Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ và các học viên Pháp Luân Công khác

Các quan chức đắc cử của Canada đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các quan chức đắc cử từ cấp bang, tỉnh và thành phố ở Canada đã gửi thư chúc mừng hoặc tuyên bố đến Pháp Luân Đại Pháp Học Hội để công nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ ca ngợi những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp của các học viên cho cộng đồng địa phương.

637380ad1a0f5dbb81d261c7c8a4c1ed.jpg

Các quan chức đắc cử gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

6c56f9893fc827d667ed2a63f0fa1762.jpg

Thư của Nghị sỹ Peter Kent

fa4f23cda75bc5c4c165235007e50b34.jpg

Thư của Nghị sỹ Judy Sgro

37d057ce00fad4751a30f8714ade760f.jpg

Bức thư của ngài Rachel Notley, Thống đốc Bang Alberta

3f6e6f52cfc39c526a522c2a3faf7e11.jpg

Thư của bà Cheri DiNovo, Ủy viên Hội đồng Lập pháp của Ontario từ quận Parkdale-High Park

43495947311f42ccedc41bdebc9d4416.jpg

Thư của Thị trưởng Thành phố Barrie, Jeff Lehman

831c2c0e55b2423434c6e2acd51a9209.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Al McDonald của thành phố North Bay, Ontario công bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại Ontario.

272418016e6d01c55a0baf1affd3a48b.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Rob Burton của thành phố Oaville, Ontario công bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”.

f6a0cdb342766ad5ee2d36f57cf87bbd.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Gordon Krantz của thành phố Milton, Ontario công bố ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”.

1506e79079b14ff656588cb97fda76c5.jpg

Thư của Thị trưởng Adrian Foster của Thành phố Clarington, Ontario

50ef316e95d57c3af66b4b9f76a6bea8.jpg

Thư chúc mừng của ông Matt Mahoney, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mississauga, Ontario.

Các quan chức đắc cử ở British Columbia gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

62e3af9f48bf3d1440a019dac08dafdc.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Peter Julian đại diện New Westminster – Burnaby

6bff97dacf14eaf30d79875428f1448b.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Quốc hội Peter Julian

a000230f0eb50ba3a7c2ac672d659a98.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Fin Donnelly từ Port Moody – Coquitlam.

b8cf67fb5da5434ebd1fa20192b011e8.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sỹ Fin Donnelly

e79b95d89f87246973228b4cacd184aa.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Lisa Helps của Victoria

5aaae05d824241631ce6a8ad9f28ff70.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Greg Moore của thành phố Port Coquitlam

9f7e6b0965707c61eaecd8e5be8a668e.jpg

Thị trưởng Richard Walton của quận Bắc Vancouver

d768290c42f96d20fe786cff23a3b7dd.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Richard Walton của Quận Bắc Vancouver

809e40ed53e969cd8487adecd49e79ad.jpg

Thị trưởng Mike Clay của Port Moody

9f3aa99bc8d24ea30c6519540d58ed00.jpg

Thư của Thị trưởng Mike Clay của Port Moody

4272d9afdc897f38736e5b33d836bf55.jpg

Thị trưởng Andrew Jakubeit của Penticton

b938a2ca14e8655916300e56e575b82e.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Andrew Jakubeit của Penticton công bố tháng 5 năm 2016 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.

9a98c7d1aa5e85cda25d97b8a53a9ab4.jpg

Các Ủy viên Hội đồng Thành phố Armstrong.

2ebc57e82f0eabadac78809f16990038.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Colin Basran của thành phố Armstrong công bố tháng 5 năm 2016 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”.

bf32828f8259808aca39f40672ba054e.jpg

Thị trưởng Sharon Gaetz của Chilliwack.

e3eed1d6d08f0c958925e866a1fac2f3.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Sharon Gaetz của Chilliwack


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/328116.html;https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/157003.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share