[MINH HUỆ 09-05-2016] Ông Ken Roth, Thị trưởng Thành phố Northville, Michigan, đã viết thư cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 của các học viên.

Thị trưởng ghi nhận nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng pháp môn này đã “vượt qua sự khác biệt về xã hội, văn hóa, chủng tộc, tôn giáo và đã tác động tích cực và sâu sắc đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở mọi lứa tuổi, các dân tộc và chủng tộc khác nhau trên khắp thế giới.”

04e17883e7e8ad14e62ace21daf3e712.jpg

Bức thư của Thị Trưởng thành phố Northville, ngài Ken Roth


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/9/327987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156773.html

Đăng ngày 17-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share