[MINH HUỆ 14-9-2015] Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, tôi đã không hề tin những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về môn tu luyện, có lẽ là vì tôi đã đọc một phần của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện và hiểu rằng các bài giảng chỉ có thể mang lại lợi ích cho xã hội.

Tôi chưa từng nghĩ Pháp Luân Công có thể giúp mọi người giữ gìn sức khỏe và sống khỏe mạnh, vì trong suy nghĩ của tôi môn tu luyện chỉ đơn giản là một đức tin khuyến khích lòng từ bi và sự vị tha.

Tuy nhiên, sau này tôi đã được tận mắt chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe. Các bác sĩ của tôi chỉ có thể làm dịu các triệu chứng, mà không thể chữa khỏi chúng được. Sau khi bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi đã khỏe trở lại và các căn bệnh không còn tái phát nữa.

Tôi kể cho chị mình cơn đau đã biến mất như thế nào. Tôi nói với chị: “Bất cứ lúc nào em bắt đầu đau, em sẽ chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Cơn đau biến thành một luồng khí và rời khỏi em.” Kể từ đó, chị tôi cũng bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/14/315461.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/21/152628.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share