Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2015] Dưới sự chỉ đạo của cựu bí thư tỉnh ủy, các nhân viên cảnh sát tỉnh Hà Bắc đã tăng cường bức hại các học viên trong năm nay.

Kể từ khi phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân được bắt đầu vào tháng 5, các cơ quan chính quyền thành phố Hàm Đan đã lên kế hoạch chi tiết để trả đũa các học viên đã nộp đơn kiện Giang. Các học viên ở tỉnh Hàm Đan đã tận dụng cơ hội này để nói với mọi người về Pháp Luân Công và tại sao phải đưa Giang ra công lý.

Nhiều nhân viên cảnh sát giờ đã bảo vệ học viên trong khả năng của họ, trong khi những người khác thì ủng hộ các học viên bằng nhiều cách sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công. Dưới đây là hai ví dụ.

Trưởng đồn cảnh sát bảo học viên phải chú ý an toàn

Vài ngày trước, hai học viên đã bị tố cáo và bị đưa tới đồn cảnh sát.

Trưởng đồn cảnh sát, người đã biết sự thật về Pháp Luân Công, viện cớ rằng các học viên không thuộc địa bàn quản lý của mình và thả họ về nhà, và sau đó dặn dò các học viên lần sau phải chú ý tới an toàn.

Tổ trưởng khu phố và nhân viên viện kiểm sát ủng hộ các học viên

Dưới áp lực từ sở cảnh sát, một tổ trưởng khu phố ở khu vực chúng tôi thường xuyên sách nhiễu các học viên và gia đình họ. Khi phong trào khởi kiện Giang được bắt đầu bằng cách gửi đơn qua đường bưu điện, ông ta nhận được chỉ thị của cấp trên phải đến nhà các học viên để kiểm tra xem ai là người đã nộp đơn và họ đã viết gì trong đơn.

Cứ đến nhà của học viên nào, người tổ trưởng khu phố cũng được đón tiếp nhiệt tình và được cho xem một danh sách những lý do mà Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý để xét xử. Người tổ trưởng dân phố cuối cũng đã hiểu ra các học viên đang làm gì và tại sao họ phải làm như vậy và ông đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều học viên đã gọi tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sau khi biết rằng sở cảnh sát đã can thiệp vào vụ kiện Giang Trạch Dân của họ. Nhân viên viện kiểm sát nói rằng các học viên nên tố cáo sở cảnh sát lên các cơ quan chức năng thích hợp và thậm chí còn cho họ cả số điện thoại để liên lạc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/24/316227.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/5/153099.html

Đăng ngày 18-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share