[MINH HUỆ 8-5-2016] Ông Buddy Dyer, Thị trưởng thành phố Orlando đã ra một thông cáo, tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là ngày Pháp Luân Đại Pháp.

eb4ec300f00673f5756d8cabd1931d6e.jpg

Bản thông cáo viết: “Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh vào các giá trị đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai mở trí tuệ.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều người từ bỏ được rượu, ma túy, bạo lực và các thói quen xấu khác.” Và “Sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhân loại đã được công nhận rộng rãi và được vinh danh ở Hoa Kỳ.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/8/327947.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156720.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share