2016-5-18-minghui-dafaday-italy-03--ss.jpg

Giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

2016-5-18-minghui-dafaday-italy-04--ss.jpg

2016-5-18-minghui-dafaday-italy-05--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Edinburgh được tổ chức trước Tòa Thị chính vào ngày 14 tháng 5. Các học viên biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi, và thu thập chữ ký từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày.

69e2d74294013e654589d535730e0aa6.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng ở trước Tòa Thị chính ở Edinburgh

Thị trưởng North Richland Hills của Texas, ông Osca Trevino, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

661005b4fd2bb902373e5be9fd6971d4.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Oscar Trevino ghi nhận rằng Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã giúp người dân trên toàn thế giới đề cao cả về sức khỏe lẫn tiêu chuẩn đạo đức, cũng như có sự hiểu biết sâu sắc hơn với nhân sinh, nhân loại và vũ trụ. Thị trưởng Trevino cũng ca ngợi học viên Pháp Luân Công bởi sự quyết tâm và dũng khí của họ khi đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn trước cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc.

Bài viết tiếng Hán liên quan:

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328916.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328917.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/328933.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157082.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share