Tin Ảnh: Giảng rõ Sự thật của Pháp Luân Công trong kỳ Hội nghị về Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc

[Minh Huệ] Trong suốt thời gian mà Hội đồng Liên Hiệp Quốc hội nghị về Nhân quyền tại Geneva, các đệ tử Pháp Luân Công đã giới thiệu, trình bày và minh chứng những sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc với các phái đoàn, và các cơ quan nhân quyền từ các quốc gia trên thế giới. Hình ảnh sau đây nói rõ điều đó.


Trình bày về chính sách khủng bố mà các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đang gánh chịu với một tổ chức nhân quyền để giúp đỡ những nạn nhân bị tra tấn

Một đệ tử Pháp Luân Công Hoa kỳ (bên trái) đang nói chuyện với một đại diện của phái đoàn Châu Âu.

Cô Jane Dai đang trình bày những dữ kiện về chính sách khủng bố cho một đại diện của phái đoàn Hoa kỳ

Một đệ tử Pháp Luân Công Châu Âu (bên trái) đang nói chuyện với một đại diện của tổ chức dân sự quốc tế

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/5/71659.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/6/46777.html.

Dịch ngày 7-4-2004, đăng ngày 8-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share